felvi.hu


Jogászösztöndíjak az öt vidéki jogi karon

2019.02.05

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban a jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programot indított a nem budapesti székhelyű jogászképző egyetemeken. E program keretében az Igazságügyi Minisztérium (IM) 2019-ben is jogászösztöndíjakkal segíti, hogy a jogi tanulmányaik iránt elkötelezett hallgatók – elsőtől ötödik évfolyamig – pénzügyi támogatásban részesüljenek, ezzel is hozzájárulva a kiemelkedő eredményeket elérők további ösztönzéséhez.

 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat olyan államilag finanszírozott és önköltséges nappali tagozatos hallgatók nyerhetik el, akik kimagasló tanulmányi eredményeket értek el, valamint szakmai munkájukra és egyéb teljesítményeikre tekintettel kiemelkednek hallgatótársaik közül. E kiválósági ösztöndíjra az adott jogi karnál kell pályázni. A félévenként elnyerhető ösztöndíj összege havi 60.000 Ft.

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj az önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatóknak szól, akik nem részesülnek az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban, de tanulmányi eredményük bizonyítja elkötelezettségüket a jogtudományok felé. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, a hallgatói rangsort az adott kar állítja össze.

A jogászösztöndíjakkal kapcsolatos feltételekről, határidőkről bővebb információt találnak a vidéki jogi karok honlapján:

 

www.jogaszkepzes.kormany.hu