felvi.hu


Keresztféléves felvételi: a jelentkezők háromnegyede bejutott

2017.03.31

A 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban összesen 5534 fő jelentkezett. 86% volt a mesterképzésre felvettek aránya. A Műegyetem a legnépszerűbb.

A legnépszerűbb intézmények között a Budapesti Műszaki Egyetem, a Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Széchenyi István Egyetem egyaránt 300-nál több első helyes jelentkezést és felvett hallgatót fogadott. Közülük a BME-re ezernél is többen jelentkeztek első helyen, és az intézmény közel ezer hallgatót vehetett fel keresztfélévben induló képzéseire.

A karok népszerűségi sorrendje hasonlóan alakult: 300-nál több első helyes jelentkezést és felvett hallgatót a BCE Gazdálkodástudományi Kar és a BME két kara (a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a Gépészmérnöki Kar) tudhat magáénak, de szintén jelentős, 200-at meghaladó számú első helyes jelentkező volt a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán és a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán is.

A mesterképzések esetében a műszaki, gazdaságtudományi és informatikai képzések domináltak a keresztféléves felvételi eljárás sajátosságainak megfelelően. A jelentkezők közel fele első helyen a legnépszerűbb 10 mesterképzés valamelyikét választotta, amelyek között egy agrár mesterképzés is megjelenik. Kiemelkedik ezek közül a gépészmérnöki és a vezetés és szervezés mesterképzés, ezeket 370-nél több jelentkező tette első helyre, és a felvettek száma is meghaladta mindkét esetben a háromszázat.

Az alapképzések népszerűségi listáját a gazdálkodási és menedzsment alapszak vezette, egyedül ezen a szakon volt 100-nál több felvett és 150-nél is több első helyes jelentkező. A keresztféléves felvételi eljárás során ugyanakkor igen kis számban és csak költségtérítéses formában kerülnek meghirdetésre alap- és osztatlan mesterképzések, valamint felsőoktatási szakképzések, így a jelentkezők és felvettek száma is alacsony számú ezeken a képzési szinteken.

A jelentkezők kevesebb, mint negyede (23%) nem került be egyik megjelölt képzésre sem, közel háromnegyedük (73%) ugyanakkor a jelentkezéskor első helyen megjelölt képzésre nyert felvételt.

A felvettek között 86% volt a mesterképzésre bejutottak aránya, és az erre a képzési szintre jelentkezők között az első helyes bejutási arány is igen magas: a mesterképzést választók háromnegyede az elsőként megjelölt képzésre nyert felvételt. Nehezebbnek bizonyult a bejutás az alapképzési szakokra, az első helyen ilyet választó jelentkezőknek csupán 58%-a került be az elsőnek választott képzésre, és csak összesen 62% nyert felvételt valamelyik választott szakra.

A jelentkezők közel kétharmada (60%) nappali, mintegy harmada (34%) pedig levelező munkarendű képzést választott első helyen. Az esti és a távoktatásban szervezett képzésekre jelentkezők aránya együttesen 6%-ot tett ki. A felvettek közötti arányok a képzés munkarendje szerint hasonlóan alakultak.

A jelentkezők 80%-a állami ösztöndíjjal támogatott képzésre szeretett volna bekerülni (a keresztféléves eljárásban csak a mesterképzések között voltak állami ösztöndíjjal támogatott formában meghirdetett képzések). A felvettek között az állami ösztöndíjas képzésre bekerülők aránya még magasabb (83%).

A képzési területek között a műszaki, valamint a gazdaságtudományok képzési területek voltak a legnépszerűbbek, és a felvettek létszámát tekintve a legnépesebbek: ezek együttes aránya mindkét esetben jó kétharmadot tett ki.

Bővebb elemzésünk elérhető a Felsőoktatási műhely csatornánkban »