felvi.hu


Csapatban könnyebb

2022.09.14

Már az egyetemen, főiskolán is megtapasztalhatjuk a csapatmunka fontosságát, elég csak a közösen készített prezentációkra, műhelymunkákra gondolni. Nem nehéz belátni, hogy a munka világában hatványozott szerephez jut ez az terület.

Érdemes hát mielőbb elsajátítani és fejleszteni az ehhez szükséges készségeinket, ismereteinket, amit a legkönnyebben úgy tehetünk meg, ha keressük azokat a helyzeteket, amikor másokkal együttműködve kell elérnünk valamit.

A szereposztás kulcskérdés

A csapatmunka lényege, hogy többen együtt dolgozunk valamilyen cél eléréséért – mindezt úgy, hogy minél gyorsabban, minél jobb eredményt érjünk el. Ehhez pedig az is elengedhetetlen, hogy rövid idő alatt felismerjük, ki miben jó. A feladatmegosztás kulcsfontosságú: ezért is előnyös, ha egy team viszonylag vegyes összetételű. Nem az a legjobb, ha mindenki mindenhez ért, hanem ha sokféle képességgel, készséggel, tudással rendelkező, különböző dolgokhoz értő, speciális ismeretek birtokában lévő szakemberek verbuválódnak össze a csapatban. Az önismeret és a rugalmasság elengedhetetlen a csapatmunkához, emellett hangsúlyos szerepet kap a megbízhatóság, felelősségvállalás is, elvégre nem csak a saját egyéni sikerünk múlik a munkánkon, hanem a társaink eredményessége is tét.

Hogyan lesz sikeres a csapat?

Első lépésként tisztázni kell az elérendő cél és át kell gondolni az elvárásokat. Utóbbi azt is meghatározza, hogy pontosan milyen összetételű legyen a csapat. Érdemes azt is körvonalazni, hogy milyen teljesítményt, eredményt várunk el magunktól. Miután meghatároztuk, milyen eredményt szeretnénk elérni, tervezzük meg azt is, hogyan szeretnénk megvalósítani, elérni a célunkat. Bontsuk le a feladatokra, és osszuk ki a teendőket, hogy ki miért felelős. A csapattagokat érdekeltté is kell tenni a feladat elvégzésében.

Ha egy csapat tagjai vagyunk, mindenképpen tudnunk kell, mi a dolgunk, mit várnak el tőlünk, hogyan segíthetjük a többieket, és miben számíthatunk rájuk. Azt is érdemes tisztázni már az elején, hogy a cég kultúrájához, irányelveihez milyen viszonyban áll a csapat munkája. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a ránk bízott feladatokat határidőre, a lehető legjobb minőségben elvégezzük, különben a végén nem áll össze egésszé a projekt. Mivel fontos a felelősség, mindenképpen viselkedjünk felnőtt módon, és tartsuk magunkat a szavunkhoz.

Szívvel-lélekkel dolgozni

Igazán elkötelezettek akkor leszünk egy-egy feladat vagy csapat mellett, ha tudjuk, a mi munkánk is fontos, és meg is becsülik, értékelik azt. A csapatszellem kialakítása, kialakulása igen meghatározó: eltökéltebben, szorgalmasabban dolgozunk, ha valóban a csapat részének érezzük magunkat. Szükség van arra is, hogy érdekeljen bennünket a közös cél, valamint az elvégzendő tevékenység, máskülönben gyorsan elveszíthetjük a motivációnkat. Az elismerés, jutalmazás is lényeges, ami akár dicséret formájában is történhet, de különféle jutalmakat is kilátásba helyezhetünk. Sokszor nem is a pénzbeli érték számít, a hangulata miatt akár egy közös sütizés vagy sörözés is ösztönzőleg hathat.

Hogyan leszünk hatékonyak?

Röviden összefoglalva a már leírtakat: speciális tudással rendelkező embereket kell összegyűjteni, jól kell felmérni, hogy valóban a megfelelő kompetenciával rendelkezők dolgoznak-e a közös célért. Meg kell adni nekik minden szükséges információt ahhoz, hogy a lehető legmagasabb minőségben, és a leginkább hatékonyan végezhessék munkájukat. Amennyiben első körben nem a megfelelő humán erőforrást gyűjtöttük össze, később is korrigálhatunk, esetleg külső segítséget is kérhetünk. Ezért fontos, hogy folyamatosan kövessük nyomon, ki hol tart a munkájával, illetve, hogy vannak-e olyan nehézségek, amelyek esetleg hátráltathatják a haladást.

A csapattagok sikeres együttdolgozásához fontos a rugalmasság és a jó kommunikáció, azaz a visszajelzések, az építő jellegű kritika, a konfliktusok békés és hatékony megoldása, az információ megfelelő áramolása a csapat tagjai között. Emellett a szükséges tudnivalókat a cég vezetése felé is továbbítani kell. Szintén nagyon lényeges a kreatív együttgondolkodás is, hiszen a problémamegoldás során új ötletekre, egyedi megoldásokra is szükség lesz. Tisztázzuk azt is, hogy ki mikor elérhető, milyen gyorsan kell reagálni egy-egy levélre, telefonhívásra. Közös munkánál ugyanis nem akadhat meg az információ, nem várhatunk hosszú órákig, napokig egy-egy válaszra.