felvi.hu


Mennyi többletpontom lesz?

2022.01.06

A többletpontok nem járnak automatikusan: legkésőbb a dokumentumpótlási határidőig – a 2022. évi általános felvételi eljárásban 2022. július 7-ig – igazolni kell a rájuk való jogosultságot. Legfeljebb 100 pont szerezhető a különböző jogcímen adható többletpontokból.

Az alábbiakért lehet többletpontot kapni - az előírt feltételek teljesítése esetén:

emelt szintű érettségi vizsgaeredményért
(amennyiben abból számítható érettségi pont)
max. 100 pont
nyelvtudásért max. 40 pont
esélyegyenlőségért (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)
max. 100 pont
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért
32 pont
tanulmányi és művészeti versenyeredményekért
versenyeredménytől függ
szakképesítésért 32 pont
sporteredményért versenyeredménytől függ
önkéntes tartalékos katonai szolgálatért maximum 64 pont

 

Nem adható többletpont az edző és a szakoktató alapszakokon, a művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapszakokon, valamint az osztatlan egyszakos és kétszakos – a fenti alapképzéseken alapuló – osztatlan tanárképzéseken. Utóbbi alól kivétel, ha a kétszakos osztatlan tanárképzés egyik szakján jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi, mert ebben az esetben az azért járó többletpontokat megkapja a jelentkező.

100 pont a maximum, ennél még akkor sem lehet magasabb a többletpontok száma, ha a különböző jogcímeken több pont is összeadódhatna. Ha a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

A jogosultságot a megfelelő dokumentummásolatok benyújtásával lehet igazolni az E-felvételi felületén, külön felszólítás nélkül a jelentkezéssel egyidejűleg, de legkésőbb a dokumentumpótlási határidőig (a 2022. szeptemberben induló képzésekre jelentkezőknek 2022. július 7-ig). Az E-felvételi Dokumentumok menüpontja alatt a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatban az Új dokumentum csatolása gombra kattintva lehet bármilyen többletpontot igazoló dokumentumot a fenti határidőig pótlólag benyújtani.

A 2003. január 1. után megszerzett, államilag elismert nyelvvizsgák esetében a jelentkezéskor csak a bizonyítvány adatait kell megadni (nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma), a hitelességet az Oktatási Hivatal a közhiteles nyelvvizsga adatbázisból (NYAK) ellenőrzi. Ha az adatok egyeznek, akkor nincs szükség a bizonyítványról dokumentummásolatot benyújtani. Az ellenőrzés eredménye az E-felvételi Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában megtalálható.

Aki a jelentkezési határidőt követően szerzi/szerezte meg nyelvvizsga-bizonyítványát, annak lehetősége van a bizonyítvány adatainak megadására, és szintén nem szükséges az igazoló dokumentum feltöltése.

A többletpontokról bővebben az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztató Pontszámítás c. fejezetében lehet olvasni.

A többletpontok rendszerét áttekintő táblázat itt tölthető le (pdf).

AOF5.jpg