felvi.hu


Előzményként elfogadott szakok és kreditelismerés mesterképzésen

2021.10.25

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013. (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletek, valamint a 222/2019. (IX.25.) Korm. rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. Mindezek a Szakleírások menüpontban böngészhetők.

Az előzményként elfogadott szakok két csoportra oszthatók:

  1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehetők,
  2. meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők (azaz nem teljes kreditértékkel beszámíthatók - ezek beszámíthatóságáról a felsőoktatási intézmény dönt).

Az aktuális eljárásban meghirdetett mesterképzések bemeneti követelményeit az adott évre vonatkozó Tájékoztató 3. sz. táblázata tartalmazza.

Aki olyan szakon szerez oklevelet, amely az adott mesterképzésen teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, a honlapunk intézményi oldalain meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

A nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel rendelkezők esetében a felsőoktatási intézmény kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Lehetőség van arra is, hogy ezt még a felvételi eljárás előtt kezdeményezze a jelentkező (előzetes kreditelismerési eljárás).

Amennyiben a jelentkező csak a szak képzési és kimeneti követelményében előírt minimális szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvételt nyerhet, de a szükséges és a minimális kreditszám különbözetét a mesterképzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szereznie.

Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt.

A kreditelismerési eljárásról bővebben az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban lehet olvasni (A mesterképzésre jelentkezés speciális szabályai c. fejezet).

M4.jpg