felvi.hu


Pontszámítás külföldi eredményekből

2021.05.27

Tanulmányi célú elismertetés után a külföldön szerzett bizonyítványok alapján is számíthatók érettségi és tanulmányi pontok.

A külföldön szerzett, illetve külföldi rendszerű érettségiből akkor számolható érettségi pont, ha az azt igazoló dokumentum elismerhető külföldi végzettségi iratnak, és az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők az előírt érettségi vizsgatárgynak. (Ezeket az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el, azonban egyes külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolák esetében bizonyos érettségi vizsgatárgyak beszámíthatók emelt szinten.)

A külföldi középiskolai eredményekből pedig akkor számítható tanulmányi pont, ha a jelentkező rendelkezik a megfelelő év végi középiskolai dokumentummal és az előírt tárgyakból kettő (vagy két) tanult utolsó tanév végi eredménnyel a természettudományos tárgyak kivételével.

Érettségi pontok

A végzettségi szint elismerése és a felvételi pontszámítás két különböző része a felvételi eljárásnak. A külföldi érettségi bizonyítvánnyal jelentkezőnek is ugyanúgy kell teljesítenie az egyes szakokhoz előírt jelentkezési feltételeket és a felvételi követelményeket, mint a magyarországi érettségivel rendelkezőknek. A felvételi követelmény egy emelt szintű érettségi vizsgaeredmény megléte, a felvételi pontszámításhoz pedig érettségi bizonyítvánnyal kell igazolni a középfokú végzettséget és a választott szakhoz előírt szintű érettségi vizsgatárgyakból kettőnek az eredményét.

Ha az érettségi bizonyítványból nem vehető figyelembe az adott szakra megfelelő megnevezésű vizsgatárgy vagy a jelentkező emelni szeretne az eredményen/szinten, úgy be kell jelentkeznie Magyarországon érettségi vizsgára.

Beszámítás középszinten:

 

A Felvételi tájékoztatóban megtalálható, hogy mely, a szomszédos országok érettségi rendszerei szerinti vizsgatárgyak számíthatók be megfeleltetéssel vagy automatikusan az érettségi pontokba, továbbá az egyes értékelési rendszereket hogyan számítják át.

Beszámítás emelt szinten:

Az Oktatási Hivatal emelt szintűként fogadja el a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárgyat. A korábbi bevizsgálási eljárások eredményeképpen emelt szintűként elismert külföldi vizsgatárgyak listája a Felvételi tájékoztatóban itt található.

A bevizsgálási eljárásról itt lehet olvasni.

Tanulmányi pontok

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében – az igazoló dokumentum elismertetési szabályai szerint – csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek

van tanult utolsó két év végi eredménye. A magyar nyelv és irodalom a tanítás vagy az ország nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő.

A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni. Abban az esetben, ha a jelentkező érettségi bizonyítványában nincs konkrét érettségi vizsgaeredmény, és az Oktatási Hivatal érettségi pontként a jelentkező utolsó év végi középiskolai tanulmányi eredményeit vette figyelembe, a jelentkező számára tanulmányi pont nem számítható.

Bővebben a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről »