felvi.hu


Így számolják a pontszámot mesterképzésen

2022.01.27

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az adott felsőoktatási intézmény a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján, saját hatáskörben dönt.


A felvételi kormányrendeletben ehhez keretfeltételeket határoztak meg, melyek a következők:

 

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok


A fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként tehát külön-külön kell utánanéznie a jelentkezőknek, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz. Ezek az egyetemek, főiskolák meghirdetett képzéseit tartalmazó oldalainkon találhatók meg.

Fontos megjegyezni, hogy mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. (Az oklevél-igazolás csak az eljárásban való részvételre jogosít fel, a felvételt nyert jelentkezőnek a beiratkozáshoz és a hallgatói jogviszony létesítéséhez be kell mutatnia a megszerzett oklevelét.)

M2.jpg