Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
+36 1 463-3551
kjk@kjk.bme.hu
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
felveteli@bme.hu
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
banner image
repülőmérnöki (A)
Képzési szint
alapképzés (BA/BSc/BProf)
Munkarend
nappali
Telephely
Budapest
Nyelv
angol
Képzési idő
7 félév
Képzési terület
műszaki
Finanszírozási forma
önköltséges
Önköltség összege
4 600 000 Ft/félév

A felsőoktatási intézmény által meghatározott minimum pont: 320
Egészségügyi alkalmasság

Az alapképzésre való felvétel feltétele:
Az 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés (egészségügyi alkalmassági vizsgálat), amely önköltséges.
• Helyszínek:
     Budapest NNK, Nagyvárad tér (repuloorvos.hu)
     Debrecen Pharmaflight (pharmaflight.hu)
     Kecskeméti Katonai kórház (www.mhek.hu)
• Érvényesség 1 év
• Az orvosi alkalmasságot fenn kell tartani a képzés alatt.


Nyelvtudás megfelelősége

Az alapképzésre való felvétel feltétele:

- angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.


A felsorolás azt tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.

Legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alábbiak közül egyet kell választani:
matematika
Az alábbiak közül egyet kell választani:
gazdasági ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy történelem vagy természettudomány vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy fenntarthatóság vagy digitális kultúra vagy biológia vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3)
(1) választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: építészeti és építési alapismeretek; élelmiszeripari alapismeretek; vegyipari alapismeretek; rendészeti alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; mezőgazdasági alapismeretek; marketing ismeretek; közlekedésépítő alapismeretek; közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; könnyűipar alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; informatikai alapismeretek; gépészeti alapismeretek; faipari alapismeretek; elektronikai alapismeretek; elektronika alapjai
(2) választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: épületgépészeti ismeretek; épületgépészet ismeretek; építőipar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; élelmiszeripar ismeretek; vízügyi ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipari ismeretek; vegyipar ismeretek; távközlési ismeretek; távközlés ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; rendészet ismeretek; optikai ismeretek; optika ismeretek; nyomdaipar ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; közlekedés ismeretek; közgazdasági ismeretek; közgazdaság ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; könnyűipari ismeretek; könnyűipar ismeretek; kohászati ismeretek; kohászat ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek; gépészet ismeretek; földmérési ismeretek; földmérés ismeretek; faipari ismeretek; faipar ismeretek; bányászat ismeretek; honvédelmi ismeretek
(3) választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: út-, vasút- és hídépítési ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; postaforgalmi ismeretek; nyomdaipari technikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; mechatronikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; kiadványszerkesztési ismeretek; hajózási technikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; gázipari és fluidumkitermelési ismeretek; bányaművelési ismeretek; autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek

A felsorolás azt tartalmazza, hogy a tanulmányi pont számításához a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv mellett 5. tantárgyként illetve vizsgatárgyként melyek vehetők figyelembe a felsőoktatási intézmény döntése alapján.
Középiskolai osztályzatok
etika, biológia - egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, digitális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, állampolgári ismeretek, természettudomány, mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia, tánc és mozgás, magyar mint idegen nyelv, családi életre nevelés, jelenismeret, katonai alapismeretek, pénzügyi és gazdasági kultúra, vállalkozzunk, munkapiac, etikus vállalkozói ismeretek, közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, saktika (sakk-matematika), természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, közigazgatási ismeretek, gazdasági és pénzügyi kultúra, tanulásmódszertan, fenntarthatóság, Idegen nyelv (második vagy harmadik)(1), Hittan(2), Célnyelvi civilizáció(3), testnevelés
Érettségi átlag
Nemzetiségi nyelv és irodalom(4), Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv(5), latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének, vizuális kultúra, testnevelés, filozófia, természettudomány, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret, Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)(6), célnyelvi civilizáció, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, digitális kultúra, állampolgári ismeretek, közigazgatási ismeretek, fenntarthatóság, rajz, informatika, katonai alapismeretek, emberismeret és etika, társadalomismeret, ember- és társadalomismeret, etika, művészettörténet, népművészet, pszichológia, Nemzetiségi nyelv(7), ábrázoló és művészeti geometria, a magyar népzene alapjai, hangtani és akusztikai ismeretek, hangkultúra, csillagászat, épületgépészet alapjai, európai uniós ismeretek, folklórismeret, környezettan, közlekedésépítő alapismeretek, művészetek története, mikrobiológia, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, hang-, film- és színháztechnikai ismeretek, épületgépészeti ismeretek, kohászati ismeretek, távközlési ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, könnyűipari ismeretek, faipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, optikai ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, földmérési ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, közművelődési ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, egészségügy ismeretek, szociális alapismeretek, pedagógia ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, hang-, film és színháztechnika ismeretek, épületgépészet ismeretek, kohászat ismeretek, távközlés ismeretek, informatika ismeretek, vegyipar ismeretek, könnyűipar ismeretek, faipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, optika ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, földmérés ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, építőipar ismeretek, nyomdaipar ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, ügyvitel ismeretek, szépészet ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, oktatási alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, informatikai alapismeretek, vegyipari alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, faipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, elektronikai alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, Bányaipari technikus, Fluidumkitermelő technikus, Kohász- és öntésztechnikus(8), Fogtechnikus, Optikus, Általános ápoló, Egészségügyi asszisztens(9), Egészségügyi laboráns(10), Gyakorló ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens(11), Ortopédiai műszerész, Perioperatív szakasszisztens(12), Radiográfiai szakasszisztens(13), Rehabilitációs terapeuta(14), Szövettani szakasszisztens(15), Mentőápoló, Automatikai technikus(16), Elektronikai technikus, Erősáramú elektrotechnikus, Ipari informatikai technikus, Közlekedés-automatikai technikus, Bor- és pezsgőgyártó technikus, Élelmiszer-ellenőrzési technikus, Élelmiszeripari gépésztechnikus, Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, Húsipari technikus, Sütő- és cukrászipari technikus, Tartósítóipari technikus, Tejipari technikus, Hídépítő és -fenntartó technikus, Magasépítő technikus, Mélyépítő technikus, Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus, Épületgépész technikus, Faipari technikus, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, Gépész technikus(17), Gépgyártástechnológiai technikus, Légijármű-műszerész technikus, Légijármű-szerelő technikus, Vasútijármű-szerelő technikus, Fegyvergyártó szaktechnikus, Fegyverműszerész technikus, Fegyveroptikai szaktechnikus, Honvéd altiszt(18), Honvéd kadét(19), Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -tesztelő, Távközlési technikus, Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus(20), Kereskedő és webáruházi technikus, Környezetvédelmi technikus(21), Vízügyi technikus(22), Hajózási technikus, Kocsivizsgáló technikus, Vasútforgalmi szolgálattevő technikus, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus(23), Logisztikai technikus(24), Postai üzleti ügyintéző, Divat-, jelmez- és díszlettervező(25), Könnyűipari technikus(26), Dekoratőr, Fotográfus(27), Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus(28), Hangtechnikus, Színház- és rendezvénytechnikus(29), Erdésztechnikus(30), Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, Kertésztechnikus(31), Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus(32), Oktatási szakasszisztens , Közszolgálati technikus(33), Rendőr tiszthelyettes(34), Alternatív járműhajtási technikus, Gépjármű-mechatronikai technikus(35), Ipari szerviztechnikus, Járműipari karbantartó technikus, Mechatronikai technikus, Fitness-wellness instruktor, Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező, Fodrász, Kéz- és lábápoló technikus(36), Kozmetikus technikus, Kisgyermek-gondozó, -nevelő, Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, Szociális és mentálhigiénés szakgondozó, Szociális és rehabilitációs szakgondozó, Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Turisztikai technikus(37), Vendégtéri szaktechnikus, Gumiipari technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus(38), Vegyész technikus(39)
(1) Idegen nyelv (második vagy harmadik): albán, angol, angol nyelv, arab, azeri nyelv, beás, bengáli nyelv, bolgár, cigány, cseh, dán, eszperantó, észt nyelv, finn, francia, héber, holland, horvát, horvát-szerb nyelv, japán, kínai, kirgiz nyelv, latin, lengyel, lovári, magyar mint idegen nyelv, német, német nyelv, norvég, ógörög, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, svéd nyelv, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán, üzbég nyelv, görög, horvát-szerb
(2) Hittan: evangélikus hittan, görög katolikus hittan, hittan, hittan-református, hittan, emberismeret, katolikus hittan, pünkösdista hittan, református hittan, római katolikus hittan, hittan (katolikus), hittan (református), hittan (evangélikus)
(3) Célnyelvi civilizáció: célnyelvi civilizáció, angol célnyelvi civilizáció, célnyelvi civilizáció német, célnyelvi civilizáció német nyelvtan, francia célnyelvi civilizáció, német célnyelvi civilizáció, olasz célnyelvi civilizáció, orosz célnyelvi civilizáció, spanyol célnyelvi civilizáció, szlovák célnyelvi civilizáció
(4) Nemzetiségi nyelv és irodalom: szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom, szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, román nemzetiségi nyelv és irodalom, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom, ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom
(5) Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv: ruszin nyelv, szlovén nyelv, cseh nyelv, török nyelv, újgörög nyelv, eszperantó nyelv, portugál nyelv, bolgár nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, szerb nyelv, román nyelv, magyar mint idegen nyelv, lengyel nyelv, kínai nyelv, japán nyelv, horvát nyelv, holland nyelv, héber nyelv, finn nyelv, lovári nyelv, beás nyelv, arab nyelv, spanyol nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv, német nyelv, francia nyelv, angol nyelv
(6) Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén): szlovén nemzetiségi népismeret, szlovák nemzetiségi népismeret, szerb nemzetiségi népismeret, román nemzetiségi népismeret, roma/cigány nemzetiségi népismeret, német nemzetiségi népismeret, horvát nemzetiségi népismeret
(7) Nemzetiségi nyelv: ukrán nemzetiségi nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, szlovák nemzetiségi nyelv, szerb nemzetiségi nyelv, román nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, bolgár nemzetiségi nyelv
(8) Kohász- és öntésztechnikus: Kohász- és öntésztechnikus (Öntész), Kohász- és öntésztechnikus (Kohász)
(9) Egészségügyi asszisztens: Egészségügyi asszisztens (Radiográfiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Perioperatív asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Klinikai neurofiziológiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Kardiológiai és angiológiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens), Egészségügyi asszisztens (fogászati asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Endoszkópos asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Audiológiai asszisztens)
(10) Egészségügyi laboráns: Egészségügyi laboráns (Szövettani asszisztens), Egészségügyi laboráns (Klinikai laboratóriumi asszisztens)
(11) Klinikai laboratóriumi szakasszisztens: Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Mikrobiológiai szakasszisztens), Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Kémiai laboratóriumi szakasszisztens), Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens)
(12) Perioperatív szakasszisztens: Perioperatív szakasszisztens (Műtéti szakasszisztens), Perioperatív szakasszisztens (Aneszteziológiai szakasszisztens)
(13) Radiográfiai szakasszisztens: Radiográfiai szakasszisztens (Sugárterápiás szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (Intervenciós szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (Nukleáris medicina szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (CT/MR szakasszisztens)
(14) Rehabilitációs terapeuta: Rehabilitációs terapeuta (Gyógymasszőr), Rehabilitációs terapeuta (Fizioterápiás asszisztens)
(15) Szövettani szakasszisztens: Szövettani szakasszisztens (Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens), Szövettani szakasszisztens (Citológiai szakasszisztens)
(16) Automatikai technikus: Automatikai technikus (Gyártástechnika), Automatikai technikus (Épület-automatizálás), Automatikai technikus (Energetika és petrolkémia), Automatikai technikus (Autóipar)
(17) Gépész technikus: Gépész technikus (Ipar Vegyipar), Gépész technikus (CAD-CAM)
(18) Honvéd altiszt: Honvéd altiszt (Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő), Honvéd altiszt (Szerelő, Műszakigép-szerelő), Honvéd altiszt (Rádió-elektronikai felderítő), Honvéd altiszt (Elektronikai hadviselés Speciális felderítő), Honvéd altiszt (Speciális felderítő), Honvéd altiszt (Repülésbiztosító), Honvéd altiszt (Légvédelmi rakéta és tüzér), Honvéd altiszt (Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok), Honvéd altiszt (Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész), Honvéd altiszt (Műszerész, fegyver-műszerész), Honvéd altiszt (Légi vezetés), Honvéd altiszt (Katonai pénzügyi), Honvéd altiszt (Katonai informatikai rendszer-üzemeltető), Honvéd altiszt (Híradó), Honvéd altiszt (Állami légijármű szerelő), Honvéd altiszt (Állami légijármű műszerész)
(19) Honvéd kadét: Honvéd kadét (logisztikai technikus), Honvéd kadét (környezetvédelmi tehcnikus (környezetvédelem)), Honvéd kadét (informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető), Honvéd kadét (infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus), Honvéd kadét (honvédelmi igazgatási ügyintéző), Honvéd kadét (elektronikai technikus), Honvéd kadét (gépjármű mechatronikai technikus)
(20) Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus: Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Kereskedelmi logisztika), Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Gépjárműgyártás), Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Általános gyártás)
(21) Környezetvédelmi technikus: Környezetvédelmi technikus (Természetvédelem), Környezetvédelmi technikus (Környezetvédelem), Környezetvédelmi technikus (Igazgatás), Környezetvédelmi technikus (Hulladék-hasznosító, -feldolgozó)
(22) Vízügyi technikus: Vízügyi technikus (Vízgépészet), Vízügyi technikus (Települési vízgazdálkodó), Vízügyi technikus (Területi vízgazdálkodó)
(23) Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus: Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Légi), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Vasúti), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Közúti), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Hajózási)
(24) Logisztikai technikus: Logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás), Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás)
(25) Divat-, jelmez- és díszlettervező: Divat-, jelmez- és díszlettervező (Jelmez- és díszlettervező), Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező)
(26) Könnyűipari technikus: Könnyűipari technikus (Textilipar), Könnyűipari technikus (Ruhaipar), Könnyűipari technikus (Ortopédiai cipész), Könnyűipari technikus (Cipőkészítő), Könnyűipari technikus (Bőrfeldolgozó-ipar)
(27) Fotográfus: Fotográfus (Művészeti fotográfus), Fotográfus (Kreatív fotográfus)
(28) Nyomdaipari technikus: Nyomdaipari technikus (Nyomtatvány-feldolgozó), Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari gépmester), Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari előkészítő)
(29) Színház- és rendezvénytechnikus: Színház- és rendezvénytechnikus (Színpad-technikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi vizuáltechnikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi világítás-technikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi hangtechnikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Porondtechnikus)
(30) Erdésztechnikus: Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás), Erdésztechnikus (Vadgazdálkodás)
(31) Kertésztechnikus: Kertésztechnikus (Zöldségtermesztő), Kertésztechnikus (Parképítő és -fenntartó), Kertésztechnikus (Gyümölcstermesztő), Kertésztechnikus (Gyógynövénytermesztő), Kertésztechnikus (Dísznövény-termesztő, virágkötő)
(32) Mezőgazdasági technikus: Mezőgazdasági technikus (Növénytermesztő), Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő)
(33) Közszolgálati technikus: Közszolgálati technikus (Rendészeti technikus), Közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző)
(34) Rendőr tiszthelyettes: Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi), Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési), Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti), Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi)
(35) Gépjármű-mechatronikai technikus: Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz), Gépjármű-mechatronikai technikus (Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés), Gépjármű-mechatronikai technikus (Gyártás)
(36) Kéz- és lábápoló technikus: Kéz- és lábápoló technikus (Speciális lábápoló), Kéz- és lábápoló technikus (Kézápoló és köröm-kozmetikus)
(37) Turisztikai technikus: Turisztikai technikus (Turisztikai szervező), Turisztikai technikus (Idegenvezető)
(38) Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus: Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus (Papírgyártó és-feldolgozó), Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus (Csomagolószer-gyártó)
(39) Vegyész technikus: Vegyész technikus (Termelési folyamatirányító), Vegyész technikus (Általános laboráns)

Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
1. intézményi pont alcsoport
100 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
ICDL/ECDL ismeretek
75 pont
Advanced tanúsítvány (bizonyítvány)

Igazolás módja:

ICDL/ECDL Advanced tanúsítvány (bizonyítvány)


ICDL/ECDL ismeretek
25 pont
Base tanúsítvány (bizonyítvány)

Igazolás módja:

ICDL/ECDL Base tanúsítvány (bizonyítvány)


ICDL/ECDL ismeretek
50 pont
Standard tanúsítvány (bizonyítvány)

Igazolás módja:

ICDL/ECDL Standard tanúsítvány (bizonyítvány)


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Digitális kompetenciákból, informatikából emelt szinten tett érettségi vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
50 pont
ha az érettségi vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye legalább 60%

Igazolás módja:

ha az érettségi vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye legalább 60%


Emelt szintű érettségi
20 pont
legalább 50% -os, idegen nyelvből tett vizsga
Az adott nyelvből más jogcímen nem adható itézményi többletpont.

Igazolás módja:

ha az érettségi eredménye legalább 50% és az adott nyelvből más jogcímen nem adható intézményi pont


Emelt szintű érettségi
20 pont
vizsgatantárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 25%, de kevesebb mint 40%
ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 25%-os, de nem éri el a 40%-ot és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják

Igazolás módja:

ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 25%-os, de nem éri el a 40%-ot és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják


Emelt szintű érettségi
60 pont
vizsgatantárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 40%
ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 40%-os és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják

Igazolás módja:

ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 40%-os és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják


Középfokú szakképzettség
36 pont
középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_szakkepesites.pdf

Igazolás módja:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga


Középszintű érettségi vizsga
15 pont
legalább 75% -os, idegen nyelvből tett vizsga
Többletpontra kizárólag nyelvvizsgát nem érő, idegen nyelvből középszinten letett érettségi esetén jogosult a jelentkező és az adott nyelvből más jogcímen nem adható intézményi többletpont.

Igazolás módja:

ha az érettségi eredménye legalább 75% és az adott nyelvből más jogcímen nem adható intézményi pont


Legalább középszintű érettségi vizsga
30 pont
legalább 85% -os, digitális kompetenciál, informatika tárgyvól

Igazolás módja:

ha az érettségi vizsga eredménye legalább 85%


OKJ képesítés
36 pont
a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés
szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait; https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_szakkepesites.pdf

Igazolás módja:

szakképesítést tartalmazó bizonyítvány


Szakgimnáziumi képesítés
36 pont
szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_szakkepesites.pdf

Igazolás módja:

a szakképesítést tartalmazó bizonyítvány


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Fogyatékosság igazolása
50 pont
Az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia.

Igazolás módja:

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódját. Szakértői véleményként kizárólag a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet előírásai alapján – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított vélemény fogadható el.


Gyermekgondozás igazolása
50 pont
Az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia.

Igazolás módja:

Gyermekgondozásért adható intézményi pontra való jogosultságot csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal, gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással kell bizonyítani. Az igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét és személyazonosító adatait (születési hely és idő, anyja neve), és azt a tényt, hogy a jelentkező a felvételi eljárás évében a január 1. és június 30. közötti időszakban gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon van, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), örökbefogadói díjban (ÖD), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET), gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban, távolléti díjban részesül, szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik.


Hátrányos helyzet igazolása
50 pont
Az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia. Az aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és – felvétel esetén – a felvételi jelentkezés határidejének napjáig a 25. évét még nem töltötte be.

Igazolás módja:

A jelentkező hátrányos helyzetének igazolására kizárólag a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Az igazolás vagy határozat csak akkor fogadható el, ha azt magyarországi hatóság állította ki. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és – felvétel esetén – a felvételi jelentkezés határidejének napjáig a 25. évét még nem töltötte be. Az igazolásnak, illetve határozatnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, a hátrányos helyzet tényét, idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás vagy határozat számát, a kiállításra jogosult szerv vagy személy hiteles aláírását és bélyegzőlenyomatát vagy elektronikus aláírását.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
36 pont
Ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították.

Igazolás módja:

ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították; igazolás módja: oklevél


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Bármely felsőoktatási intézmény által szervezett érettségi előkészítő tanfolyamon való részvétel és annak eredményes teljesítése
60 pont
legalább 60%-os eredménnyel
Feltétel: Legalább négyhónapos vagy legalább 120 órás és legalább 60%-os teljesítés.

Igazolás módja:

Az előkészítő tanfolyamot szervező felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett nyári egyetem, tanfolyam eredményes elvégzéséért
15 pont
legalább 60%-os eredménnyel
Feltétel: középiskolai (9-12. évfolyamos) tanulóknak meghirdetett tantárgyak eredményes teljesítéséért, a nyári egyetemet, tanfolyamot, tantárgyat lezáró teszt (vizsga, beszámoló) legalább 60%-os teljesítése. A teljesítésének időtartama alatt a jelentkező tanulói jogviszonyban állt.

Igazolás módja:

az Egyetem által kiállított igazolás vagy oklevél alapján, ha a nyári egyetem, tanfolyam vagy tantárgy teljesítésének időtartama alatt a jelentkező tanulói jogviszonyban állt


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Munkatapasztalat
60 pont
minimum 2 év - 4 évet el nem érő időtartamú, időtartamú szakirányú munkatapasztalat
Többletpont a felvételi eljárást megelőző 10 évben szerzett munkatapasztalatra adható.

Igazolás módja:

A munkatapasztalat olyan munkaszerződés, munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amely alapján a munkavégzés időtartama kétséget kizáróan megállapítható a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a betöltött munkakör FEOR számát vagy a munkakör olyan megnevezését, amely alkalmas a munkakör FEOR számának meghatározására amennyiben a munkakör FEOR száma nem meghatározható, akkor a munkáltató TEÁOR szerinti besorolását kell kétséget kizáróan igazolnia a jelentkezőnek amennyiben sem a FEOR, sem a TEÁOR nem meghatározható, a munkatapasztalatért intézményi pont nem adható. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_munkatapasztalat.pdf


Munkatapasztalat
100 pont
minimum 4 évet elérő időtartamú, időtartamú szakirányú munkatapasztalat
Többletpont a felvételi eljárást megelőző 10 évben szerzett munkatapasztalatra adható.

Igazolás módja:

A munkatapasztalat olyan munkaszerződés, munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amely alapján a munkavégzés időtartama kétséget kizáróan megállapítható a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a betöltött munkakör FEOR számát vagy a munkakör olyan megnevezését, amely alkalmas a munkakör FEOR számának meghatározására amennyiben a munkakör FEOR száma nem meghatározható, akkor a munkáltató TEÁOR szerinti besorolását kell kétséget kizáróan igazolnia a jelentkezőnek amennyiben sem a FEOR, sem a TEÁOR nem meghatározható, a munkatapasztalatért intézményi pont nem adható. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_munkatapasztalat.pdf


Munkatapasztalat
20 pont
minimum 8 hónap - 2 évet el nem érő időtartamú, időtartamú szakirányú munkatapasztalat
Többletpont a felvételi eljárást megelőző 10 évben szerzett munkatapasztalatra adható.

Igazolás módja:

A munkatapasztalat olyan munkaszerződés, munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amely alapján a munkavégzés időtartama kétséget kizáróan megállapítható a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a betöltött munkakör FEOR számát vagy a munkakör olyan megnevezését, amely alkalmas a munkakör FEOR számának meghatározására amennyiben a munkakör FEOR száma nem meghatározható, akkor a munkáltató TEÁOR szerinti besorolását kell kétséget kizáróan igazolnia a jelentkezőnek amennyiben sem a FEOR, sem a TEÁOR nem meghatározható, a munkatapasztalatért intézményi pont nem adható. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_24A/igazolasok/BME_intezmenyipont_munkatapasztalat.pdf


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
B2 államilag elismert ÍRÁSBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
18 pont

Igazolás módja:


B2 államilag elismert SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
18 pont

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsgáról kiállított bizonyítvány vagy minden azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
36 pont

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsgáról kiállított bizonyítvány vagy minden azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


C1 államilag elismert ÍRÁSBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
25 pont

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsgáról kiállított bizonyítvány vagy minden azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


C1 államilag elismert SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
25 pont

Igazolás módja:


C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
50 pont

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsgáról kiállított bizonyítvány vagy minden azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény
10 pont
legalább 6. helyezés
A jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban.

Igazolás módja:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredményért


Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény
25 pont
legalább 6. helyezés
A jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban.

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján


Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény
15 pont
legalább 6. helyezés
A jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban.

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért eredményért


Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve
65 pont
A jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban.

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján


Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet
35 pont
legalább 8. helyezés
A jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban.

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
100 pont
1. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel igazolás: a szervezők által kiállított oklevéllel


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
65 pont
2. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
35 pont
3. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
100 pont
1-10. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
65 pont
11–20. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
35 pont
21–30. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „középiskolai TDK”-n elért eredmény
60 pont
1-3. helyezés

Igazolás módja:

az Egyetem által kiállított igazolás vagy oklevél alapján


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „középiskolai TDK”-n elért eredmény
30 pont
dicséret, különdíj

Igazolás módja:


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen BME Alfa matematika és fizika gyakorlófelületén szervezett matematika pontverseny II/A és II/B kategóriákban (11-12 osztályosok) elért eredmény
30 pont
1-3. helyezés
Többletpont számítása során a II/A és a II/B kategóriák közül csak az egyik vehető figyelembe.

Igazolás módja:

A II/A és a II/B kategóriák közül csak az egyik vehető figyelembe. Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő szakkollégium által szervezett tanulmányi verseny eredménye
30 pont
1-6. helyezés
Csapatverseny esetén a helyezést elért csapat tagjai.

Igazolás módja:

a szakkollégium és a hallgatói képviselet által kiadott igazolás alapján


Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény
100 pont
1-3. helyezés
Többletpont adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon NEM szerepel érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként.

Igazolás módja:

ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
20 pont
első díjas
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján adható, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
35 pont
nagydíjas
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján adható, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel


Kürschák József Matematikai tanulóverseny
80 pont
I. díj

Igazolás módja:

Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával


Kürschák József Matematikai tanulóverseny
60 pont
II. díj

Igazolás módja:


Kürschák József Matematikai tanulóverseny
40 pont
III. díj

Igazolás módja:


Mérnökmisszió Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „REFORMula Challenge innovációs verseny”-en elért eredmény
60 pont
nagydíjon elért 1–3. helyezés
A helyezést elérő csapat minden tagja részére.

Igazolás módja:

a szervező által kiállított igazolás


Mérnökmisszió Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „REFORMula Challenge innovációs verseny”-en elért eredmény
30 pont
nagydíjon elért 4. és további helyezés
Amennyiben a helyezést elérő csapat a maximálisan szerezhető pontszám legalább 40%-át elérte (a helyezést elérő csapat minden tagja részére)

Igazolás módja:

a szervező által kiállított igazolás


Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény
100 pont
részvétel
Többletpont adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon NEM szerepel érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként.

Igazolás módja:

ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel


OKTV eredmény
25 pont
1-10. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon NEM szerepel érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként.

Igazolás módja:

ha a versenyeredményt olyan tantárgyból érte el a jelentkező, amely nem érettségi pontot adó tárgy az adott szakon; legfeljebb egy tantárgy alapján adható pont


Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
80 pont
1-5. helyezés
Többletpont szenior kategóriában versenyzőknek (akik a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói) adható.

Igazolás módja:

szenior kategóriában versenyzőknek (akik a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói) Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával


Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
40 pont
6-10. helyezés
Többletpont szenior kategóriában versenyzőknek (akik a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói) adható.

Igazolás módja:


OSZTV eredmény
35 pont
ha a versenyen elért eredmény alapján a jelentkező a szakmai vizsga egésze (minden része) alól kapott felmentést
Többletpont szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén adható.

Igazolás módja:

szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
35 pont
1-3. helyezés
Töbletpont akkor adható, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Igazolás módja:

ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező; a szervező által kiállított oklevél


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
20 pont
különdíj
Töbletpont akkor adható, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Igazolás módja:


A szakon érettségi pont számításához figyelembe vehető szakmák és szakképesítések:
Szakmák
Szakképesítések
 • 507140403Elektronikai technikus
 • 507161010Légijármű-műszerész technikus
 • 507161901Alternatív járműhajtási technikus
 • 507141909Járműipari karbantartó technikus
 • 507161011Légijármű-szerelő technikus
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák.
 • 5452503Avionikus
 • 5552503Alternatív gépjárműhajtási technikus
 • 5484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
 • 5452510Repülőgép-szerelő
 • 5552307Járműipari karbantartó technikus
Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.

 • Oklevél minősítés
 • kiváló vagy kitüntetéses minősítés esetén 400 pont

 • jeles minősítés esetén 400 pont

 • jó minősítés esetén 400 pont

 • közepes minősítés esetén 400 pont

 • elégséges minősítés esetén 400 pont

 • Oklevél minősítés
 • jeles minősítés esetén 400 pont

 • jó minősítés esetén 400 pont

 • közepes minősítés esetén 400 pont

 • elégséges minősítés esetén 400 pont

 • Oklevél minősítés
 • summa cum laude minősítés esetén 400 pont

 • cum laude minősítés esetén 400 pont

 • rite minősítés esetén 400 pont

 • Oklevél minősítés
 • jól megfelelt minősítés esetén 400 pont

 • megfelelt minősítés esetén 400 pont

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.

 • Oklevél minősítés
 • jeles minősítés esetén 400 pont

 • jó minősítés esetén 375 pont

 • közepes minősítés esetén 350 pont

 • elégséges minősítés esetén 325 pont


Juttatásokkal és önköltségekkel kapcsolatos információk

A tanulmányi ösztöndíj mértéke
• átlagos maximum: 55.000 Ft/hó, 5.7-es korrigált kreditindexhez (ez az ösztöndíj felső határa)
• átlagos ösztöndíj érték: 30.000 Ft/hó, 4.1-es korrigált kreditindexhez 
• átlagos minimum: 8.500 Ft/hó, 3.0-ás korrigált kreditindexhez (ez az ösztöndíj alsó határa)
Tanulmányi ösztöndíjat csak állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe.

A szociális ösztöndíj mértéke:
• átlagos maximum: 70.000-90.000 Ft/hó 
• átlagos minimum: 15.000-30.000 Ft/hó
Szociális ösztöndíjat csak állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe.

A rendkívüli szociális ösztöndíj mértéke 0-400.000 Ft/alkalom.

Szakmai ösztöndíj:
• átlagos ösztöndíj érték: 40.000-60.000 Ft 

Kollégium:
Első féléves alapszakos hallgatók:
• átlagos tanulmányi ponthatár: 410 felvételi pont
• átlagos szociális ponthatár: 10 pont 


Juttatásokkal és önköltségekkel kapcsolatos információk
Az angol nyelvű repülőmérnöki alapképzési szak teljes önköltségi ára 29 000 000 Ft, amely 7 féléves bontásban a következőképpen alakul.

Félév Önköltség
1. félév 4 600 000 Ft
2. félév 4 600 000 Ft
3. félév 4 600 000 Ft
4. félév 4 600 000 Ft
5. félév 4 600 000 Ft
6. félév 4 600 000 Ft
7. félév 1 400 000 Ft

Specializációkkal kapcsolatos információk

A választható specializációkkal kapcsolatos információk a kari honlapon az alábbi linken érhetők el: https://kozlekedes.bme.hu/felvetelizoknek/bsc-szakok/


Szakmai gyakorlat
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató tanárképzésről szóló fejezetében.

Képzési és kimeneti követelmények
A képzési és kimeneti követelményeket a Felvi.hu Szakleírások menüpontja tartalmazza.