felvi.hu


Számold ki velünk a pontjaidat!

2017.01.11

Egyszerű a képlet, amivel a felvételi összpontszámot kiszámítják, még ha elsőre bonyolultnak is tűnik: tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok. Érdemes már most matekozniuk a jelentkezőknek, hogy körülbelül hány pontra számíthatnak.

A felvételi összpontszám, vagyis a jelentkezők rangsorolása alapjául szolgáló eredmény maximálisan 500 pont lehet, amely az alábbiakból adódik össze:

  1. tanulmányi pontok (a középiskolai és érettségi eredmények, maximum 200 pont),
  2. érettségi pontok (a szakon meghatározott két tantárgy érettségi eredménye, maximum 200 pont),
  3. többletpontok (maximum 100 pont: többletpontot kaphatsz például nyelvtudásért, versenyeredményért, emelt szintű érettségiért stb.).

Az alapképzésre és az osztatlan mesterképzésre jelentkezők felvételi összpontszámát kétféleképpen is ki lehet számolni:

  1. tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok,
  2. érettségi pontok kétszerezésével + többletpontok.

Ezek közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módszerrel számítják ki a felvételi összpontszámot.

A pontszámításról bővebben a Tájékoztatóban »

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve az OKJ-ért  járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimum ponthatár), továbbá eléri az adott képzésen megállapított ponthatárt.

 

1. Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontok (maximum 200 pont) a következőképpen számolhatók ki.

Először az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyamának év végi érdemjegyeit kell összeadni, majd az így kapott eredményt megszorozni kettővel. Az így kapott eredmény adja a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Az öt tantárgy a következő:


Ezután az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve utóbbi hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Ez szintén maximum 100 pont lehet.

A középiskolai és az érettségi eredmények összege lesz a jelentkező tanulmányi pontszáma. Fontos azonban, hogy a fent felsorolt eredmények mindegyikével rendelkezzen, máskülönben nem számítható számára tanulmányi pont.

Bővebben a tanulmányi pontokról a Tájékoztatóban »

2. Érettségi pontok

A felvételi összpontszám másik felét az érettségi pontok adják (maximum 200 pont), amely két vizsgatárgy százalékos eredményéből számolható ki. (Érettségi vizsgatárgyanként maximum 100-100 pont kapható.) Az érettségi pontok száma egyenlő az adott vizsgatárgyból az érettségin elért százalékos eredménnyel (vagyis ha valaki 78%-osra érettségizett, akkor az 78 pontot ér).

A választott szakon érettségi követelményként meghatározott vizsgatárgyakat a Felvi.hu Egyetemek, főiskolák menüpontjában lehet megnézni. Amennyiben követelményként több érettségi tárgyat választható módon írtak elő (azaz a vizsgatárgyak között „vagy" szerepel), akkor a jelentkező számára legkedvezőbb két tárgy eredményéből kell számolni az érettségi pontokat. Ha mindkét tárgyból 100 százalékosan teljesített, akkor jön ki a maximális 200 pont.

Ilyenkor nincs különbség a középszintű és az emelt szintű vizsgán elért eredmények között. Ha a jelentkező emelt szintű érettségit tett bármelyik vagy akár mindkét itt figyelembe vett tantárgyból, akkor ezt többletponttal honorálják.

Bővebben az érettségi pontokról a Tájékoztatóban »

3. Többletpontok

A tanulmányi és érettségi pontokon kívül (200 pont +200 pont) különböző jogcímeken további maximum 100 többletpont szerezhető.

Kötelező többletpontot adni emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, valamint esélyegyenlőségért (hátrányos helyzet, fogyatékosság okán, gyermekgondozásért). Képzési területenként adható többletpont tanulmányi (pl. OKTV, SZÉTV, TUDOK stb.) és művészeti versenyeredményekért, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve sporteredményért.

A többletpontot érő jogcímek képzési területenként változnak: a felsőoktatási intézmények közösen határoztak arról, hogy az egyes területeken a fentiek közül miért adnak többletpontot. Az adott területen elfogadott jogcímeket a felvételi tájékoztató Legfontosabb táblázatok fejezetében nézhetők meg, az 1. sz. táblázatban.

Bővebben a többletpontokról a Tájékoztatóban »

A többletpontokra való jogosultságról, illetve annak igazolásáról szintén a Tájékoztató megfelelő fejezetében található részletes és pontos információ.

 

A várható felvételi összpontszámát – figyelem, csak tájékoztató jelleggel! – bárki kiszámolhatja a Felvi pontszámító kalkulátorával.