felvi.hu


Céltudatos gólyáké a világ

2023.11.06

Bejutottam. Hogyan tovább? – ez a kérdés motoszkál sok elsőéves fejében. Az érettségi után jön az igazi mélyvíz: néhány féléven belül meg kell határoznunk a pályánk irányát. Döntenünk kell: mi leszek, ha nagy leszek? Helyes lépésekkel: sikeres, magabiztos diplomás.


A szerencsés hallgatók már konkrét tervekkel, célokkal lépik át a felsőoktatás küszöbét. Vannak azonban, akik az első fontos lépcsőfok, a sikeres felvételi után kérdésekkel tele, tanácstalanul kezdik meg az első szemesztert. Jó ötlet, ha mielőbb megismerik a felsőoktatás működését, szakjuk kínálatát, számolnak lehetőségeikkel, hogy a tanulmányaikat tervezetten, céltudatosan folytathassák. A munkaerőpiacon való szerencsés elhelyezkedés már a kezdetektől önuralmat, előrelátást követel meg a hallgatóktól. Meg kell találniuk az egyensúlyt a szorgalmi feladatok, illetve a szórakozás között. Gondos tervezéssel azonban már az egyetemi/főiskolai éveik elején felállíthatják saját mérföldköveiket.

Legfontosabb lépések:
1. szakleírás – milyen tárgyakat kínál, milyen tudományterületeket fed le a képzés, milyen pozíciók tölthetők be az adott diplomával.
2. mintatanterv – tanulmányi idő pontos tervezése, lemorzsolódás és túlfutás megelőzése.
3. pályaorientáció – önismeret, képességeink és munkaerőpiac összehangolása.
4. nyelvtanulás, külföldi tanulmányok, gyakorlat – ha teheted, tervezz vele!
5. szakdolgozat, gyakorlat – ismerkedj a témákkal, lehetőségekkel már a legelején!

A Felvi szakkeresője és szakleírásai sok gyakorlati kérdésre választ adnak: az egyes képzési területek szakjainak ismeretanyagát, idegen nyelvi feltételeit, illetve gyakorlati követelményeit tartalmazzák. Érdemes ezeket átolvasni (még annak is, aki már a jelentkezés, a szakválasztás előtt megtette), majd összevetni az egyetem képzési leírásával, illetve mintatantervével. Utóbbi nagy segítségünkre lehet a saját órarendünk összeállításában. Itt tanácsos arra figyelni, hogy egyes tantárgyak egymásra épülnek, vagyis hiába szimpatikus nekünk egy bizonyos kurzus, csak akkor vehetjük fel, ha előtte sikeresen elvégeztük a feltételként megjelölt tantárgyat is. Gondos tervezéssel elkerülhetjük azt is, hogy túlterheljük magunkat, vagy épp ellenkezőleg, hogy túl laza legyen az órarendünk. Mindkettőnek lehet az a következménye, hogy csúszunk tanulmányainkkal, és esetleg elveszítjük az (állami) ösztöndíjunkat. (Az állam alapvetően 12 félévet finanszíroz tanulmányainkból – ha ilyen képzésre nyertünk felvételt. Túlfutás esetén a hallgatókat átsorolják az önköltséges képzésre. Menet közben is átkerülhetünk: ha nem teljesítettük a megfelelő számú kreditet vagy nem érjük el az intézményi szabályzatban meghatározott tanulmányi átlagot. Jó a rosszban, hogy ilyenkor van visszaút.)

A pályaorientációban, szakirányválasztásban segíthetnek a diplomás pályakövetés (DPR) adatai. A diplomantul.hu oldalon elérhető adatok útmutatásul szolgálhatnak a jövőtervezésben. Ismertetik például az elhelyezkedéshez szükséges várható időt, a területhez tartozó főbb betölthető pozíciókat, jellemző fizetéseket.

A külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségekkel egyrészt tapasztalatot szerezhetünk, tágítja a világnézetünket, másrészt bővülhet a kapcsolati hálónk is. Ha van ilyen lehetőség az intézményünkben, érdemes élni vele, és megpályázni egy-egy ösztöndíjat. Egy külföldön eltöltött félév önállóságra is tanít, és nem utolsó sorban pallérozza a nyelvtudásunkat.

Érdemes minden évben átfutni az álláshirdetéseket is, hogy mire van igény a munkaerőpiacon, s eszerint alakítani képzésünket (például ehhez passzoló, szabadon választható tárgyakkal színesíteni az órarendünket), orientációnkat, kiélezni kompetenciáinkat, tudatosan felkészítve magunkat a munkaerőpiaci elvárásokra.

Nem ördögtől való már a legelején sem a szakdolgozati témák és témafelelősök körének szűkítése. Az első félévben persze nem kötelező dönteni és azonnal kőbe vésni a dolgozat címét, de már elkezdhetjük keresni a minket érdeklő területet, témát. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy sokan az utolsó pillanatokban kapkodnak. Érdemes megfontolni annak lehetőségét is, hogy Tudományos Diákköri munkával erősítsük szakmai portfóliónkat.

Ha már körvonalazódik előttünk választott tudományterületünk szűkebb ösvénye, érdemes ehhez illő cégeket, vállalkozásokat keresgélni, amely majd a gyakorlati helyünk lehet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát – aki egyszer is böngészett már az álláshirdetések között, tudja: tapasztalatot várnak el szinte mindenhol. Ez a vállalatok részéről érthető is, hiszen nekik munkavállalóra van szükségük, nem pedig zöldfülűre. Ezért igyekezzünk célorientáltan választani gyakorlati helyet is. Az már csak hab a tortán, ha diplomaszerzés után gyakorlati/gyakornoki helyünk munkaszerződést is kínál.

A felsőoktatást sokszor éri kritika (itthon és másutt is), miszerint a hallgatókat nem a való életre képezik. A hallgató azonban maga is sokat tud tenni azért, hogy megfeleljen a munkaerőpiaci kihívásoknak, megszerezze a diplomája mellé azon kompetenciákat is, amelyekkel a gazdaság értékes tagjává tud válni.