felvi.hu


Esélyegyenlőség

2020.01.08

A felvételi eljárás során esélyegyenlőség címen többletpont jár a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő és a felvételi ideje alatt gyermeküket gondozó jelentkezőknek.

Ők a felvételi eljárás során minden jelentkezési helyükön többletpontra jogosultak, kivéve ha a művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakra, az edző alapszakra, valamint művészeti tanárképzésre jelentkeztek (ezeken a helyeken ugyanis gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

Előnyben részesítés címén mind alapképzés, felsőoktatási szakképzés, osztatlan képzés, mind pedig mesterképzés esetén kötelező többletpontot adni, ha a jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságát megfelelően igazolja.

Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és a dokumentumpótlási határidő közötti intervallumban kell fennállnia.

Jogcím

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben

Mesterképzésben

Hátrányos helyzet

40 pont

Az intézmény saját hatáskörben dönti el az esélyegyenlőség jogcímen adható pontok számát. Ez 1-10 pont között lehet.

Fogyatékosság

40 pont

Gyermekgondozás

40 pont


A jogosultság részleteit, például hogy ki számít hátrányos helyzetűnek, az adott eljárásra vonatkozó Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza (Pontszámítás c. fejezetben a Többletpontok / Esélyegyenlőség c. fejezet). Szintén a Tájékoztatóban található meg az egyes jogcímeket igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményei (A benyújtandó dokumentumokról c. fejezet). Utóbbit szintén fontos áttanulmányozni, ugyanis nem megfelelő dokumentum benyújtása esetén előfordulhat, hogy a jelentkező nem kapja meg az ezen a jogcímen járó többletpontokat.

AOF_M1.jpg