felvi.hu


Természettudományos tárgyak a tanulmányi pontokban

2022.01.06

A tanulmányi pontok számításához a kötelező tárgyak és az idegen nyelv mellé választania kell természettudományos tantárgyat is a jelentkezőnek. Hogyan számolnak ebből pontot, hogyan kell jelölni az E-felvételiben és mi történik akkor, ha valaki egyáltalán nem tanult ilyet?

Mit értünk természettudományos tantárgy alatt?

Természettudományos tárgynak a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29) Korm. rendelet értelmében a következő tantárgyak tekinthetők: a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (földünk és környezetünk), a természetismeret, a komplex természettudomány, a környezetismeret, az integrált természettudomány.

Ahhoz, hogy a jelentkezőnek tanulmányi pontot lehessen számolni, (a négy kötelező tárgy és a választott idegen nyelv mellett) rendelkeznie kell osztályzattal:


Hogyan kell megadnom jelentkezéskor a választott természettudományos tantárgyat?

Jelentkezéskor egy vagy két különböző természettudományos tantárgy eredménye adható meg az E-felvételiben, a középiskolai tantárgyak eredményeire vonatkozó táblázatban.

A pontszámítási szabály értelmében egy – legalább két évig tanult – választott természettudományos tantárgy utolsó két tanult év végi eredményeit kell megadni, vagy pedig két különböző, egyenként legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi eredményeit.

Mit kell kitölteni az E-felvételiben? Kinek? Milyen eredményt kell beírni?
Egy tantárgyat kell beírnia (azaz egy sort kell kitöltenie) annak... ... aki egy választott természettudományos tantárgyat legalább két évig tanult. Az utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatait.
Két tantárgyat kell megadnia annak... ... akinek két különböző, egyenként legalább egy évig tanult természettudomány tantárgyból van eredménye. Mindkét tárgyból az utolsó tanult évfolyam év végi eredményét.


A tanulmányi pontok számításáról a (2022-es általános eljárás) Tájékoztatóban »

Tudnivalók a tanulmányi eredmények igazolásáról »

A továbbiakban öt példát hozunk arról, hogy is néz ez ki a gyakorlatban.

AOF3.jpg

a) Legalább két évig tanult természettudomány tantárgy (vagy tantárgyak)


A jelentkező két természettudományos tantárgyat, biológiát, illetve földrajzot is tanult legalább két évig. Az alábbi év végi eredményekkel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
földrajz 4 5 nem tanulta nem tanulta
biológia 5 3 3 3

 

Mivel két különböző természettudományos tantárgyat is tanult legalább két évig, úgy választhat, hogy melyiket szeretné felhasználni a pontszámításhoz. Azt a tantárgyat érdemes megadni jelentkezéskor, amelyikből kedvezőbb eredménnyel rendelkezett az utolsó két tanult évben, ez pedig példánkban a földrajz 4-es és 5-ös érdemjegye, szemben a biológia 3-as, 3-as érdemjegyével (l. még d) példa).

Az E-felvételit pedig így kell kitöltenie:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
... ... ... ..
1. választott természettudományos tárgy földrajz 4 5
2. választott természettudományos tárgy - - -

 

AOF3.jpg

b) Csak egy évig tanult természettudományos tantárgyak


A jelentkező egy természettudományos tantárgyat sem tanult legalább két évig a középiskolában, de több tárgyból is rendelkezik egy-egy év végi eredménnyel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
fizika
5
nem tanulta nem tanulta
nem tanulta
kémia
nem tanulta 3
nem tanulta nem tanulta
földrajz
4
nem tanulta nem tanulta nem tanulta


Ilyenkor két természettudományos tárgy év végi eredményét kell megadni jelentkezéskor. Mivel kettőnél több szóba jöhető tantárgya is van a jelentkezőnek, ezért választhat közülük, ám természetesen a számára kedvezőbb eredményeket érdemes megadnia az E-felvételiben, azaz egyik tantárgyként a fizika 5-öst, másik választott természettudományos tantárgyként pedig a földrajz 4-est:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1. választott természettudományos tárgy fizika
-
5
2. választott természettudományos tárgy földrajz
-
4

 

AOF3.jpg

c) Két évig tanult és egy évig tanult természettudományos tantárgyak


A jelentkező a középiskolában tanult legalább két évig természettudományos tantárgyat, de emellett egy-egy évig tanult két másik természettudományos tantárgyat is a következő eredményekkel:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
biológia
5
nem tanulta nem tanulta
nem tanulta
kémia
nem tanulta 5
nem tanulta nem tanulta
fizika
4
4 4 4

 

Ebben az esetben szintén a kedvezőbb eredményt jelentő variációt érdemes figyelembe vennie, azaz a fizika 11. évfolyamban szerzett 4-es, illetve 12. évfolyamban szerzett 4-es érdemjegye helyett a két másik, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tantárgy év végi eredményét, vagyis a biológia 5-öst, illetve a kémia 5-öst.

Az E-felvételit pedig így kell kitöltenie:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1. választott természettudományos tárgy biológia
-
5
2. választott természettudományos tárgy kémia
-
5

 

AOF3.jpg

d) Több, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy


Ha valaki több természettudományos tantárgyat is tanult legalább két évig, akkor – a b) példában leírtakhoz hasonlóan – lehetősége van arra, hogy kedvezőbb eredmény érdekében ne egy tárgy utolsó előtti és utolsó tanult év végi eredményét, hanem két tárgy utolsó év végi eredményét jelölje meg.

A jelentkező az alábbi eredménnyel rendelkezik:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
biológia
4
4 4
5
földrajz
4 4
4 5


Ebben az esetben érdemes a földrajz és biológia tantárgy utolsó tanult évének év végi eredményét rögzíteni (vagyis a két 5-öst), nem pedig ugyanazon tárgy utolsó előtti év végi és utolsó év végi eredményét:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1. választott természettudományos tárgy biológia
-
5
2. választott természettudományos tárgy földrajz
-
5

 

AOF3.jpg

e) Egy évig tanult természettudományos tantárgy és két évig tanult természettudományos tantárgyak


A pontszámításkor mindig a jelentkező számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe. Ez alapján lehetőség van arra is, hogy az egy évig tanult természettudományos tantárgy eredményét és a legalább két évig tanult természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi eredményét együtt számítsák be:

Természettudományos tantárgy 9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
fizika
5
nem tanulta nem tanulta nem tanulta
földrajz
4 4
4 5

 

Ilyen (vagy hasonló) esetben érdemes a jelentkezéskor a fizika 5-ös érdemjegyet és mellette a földrajz 5-ös érdemjegyet rögzíteni az E-felvételiben:

tantárgy ténylegesen tanult tantárgy megnevezése utolsó előtti tanult év, év végi utolsó tanult év, év végi
...
...
...
..
1. választott természettudományos tárgy fizika
-
5
2. választott természettudományos tárgy földrajz
-
5

 

Az itt leírtakon kívül egyéb variációra nincs lehetőség, azaz úgy nem kombinálható egymással két, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy, hogy egyiknél az utolsó előtti tanult év, másik tantárgynál pedig az utolsó tanult év eredményét vesszük figyelembe. Ehhez hasonlóan az e) példában leírtak esetében is kizárólag csak az utolsó tanult év végi eredmények vehetők figyelembe.

AOF3.jpg

Mi történik, ha egyáltalán nem tanultam természettudományos tantárgyat a középiskolai tanulmányaim során?


Amennyiben a jelentkező (volt) középiskolája pedagógiai programjában a meghatározott természettudományos tantárgyak közül

a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

Emlékeztetőül
Természettudományos tárgynak kizárólag a következő tárgyak tekinthetők: biológia, fizika, kémia, földrajz (a földünk és környezetünk), természetismeret, komplex természettudomány, környezetismeret, integrált természettudomány.


Ebben az esetben a jelentkezőnek az a teendője, hogy megkérje (volt) középiskoláját a kérelem benyújtására – bizonyítandó egyrészt azt, hogy valóban nem tanulta a szükséges tárgyak egyikét sem, másrészt pedig azt, hogy helyette van-e olyan tantárgy, amely természettudományos tárgynak minősülhetne. Jelentkező által benyújtott ilyen irányú kérelem nem fogadható el!

Figyelem! Nem választható bármilyen tantárgy (pl. informatika vagy testnevelés stb.), hanem kizárólag eltérő elnevezésű, de természettudományos jellegű tantárgy. Illetve ez is csak abban az esetben, ha a (volt) középiskola ilyen irányú kérelemmel fordul az Oktatási Hivatal felé.

Az iskola által benyújtott kérelmet az Oktatási Hivatal megvizsgálja, hogy az abban foglalt tárgy valóban természettudományos jellegű tantárgynak tekinthető-e, mivel a tanulmányi pontok számítása során csak ilyen tárgy(ak) vehető(k) figyelembe!

AOF3.jpg

Tudnivalók a tanulmányi eredmények igazolásához


Minden, a pontszámításhoz szükséges eredményt igazolni kell a megfelelő dokumentummal! Önmagában az a tény, hogy jelentkezéskor a jelentkező rögzít bizonyos eredményeket még nem jelenti azt, hogy ezekből az eredményekből pontot számolnak. Ez kizárólag akkor lehetséges, ha a megfelelő igazoló dokumentumok is szerepelnek a központi felvételi nyilvántartásban.

A tanulmányi pontok számításához a jelentkezőnek fel kell töltenie a középiskolai bizonyítványa azon oldalait, amely igazolja a jelentkezéskor megadott eredményeket. Érdemes valamennyi, egy-egy évfolyam sikeres elvégzését igazoló oldalpárt feltölteni (teljes terjedelmükben és az évfolyamok sorrendjében).

Az a) példát tekintve fel kell tölteni a 11. év végi és 12. év végi bizonyítványok mellett a 9. év végi és 10. év végi bizonyítványokat is, hiszen a választott természettudományos tantárgy eredményeit ezen oldalak igazolják.

Szintén ügyelni kell arra, hogy amennyiben a jelentkező valamely, a tanulmányi pontok számításához szükséges tárgyból osztályozó vizsgát tett, akkor a bizonyítvány azon oldalát is mellékelni kell, amely az osztályozó vizsga eredményét is tartalmazza.

A pontszámításhoz beküldendő dokumentumokról bővebben itt lehet olvasni a Tájékoztatóban »

AOF3.jpg