felvi.hu


Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél

2020.01.08

A felsőoktatási szakképzésekre jelentkezők pontjait az alapképzésre jelentkezőkéhez hasonlóan számítják. A felvételi eljárásban az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma eléri a 240 pontot.


A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők összpontszámát háromféle módon számolhatják:

 

A három számítási mód közül minden esetben azt kell alkalmazni, amely a jelentkező számára a legelőnyösebb. (A pontszámításhoz szükséges eredményeket a jelentkezőnek határidőig megfelelően igazolnia kell.)

Az érettségi pontok számítása – amennyiben a felsőoktatási intézmények nem határozták meg külön a vizsgatárgyakat – a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban szereplő eredmények közül a két legjobb eredményből történik.

Az így megállapított pontokhoz hozzá kell adni a többletpontokat ugyanolyan módon és feltételekkel, mint alapképzés vagy osztatlan mesterképzés esetében.

Az a jelentkező vehető fel felsőoktatási szakképzésre, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és eléri az adott szakon a megállapítandó ponthatárt.

Ha a felsőoktatási intézmény szabályzata engedi, akkor a felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányainak maximum 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az egyes szakok meghirdetéseinél, valamint a Tájékoztatóban lehet olvasni.

AOF2.jpg