felvi.hu


Hogyan számolják ki a pontjaimat?

2021.10.07

Első olvasásra bonyolultnak tűnhet, valójában azonban egyszerű a képlet, amivel a felvételi összpontszámot kiszámítják: tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok. A jelentkezőknek pedig érdemes már a tervezéskor számolgatniuk, körülbelül hány pontra számíthatnak.

A 2022 februárjában induló keresztféléves képzések pontszámítási szabályairól részletesebben az október 15-én megjelenő felvételi tájékoztatóban lehet majd olvasni.


Összpontszám

A jelentkezők összpontszáma (vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredménye) maximum 500 pont lehet, ami az alábbiakból adódik össze:


Csak az a jelentkező vehető fel, aki eléri a minimális pontszámot:


és eléri a jelentkezők száma és az intézményi helyek (kapacitás) függvényében megállapítandó ponthatárt.

Az alap- és osztatlan képzésre jelentkezők esetében többféle pontszámítási módszer is alkalmazható:

  1. tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok,
  2. érettségi pontok kétszerezésével + többletpontok.
Emellett 2021-től lehetőség van arra, hogy meghatározott (középfokú vagy OKJ szerinti) szakképzettséggel rendelkező jelentkezők szakmai vizsgaeredményét is figyelembe vegyék a pontszámításkor, amennyiben a továbbtanulás szakirányban történik.
Erről bővebben ebben a cikkben lehet olvasni »


Ezek közül automatikusan a jelentkező számára legkedvezőbb módszerrel számítják ki a felvételi összpontszámot (az igazolt eredmények alapján).

Tanulmányi pontok

Maximum 200 pont lehet, és a következőképpen számolható ki:
az alábbi öt középiskolai tantárgy két utolsó tanult évének év végi osztályzatai összege – szorozva kettővel (max. 100 pont) + az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tárgy százalékos eredményének átlaga (max. 100 pont).

Az öt tantárgy a következő:


Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező tárgy: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (ennek hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy).

Fontos azonban, hogy a fent felsorolt eredmények mindegyikével rendelkezzen a jelentkező, máskülönben nem számítható számára tanulmányi pont.

Érettségi pontok

Szintén maximum 200 pont lehet.

A választott szakon felvételi követelményként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek összege. Az érettségi pontok száma egyenlő az adott vizsgatárgyból az érettségin elért százalékos eredménnyel (vagyis ha valaki pl. 78%-osra érettségizett, akkor az 78 pontot ér).

Többletpontok

Különböző jogcímeken összesen maximum 100 pont szerezhető. Az alábbiakért lehet többletpontot kapni – az előírt feltételek teljesítése esetén:


Fontos megjegyezni, hogy többletpontot csak az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát a Tájékoztató megfelelő fejezetében foglaltaknak megfelelően igazolja (a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, vagy legkésőbb a július eleji dokumentumpótlási határidőig).

 

AOF4.jpg