felvi.hu


Így számolják a pontszámot mesterképzésen

2021.10.25

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az adott felsőoktatási intézmény a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján, saját hatáskörben dönt.

A felvételi kormányrendeletben ehhez keretfeltételeket határoztak meg, melyek a következők:

 

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok


A fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként tehát külön-külön kell utánanéznie a jelentkezőknek, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz. Ezek az Egyetemek, főiskolák oldalain találhatók meg.

Fontos megjegyezni, hogy mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. (Az oklevél-igazolás csak az eljárásban való részvételre jogosít fel, a felvételt nyert jelentkezőnek a beiratkozáshoz és a hallgatói jogviszony létesítéséhez be kell mutatnia a megszerzett oklevelét.)

M2.jpg