felvi.hu


Digitális Tankönyvtár


A 2005-ben életre hívott Digitális Tankönyvtár célja, hogy a tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok digitális formában - az interneten keresztül - elérhetővé váljanak az érdeklődők számára. A Tankönyvtár ezzel segíti a felsőoktatásban tanulók és oktatók továbbképzését, mivel az elektronikus tananyagok fejlesztése, közreadása hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jussanak.

kfdtA Tankönyvtár feladata, hogy széles körben ismert szabványokra alapozva, nyílt és könnyen felhasználható formátumokban jelenítsen meg és adjon közre különböző tudományágakat felölelő tankönyveket, és ezekhez kapcsoló folyóiratokat, ábrákat, egyéb illusztrációkat. Törekszik arra, hogy a benne fellelhető elektronikus dokumentumok a tudományágak széles spektrumát öleljék fel az irodalomtól az orvostudományon át a mezőgazdasági technológiákig, ezzel elősegítve az olvasók minél pontosabb tájékoztatását. A Tankönyvtár felépítése könnyűvé és egyszerűvé teszi a szövegekben történő keresést, mentést, nyomtatást, ezzel segítve az aktív tanulási és kutatási folyamatokat.

A felsőoktatási tankönyvpályázatok után a TÁMOP 4.1.2/A programok nyertes pályázóinak munkáival folytatódott a címek bővítése, amely összesen megközelítőleg 1200 új dokumentum közreadását jelentette 2013 első negyedévéig.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által kezelt TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 kiemelt program ("Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és a felsőoktatásban") új lendületet adott a Tankönyvtárnak is. A digitális tankönyvek mellett megjelentek komplex felsőoktatási e-tananyagok, tudományos folyóiratok, e-book könyvtárak. 2012 januárjától az érintettek hozzáférhetnek az Arcanum Digitális Tudománytárhoz is, amely a legrangosabb magyar szakfolyóiratokat tartalmazza digitalizált változatban. A majd minden tudományterületet lefedő adatbázis már ekkor óriási mennyiségű kereshető adatot tartalmazott, szövegterjedelme meghaladta az 1,6 millió oldalt.

A TÁMOP 4.2.5 fejlesztések 2013 év végéig újabb jelentős tartalmi bővülést hoztak, a Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása (TÁMOP- 4.2.5.B-11/1) című kiemelt projektben mintegy 3000 új tananyag került föl a www.tankonyvtar.hu portálra, valamint újabb eBook könyvtárak és folyóiratarchívumok váltak elérhetővé, amelyek a legmagasabb szintű kutatómunkához, doktori képzéshez is hatékony segítséget nyújtanak. A felsőoktatási tartalomszolgáltató portál ingyenes hozzáférést biztosít ezekhez a tartalmakhoz.