felvi.hu


Kulcsképességek a sikerhez

2021.08.02

Nehéz feladat lenne pontosan meghatározni, melyik kulcsképességgel milyen területeken vagy munkakörökben lehet a legjobban boldogulni. Ezek - az időnként soft skilleknek is nevezett - készségek ugyanis átvihetőek egyik munkakörből vagy munkaterületről a másikra.

A kulcsképességek mindenkinek fontosak lehetnek az álláskeresés és a munkavégzés során. Különösen akkor, ha a munka keretében másokkal kellene együttműködni.

Nehéz feladat lenne pontosan meghatározni, melyik kulcsképességgel milyen területeken vagy munkakörökben lehet a legjobban boldogulni. Ezek - az időnként soft skilleknek is nevezett - készségek ugyanis átvihetőek egyik munkakörből vagy munkaterületről a másikra. Elsősorban a társas kapcsolat kezelésével, illetve a munka szervezésével kapcsolatos készségeket jelentenek. Az álláshirdetésekben különféle elnevezéssel a leggyakrabban a következő jellemzőket kérik számon a jelölteken:

Terhelhetőség - azt jelenti, hogy a jelölt könnyen koncentrál feladatára, éles helyzetben megőrzi hidegvérét és csak a tennivalóival foglalkozik. Nem zavarják az esetleges kudarcok, nem térítik el lényegtelen feladatok. Kiegyensúlyozottan, jól koncentráltan végzi feladatát.

Agilitás - még a legváltozatosabb akadályok sem térítik el attól, hogy elérje a célját. Akaraterejét bevetve képes arra, hogy leküzdje félelmeit, kitartson. Ehhez természetesen megalapozott tudás, megfelelő eszközök szükségesek a munkavégzéshez, és képesnek kell lennie a konfliktusok feloldására is.

Beleérző képesség - minden esetben szükséges, ha emberekkel foglalkozunk, segítségével tudjuk a partnerek gondolatait, érzéseit és céljait megérteni. A kérdezéstechnika és testbeszéd ismerete mellett fontos, hogy képesek legyünk a pillanatnyi céljainkat és értékeléseinket félretéve figyelni a partnerre.

Rugalmasság és mobilitás - általában párban járó tulajdonságokról van szó, ahol nem csak azt várják a jelölttől, hogy képes legyen nagyobb távolságokra utazva munkát vállalni, hanem azt is kérik, hogy a szokásos megoldásoktól eltérő ötleteket is hozzon munkája során. Legyen nyitott a változásra és tudja azt is megindokolni, hogy mikor nem látszik számára ésszerűnek egy feladat.

Alaposság - nem csak egyszerű végrehajtásról van szó, hanem a jelölteknek belső mércét kell felállítaniuk a feladatok megoldása során. Figyelnie kell a minőségre és önmagát javítani, ha nem üti meg a szintet, még akkor is, ha ez esetleg a végeredményben éppen nem látszana. Fontos, hogy konstruktív javaslatai is legyenek az alapos embernek, különben könnyen szőrszálhasogató aprólékossággá válik a munkája.

Konfliktus- vagy problémamegoldó képesség - aki ezzel bír, nem fél a kockázatvállalástól, attól, hogy rákérdezzen a kényes kérdésekre. Nem azt boncolgatja, hogy ki tehet a helyzetek, problémák kialakulásáról, hanem arra irányul a tevékenysége, hogy megoldja a felmerülő nehézségeket. A partnerek álláspontját képes higgadtan felmérni, mérlegelni. Szükség esetén saját hibáit beismeri és kész a megegyezésre.

Ügyfélközpontúság - barátságosság, figyelmesség: utóbbi két olyan tulajdonság, ami magától értetődő ebben az esetben. Képes felmérni az igényeket, és hajlandó tenni is a kielégítés érdekében. Nem csak a kimondott, rögzített célokat tartja szem előtt, hanem az ügyfél maximális elégedettségét szeretné elérni. Kerüli a kioktatást, tudálékosságot - és erre ügyel akkor is, ha nem külső ügyfelekkel, hanem kollégákkal lép kapcsolatba.

Prezentációs képesség - az elnevezés idegenül hangzik, ám mindössze annyit takar, hogy a munkatársak vagy ügyfelek számára képes rövid időn belül, hatékonyan bemutatni különféle célokat, információkat. Ahol ezt a képességet kiemelik, nincs helye unalomba fulladó, statisztikák tömegét bemutató, dadogó előadásoknak, amiket zizegő papírok mögé bújt, izzadó homlokú szónokok tartanak. Rövid, frappáns és a témától függően akár humoros prezentációkat kérnek. Fontos a csomagolás.

Team-képesség, csapatmunka - aki ezzel a képességgel bír, az jól be tud illeszkedni a csapatba, anélkül, hogy elveszítené saját egyéniségét a feladatmegoldás során. Kihasználja erősségeit, és nem akar a csapat farvizén evezve, munka nélkül boldogulni. Képes arra, hogy kapcsolatot tart a munkatársakkal, és fontosnak tartja a csoport egészének sikerét.

Meggyőző személyiség - akkor szükséges, ha másokat szeretnénk befolyásolni, és ehhez nem áll rendelkezésre sem hatalom, sem egyéb érdek, amivel másokat rávehetnénk a számunkra fontos célok követésére. A magával ragadó előadásmód, a kristálytiszta érvelések annyira magától értetődőek és hatásosak a meggyőző személyiségű emberek szájából, hogy mások szívesen követik az elhangzottakat, gondolkodásuk a kiszemelt irányba terelődik.

Tárgyalóképesség - a jó beszédképesség mellett ez kompetencia nem nélkülözi a logikát sem. Jól felépített tárgyalási stratégiával, a partner igényeit jól felmérve lehet eredményes az egyezkedés. Az eredményességhez az is szükséges, hogy tágabb összefüggésekben, jövőbeni célokat és lehetőségeket is mérlegelve tárgyalunk, és nem csak a pillanatnyi haszon érdekében

Időgazdálkodás - alapvető készség, különösen olyan helyzetekben, amikor önállóságra, a feladatok pontos beosztására van szükség. Az időgazdálkodás lényege, hogy számon tartjuk feladatainkat, az előrehaladás mértékét és gazdálkodni tudunk a rendelkezésre álló erőforrásainkkal is. Nem hátrány, ha emellett tudjuk motiválni is magunkat a célok elérésére.

Kulcsképességek terén is fontos az önismeret

A kulcsképességek listája hosszú, de a kétségbeesés felesleges. A különféle szakmák, tevékenységi körök eltérő mértékben követelik meg az előbbiekben felsorolt lista különféle elemeit. Ráadásul ezeket a képességeket már a tanulmányok során is fejleszthettük. Az első lépés: gondoljuk végig, milyen feladatokat oldottunk meg eddig. Ilyen lehet pl. végzősöknél a szakdolgozat megírása vagy az államvizsgán való megvédése. De alkalmas bármilyen más problémahelyzet is annak végiggondolására, hogy milyen készségeinket mozgósítottuk a siker érdekében.

Gyakori, hogy ezeknek a készségeinknek nem vagyunk tudatában: egyszerűen élvezzük, hogy jó bulikat szervezünk, de arra nem gondolunk, hogy valószínűleg szervezőképességünk, meggyőző közléseink vagy a különféle problémák megoldásában szerzett gyakorlatunk is hozzájárul a szombat esti parti sikeréhez. Kérdezzük ezért meg barátainkat, ismerőseinket vagy családtagjainkat: mit gondolnak, milyen erősségeink vannak.

Alkalmazkodni csak mértékkel

Az álláskeresés során könnyen csapdába kerülhetünk, ha teljes mértékben alkalmazkodni akarunk az elvárásokhoz. A leginkább célravezető, és hosszú távú stratégiaként ajánlható módszer az lenne, hogy saját, személyes kompetenciaprofilunkhoz formáljuk a feladatainkat, és csak olyan álláshirdetésre jelentkezzünk, ahol lehetőséget látunk arra, hogy saját határainknak megfelelően láthatjuk el a feladatokat. Ezért érdemes már az álláspályázati anyagban is úgy feltüntetni ezeket a kulcsképességeket, hogy a leendő munkaadó el tudja dönteni, az általunk kínált kombináció illik-e a cég profiljába. A kulcsképességekről tudni kell, hogy kiválóan fejleszthetőek a munkahelyen, a munkavégzés során is.