felvi.hu


Ha egyedül nem megy...


Annak ellenére, hogy diákként és később hallgatóként a nap legnagyobb részét kisebb nagyobb csoportokban töltjük, eléggé ritka, hogy az iskolai kereteken kívül egy-egy feladaton csapatként, az egyéni tudásunkat összeadva dolgoznánk. Pedig például az érettségi tételek kidolgozása, vagy a későbbiekben egy vizsgára való felkészülés hatékonyabb lehetne, ha a csoporttársak összefognának.

A feladatok kreatív megoldása


A csoportos munka többletét hasznosíthatóvá tehetjük a "brainstorming" és kreatív feladatmegoldás segítségével. A brainstorming, vagy ötletbörze jól hasznosítható módszer egy-egy kérdés vagy téma alapos körüljárásához. Elsősorban az információk összegyűjtését szolgálja és akkor működik jól, ha mindenki hozzájárulhat a közös munkához. Jó, ha mindenki mindenkit lát az ötletelés során - ezért érdemes körben ülni.

Az együttes munka első fázisában a probléma, kérdés megállapítása után összegyűjthetik a csoporttagok mindazt az információt, amivel a kérdésben már egyénenként rendelkeznek. Fontos, hogy minden csoporttag szóhoz juthasson, elmondja mindazt, amit a témával kapcsolatban fontosnak tart. Az első fázisban tilos kritizálni a hozzászólókat, hiszen épp az a lényeg, hogy szabadon áradjanak az ötletek és adalékok. Az információkat érdemes rögzíteni egy nagyobb papírlapon - például csomagolópapíron, flip-chart papíron.

A munka második fázisában az összegyűlt információk, megoldási lehetőségek közötti kapcsolatot érdemes feltérképezni. Lehet-e értelmes csoportokba rendezni az elhangzottakat, s ha igen - mik a gyűjtés szempontjai. Az első és második fordulót akár többször is meg lehet ismételni, míg például összegyűlik minden tételhez az összes szükséges kulcsszó.

Ha már minden információ rendelkezésre áll, akkor a harmadik szakaszban rögzíthetjük az információkat, formába önthetjük a megoldás lehetőségeit. Hozzáfoghatunk az immár "tökéletes", gazdag szempontrendszerre alapozott érettségi tételek leírásának, a ZH vagy a vizsga témáinak kidolgozásához.

Ahhoz, hogy az összegyűjtött információkat optimálisan használni lehessen, szükség van a csoportban olyan emberekre is, akik képesek összegezni, szintetizálni. Ha minden csoporttagnak van lehetősége elmondani ötleteit, akkor könnyű félresiklani az eredeti gondolatmenetből, a csoport vezetésére vállalkozó diáknak ezért ügyelnie kell arra, hogy a jó hangulat ellenére ne térjen el a társaság a tárgytól. A további ötletek ösztönzésére egyszerű, de jól bevált módszer a dicséret.

Szerepkörök a csoporton belül

Minden tanulócsoportban szükség lehet olyan emberekre, akik képesek az alapvető szerepeket ellátni. Az egyik ilyen szerepkör azokat foglalja magában, akik a feladat megoldására koncentrálva munkálkodnak. Információkat adnak, kezdeményeznek, koordinálnak, értékelnek vagy figyelnek az időre. A csoporttagok másik köre a csoport működésére koncentrál: bátorítja a tagokat, irányítja a hozzászólások rendjét, megpróbálja megőrizni a csoporttagok közötti harmóniát.

Minden munkacsoportban előfordulhatnak emberek is, akik kicsit kilógnak. Szeretnek bohóckodni, agresszív módon viszonyulnak a feladathoz, társaikhoz, esetleg kívülállóként csak a közös munka eredményének lefölözésére várnak. Az utóbbi szerepek képviselőit érdemes megnyerni a feladat-megoldáshoz szükséges együttműködésre.

Tudni kell azt is, hogy a csoportok fejlődése során jellegzetes szakaszok figyelhetőek meg. A csoport alakulását rendszerint követi egy fázis, amikor érdemi munka még nem történik - ilyenkor a tagok a különféle (előbb bemutatott) szerepekért versengenek. Keresik a helyüket a közösségben. Ha a közösség rendje kialakult, csak akkor következhet az érdemi munkához szükséges szabályok lefektetése majd a tulajdonképpeni együttműködés.