Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
SZTE TTIK
+36 62 544-507
felveteli.ttik@szte.hu
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
banner image
fizikus-mérnöki (A)
Képzési szint
alapképzés (BA/BSc/BProf)
Munkarend
nappali
Telephely
Szeged
Nyelv
magyar
Képzési idő
7 félév
Képzési terület
műszaki
Finanszírozási forma
állami ösztöndíjjal támogatott
Állami támogatás összege
325 000 Ft/félév

Minimum pontot nem határozott meg a felsőoktatási intézmény.

A felsorolás azt tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.
Az alábbiak közül egyet kell választani:
matematika
Az alábbiak közül egyet kell választani:
gazdasági ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy történelem vagy természettudomány vagy magyar nyelv és irodalom vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy fenntarthatóság vagy digitális kultúra vagy biológia vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3) vagy idegen nyelv(4)
(1) választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: építészeti és építési alapismeretek; élelmiszeripari alapismeretek; vegyipari alapismeretek; rendészeti alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; mezőgazdasági alapismeretek; marketing ismeretek; közlekedésépítő alapismeretek; közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; könnyűipar alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; informatikai alapismeretek; gépészeti alapismeretek; faipari alapismeretek; elektronikai alapismeretek; elektronika alapjai
(2) választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: épületgépészeti ismeretek; épületgépészet ismeretek; építőipar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; élelmiszeripar ismeretek; vízügyi ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipari ismeretek; vegyipar ismeretek; távközlési ismeretek; távközlés ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; rendészet ismeretek; optikai ismeretek; optika ismeretek; nyomdaipar ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; közlekedés ismeretek; közgazdasági ismeretek; közgazdaság ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; könnyűipari ismeretek; könnyűipar ismeretek; kohászati ismeretek; kohászat ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek; gépészet ismeretek; földmérési ismeretek; földmérés ismeretek; faipari ismeretek; faipar ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; bányászat ismeretek; honvédelmi ismeretek
(3) választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: út-, vasút- és hídépítési ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; postaforgalmi ismeretek; nyomdaipari technikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; mechatronikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; kiadványszerkesztési ismeretek; hajózási technikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; gázipari és fluidumkitermelési ismeretek; bányaművelési ismeretek; autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek
(4) idegen nyelv: spanyol nyelv; orosz nyelv; olasz nyelv; német nyelv; francia nyelv; angol nyelv

A felsorolás azt tartalmazza, hogy a tanulmányi pont számításához a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv mellett 5. tantárgyként illetve vizsgatárgyként melyek vehetők figyelembe a felsőoktatási intézmény döntése alapján.
Középiskolai osztályzatok
etika, biológia - egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, digitális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, állampolgári ismeretek, természettudomány, dráma és színház, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és tánc, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia, tánc és mozgás, magyar mint idegen nyelv, családi életre nevelés, jelenismeret, katonai alapismeretek, pénzügyi és gazdasági kultúra, vállalkozzunk, munkapiac, etikus vállalkozói ismeretek, közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, saktika (sakk-matematika), természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, belügyi rendészeti ismeretek, iskolai labdarúgás, karate, honvédelmi alapismeretek, közigazgatási ismeretek, gazdasági és pénzügyi kultúra, tanulásmódszertan, fenntarthatóság, Idegen nyelv (második vagy harmadik)(1), Hittan(2), Célnyelvi civilizáció(3), honvédelem, nemzetiségi népismeret, testnevelés
Érettségi átlag
Nemzetiségi nyelv és irodalom(4), Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv(5), latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének, vizuális kultúra, testnevelés, filozófia, evangélikus hittan, katolikus hittan, református hittan, természettudomány, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret, Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)(6), célnyelvi civilizáció, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, judaisztika, bibliaismeret - hit gyülekezete, honvédelmi alapismeretek, digitális kultúra, állampolgári ismeretek, közigazgatási ismeretek, fenntarthatóság, bibliaismeret – baptista hittan, rajz, informatika, katonai alapismeretek, emberismeret és etika, társadalomismeret, ember- és társadalomismeret, etika, utazás és turizmus, művészettörténet, népművészet, pszichológia, Nemzetiségi nyelv(7), ábrázoló és művészeti geometria, a magyar népzene alapjai, hangtani és akusztikai ismeretek, hangkultúra, a sajtó és nyilvánosság, anyanyelvi kommunikáció, buddhista vallás, csillagászat, diakónia-ápolástan, épületgépészet alapjai, euritmia, európai uniós ismeretek, folklórismeret, gépírás és információkezelés, ikonfestés elmélete és gyakorlata, környezettan, közlekedésépítő alapismeretek, művészetek története, mentálhigiéniai ismeretek, mikrobiológia, pünkösdista hittan, szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben, tánc- és mozgásművészet, vendégfogadói ismeretek, zenei angol, zene angolul, angol irodalom, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógiai ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, hang-, film- és színháztechnikai ismeretek, épületgépészeti ismeretek, kohászati ismeretek, távközlési ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, könnyűipari ismeretek, faipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, turisztikai ismeretek, optikai ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, földmérési ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, sport ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, közművelődési ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek, fodrászati ismeretek, kozmetikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, szórakoztatózenész-ismeretek, táncos ismeretek, artista ismeretek, egészségügy ismeretek, szociális alapismeretek, pedagógia ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, hang-, film és színháztechnika ismeretek, épületgépészet ismeretek, kohászat ismeretek, távközlés ismeretek, informatika ismeretek, vegyipar ismeretek, könnyűipar ismeretek, faipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, turisztika ismeretek, optika ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, földmérés ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, rendészet ismeretek, bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, építőipar ismeretek, nyomdaipar ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, ügyvitel ismeretek, szépészet ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, oktatási alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, informatikai alapismeretek, vegyipari alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, faipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, gépészeti alapismeretek, elektronikai alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, szórakoztató zenész ismeretek, Artista II. (Akrobata), Artista II. (Légtornász), Artista II. (Zsonglőr), Artista II. (Egyensúlyozó), Artista II. (Bohóc), Artista II. (Társulati artista), Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető), Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető), Egyházzenész II. (Kántor-orgonista), Egyházzenész II. (Kántor-gitáros), Hangszerkészítő és -javító II. (Fafúvós), Hangszerkészítő és -javító II. (Rézfúvós), Hangszerkészítő és -javító II. (Vonós), Hangszerkészítő és -javító II. (Pengetős), Hangszerkészítő és -javító II. (Orgonaépítő), Hangszerkészítő és -javító II. (Zongora), Hangszerkészítő és -javító II. (Cimbalom), Jazz-zenész II. (Jazz-énekes), Jazz-zenész II. (Jazz-zenész (Fafúvós)), Jazz-zenész II. (Jazz-zenész (Rézfúvós)), Jazz-zenész II. (Jazz-zenész (Húros/vonós)), Jazz-zenész II. (Jazz-zenész (Billentyűs)), Jazz-zenész II. (Jazz-zenész (Ütős)), Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező), Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő), Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász), Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus), Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép és animációtervező), Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös), Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves), Képző- és iparművészeti munkatárs (Üvegműves), Klasszikus zenész II. (Hangkultúra), Klasszikus zenész II. (Klasszikus zenész (Fafúvós)), Klasszikus zenész II. (Klasszikus zenész (Rézfúvós)), Klasszikus zenész II. (Klasszikus zenész (Húros-vonós)), Klasszikus zenész II. (Klasszikus zenész (Billentyűs)), Klasszikus zenész II. (Klasszikus zenész (Ütős)), Klasszikus zenész II. (Magánénekes), Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs), Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés), Közművelődési munkatárs, Népi kézműves (Csipkekészítő), Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő), Népi kézműves (Fazekas), Népi kézműves (Gyékény-,szalma- és csuhétárgykészítő), Népi kézműves (Fonottbútor készítő), Népi kézműves (Kézi és gépi himző), Népi kézműves (Szőnyegszövő), Népi kézműves (Takács), Népi kézműves (Nemezkészítő), Népi kézműves (Szíjgyártó-nyerges), Népi kézműves (Mézeskalács díszítő), Népi kézműves (Kékfestő), Népi kézműves (Népi bőrműves), Népi kézműves (Papucskészítő), Népzenész II. (Népi énekes), Népzenész II. (Népzenész (Fafúvós)), Népzenész II. (Népzenész (Húros/vonós)), Népzenész II. (Népzenész (Billentyűs)), Népzenész II. (Népzenész (Ütős)), Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens), Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens ), Színész II. (Bábszínész), Színész II. (Színházi- és filmszínész ), Színész II. (Pantomimes ), Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista), Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész (Fafúvós) ), Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész (Rézfúvós) ), Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész (Húros/vonós)), Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész (Billentyűs) ), Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész (Ütős)), Táncos II. (Klasszikus balett-táncos), Táncos II. (Kortárs-, modern táncos ), Táncos II. (Néptáncos ), Táncos II. (Színházi táncos ), Bányaipari technikus, Fluidumkitermelő technikus, Kohász- és öntésztechnikus(8), Fogtechnikus, Optikus, Általános ápoló, Egészségügyi asszisztens(9), Egészségügyi laboráns(10), Gyakorló ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens(11), Ortopédiai műszerész, Perioperatív szakasszisztens(12), Radiográfiai szakasszisztens(13), Rehabilitációs terapeuta(14), Szövettani szakasszisztens(15), Mentőápoló, Automatikai technikus(16), Elektronikai technikus, Erősáramú elektrotechnikus, Ipari informatikai technikus, Közlekedés-automatikai technikus, Bor- és pezsgőgyártó technikus, Élelmiszer-ellenőrzési technikus, Élelmiszeripari gépésztechnikus, Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, Húsipari technikus, Sütő- és cukrászipari technikus, Tartósítóipari technikus, Tejipari technikus, Hídépítő és -fenntartó technikus, Magasépítő technikus, Mélyépítő technikus, Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus, Épületgépész technikus, Faipari technikus, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, Gépész technikus(17), Gépgyártástechnológiai technikus, Légijármű-műszerész technikus, Légijármű-szerelő technikus, Vasútijármű-szerelő technikus, Fegyvergyártó szaktechnikus, Fegyverműszerész technikus, Fegyveroptikai szaktechnikus, Honvéd altiszt(18), Honvéd kadét(19), Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -tesztelő, Távközlési technikus, Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus(20), Kereskedő és webáruházi technikus, Környezetvédelmi technikus(21), Vízügyi technikus(22), Hajózási technikus, Kocsivizsgáló technikus, Vasútforgalmi szolgálattevő technikus, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus(23), Logisztikai technikus(24), Postai üzleti ügyintéző, Divat-, jelmez- és díszlettervező(25), Könnyűipari technikus(26), Dekoratőr, Fotográfus(27), Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus(28), Hangtechnikus, Színház- és rendezvénytechnikus(29), Erdésztechnikus(30), Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, Kertésztechnikus(31), Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus(32), Oktatási szakasszisztens , Közszolgálati technikus(33), Rendőr tiszthelyettes(34), Alternatív járműhajtási technikus, Gépjármű-mechatronikai technikus(35), Ipari szerviztechnikus, Járműipari karbantartó technikus, Mechatronikai technikus, Fitness-wellness instruktor, Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező, Fodrász, Kéz- és lábápoló technikus(36), Kozmetikus technikus, Kisgyermek-gondozó, -nevelő, Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, Szociális és mentálhigiénés szakgondozó, Szociális és rehabilitációs szakgondozó, Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Turisztikai technikus(37), Vendégtéri szaktechnikus, Gumiipari technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus(38), Vegyész technikus(39)
(1) Idegen nyelv (második vagy harmadik): albán, angol, angol nyelv, arab, azeri nyelv, beás, bengáli nyelv, bolgár, cigány, cseh, dán, eszperantó, észt nyelv, finn, francia, héber, holland, horvát, horvát-szerb nyelv, japán, kínai, kirgiz nyelv, latin, lengyel, lovári, magyar mint idegen nyelv, német, német nyelv, norvég, ógörög, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, svéd nyelv, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán, üzbég nyelv, görög, horvát-szerb
(2) Hittan: evangélikus hittan, görög katolikus hittan, hittan, hittan-református, hittan, emberismeret, katolikus hittan, pünkösdista hittan, református hittan, római katolikus hittan, hittan (katolikus), hittan (református), hittan (evangélikus)
(3) Célnyelvi civilizáció: célnyelvi civilizáció, angol célnyelvi civilizáció, célnyelvi civilizáció német, célnyelvi civilizáció német nyelvtan, francia célnyelvi civilizáció, német célnyelvi civilizáció, olasz célnyelvi civilizáció, orosz célnyelvi civilizáció, spanyol célnyelvi civilizáció, szlovák célnyelvi civilizáció
(4) Nemzetiségi nyelv és irodalom: szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom, szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, román nemzetiségi nyelv és irodalom, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom, ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom
(5) Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv: ruszin nyelv, szlovén nyelv, cseh nyelv, török nyelv, újgörög nyelv, eszperantó nyelv, portugál nyelv, bolgár nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, szerb nyelv, román nyelv, magyar mint idegen nyelv, lengyel nyelv, kínai nyelv, japán nyelv, horvát nyelv, holland nyelv, héber nyelv, finn nyelv, lovári nyelv, beás nyelv, arab nyelv, spanyol nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv, német nyelv, francia nyelv, angol nyelv
(6) Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén): szlovén nemzetiségi népismeret, szlovák nemzetiségi népismeret, szerb nemzetiségi népismeret, román nemzetiségi népismeret, roma/cigány nemzetiségi népismeret, német nemzetiségi népismeret, horvát nemzetiségi népismeret
(7) Nemzetiségi nyelv: ukrán nemzetiségi nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, szlovák nemzetiségi nyelv, szerb nemzetiségi nyelv, román nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, bolgár nemzetiségi nyelv
(8) Kohász- és öntésztechnikus: Kohász- és öntésztechnikus (Öntész), Kohász- és öntésztechnikus (Kohász)
(9) Egészségügyi asszisztens: Egészségügyi asszisztens (Radiográfiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Perioperatív asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Klinikai neurofiziológiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Kardiológiai és angiológiai asszisztens), Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens), Egészségügyi asszisztens (fogászati asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Endoszkópos asszisztens), Egészségügyi asszisztens (Audiológiai asszisztens)
(10) Egészségügyi laboráns: Egészségügyi laboráns (Szövettani asszisztens), Egészségügyi laboráns (Klinikai laboratóriumi asszisztens)
(11) Klinikai laboratóriumi szakasszisztens: Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Mikrobiológiai szakasszisztens), Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Kémiai laboratóriumi szakasszisztens), Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens)
(12) Perioperatív szakasszisztens: Perioperatív szakasszisztens (Műtéti szakasszisztens), Perioperatív szakasszisztens (Aneszteziológiai szakasszisztens)
(13) Radiográfiai szakasszisztens: Radiográfiai szakasszisztens (Sugárterápiás szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (Intervenciós szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (Nukleáris medicina szakasszisztens), Radiográfiai szakasszisztens (CT/MR szakasszisztens)
(14) Rehabilitációs terapeuta: Rehabilitációs terapeuta (Gyógymasszőr), Rehabilitációs terapeuta (Fizioterápiás asszisztens)
(15) Szövettani szakasszisztens: Szövettani szakasszisztens (Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens), Szövettani szakasszisztens (Citológiai szakasszisztens)
(16) Automatikai technikus: Automatikai technikus (Gyártástechnika), Automatikai technikus (Épület-automatizálás), Automatikai technikus (Energetika és petrolkémia), Automatikai technikus (Autóipar)
(17) Gépész technikus: Gépész technikus (Ipar Vegyipar), Gépész technikus (CAD-CAM)
(18) Honvéd altiszt: Honvéd altiszt (Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő), Honvéd altiszt (Szerelő, Műszakigép-szerelő), Honvéd altiszt (Rádió-elektronikai felderítő), Honvéd altiszt (Elektronikai hadviselés Speciális felderítő), Honvéd altiszt (Speciális felderítő), Honvéd altiszt (Repülésbiztosító), Honvéd altiszt (Légvédelmi rakéta és tüzér), Honvéd altiszt (Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok), Honvéd altiszt (Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész), Honvéd altiszt (Műszerész, fegyver-műszerész), Honvéd altiszt (Légi vezetés), Honvéd altiszt (Katonai pénzügyi), Honvéd altiszt (Katonai informatikai rendszer-üzemeltető), Honvéd altiszt (Híradó), Honvéd altiszt (Állami légijármű szerelő), Honvéd altiszt (Állami légijármű műszerész)
(19) Honvéd kadét: Honvéd kadét (logisztikai technikus), Honvéd kadét (környezetvédelmi tehcnikus (környezetvédelem)), Honvéd kadét (informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető), Honvéd kadét (infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus), Honvéd kadét (honvédelmi igazgatási ügyintéző), Honvéd kadét (elektronikai technikus), Honvéd kadét (gépjármű mechatronikai technikus)
(20) Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus: Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Kereskedelmi logisztika), Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Gépjárműgyártás), Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Általános gyártás)
(21) Környezetvédelmi technikus: Környezetvédelmi technikus (Természetvédelem), Környezetvédelmi technikus (Környezetvédelem), Környezetvédelmi technikus (Igazgatás), Környezetvédelmi technikus (Hulladék-hasznosító, -feldolgozó)
(22) Vízügyi technikus: Vízügyi technikus (Vízgépészet), Vízügyi technikus (Települési vízgazdálkodó), Vízügyi technikus (Területi vízgazdálkodó)
(23) Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus: Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Légi), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Vasúti), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Közúti), Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Hajózási)
(24) Logisztikai technikus: Logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás), Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás)
(25) Divat-, jelmez- és díszlettervező: Divat-, jelmez- és díszlettervező (Jelmez- és díszlettervező), Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező)
(26) Könnyűipari technikus: Könnyűipari technikus (Textilipar), Könnyűipari technikus (Ruhaipar), Könnyűipari technikus (Ortopédiai cipész), Könnyűipari technikus (Cipőkészítő), Könnyűipari technikus (Bőrfeldolgozó-ipar)
(27) Fotográfus: Fotográfus (Művészeti fotográfus), Fotográfus (Kreatív fotográfus)
(28) Nyomdaipari technikus: Nyomdaipari technikus (Nyomtatvány-feldolgozó), Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari gépmester), Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari előkészítő)
(29) Színház- és rendezvénytechnikus: Színház- és rendezvénytechnikus (Színpad-technikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi vizuáltechnikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi világítás-technikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Színpadi hangtechnikus), Színház- és rendezvénytechnikus (Porondtechnikus)
(30) Erdésztechnikus: Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás), Erdésztechnikus (Vadgazdálkodás)
(31) Kertésztechnikus: Kertésztechnikus (Zöldségtermesztő), Kertésztechnikus (Parképítő és -fenntartó), Kertésztechnikus (Gyümölcstermesztő), Kertésztechnikus (Gyógynövénytermesztő), Kertésztechnikus (Dísznövény-termesztő, virágkötő)
(32) Mezőgazdasági technikus: Mezőgazdasági technikus (Növénytermesztő), Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő)
(33) Közszolgálati technikus: Közszolgálati technikus (Rendészeti technikus), Közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző)
(34) Rendőr tiszthelyettes: Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi), Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési), Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti), Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi)
(35) Gépjármű-mechatronikai technikus: Gépjármű-mechatronikai technikus (Szerviz), Gépjármű-mechatronikai technikus (Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés), Gépjármű-mechatronikai technikus (Gyártás)
(36) Kéz- és lábápoló technikus: Kéz- és lábápoló technikus (Speciális lábápoló), Kéz- és lábápoló technikus (Kézápoló és köröm-kozmetikus)
(37) Turisztikai technikus: Turisztikai technikus (Turisztikai szervező), Turisztikai technikus (Idegenvezető)
(38) Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus: Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus (Papírgyártó és-feldolgozó), Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus (Csomagolószer-gyártó)
(39) Vegyész technikus: Vegyész technikus (Termelési folyamatirányító), Vegyész technikus (Általános laboráns)

Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
1. intézményi pont alcsoport
100 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Emelt szintű érettségi
50 pont
legalább 45%

Igazolás módja:

Az érettségi bizonyítvány vagy az érettségi tanúsítvány másolata. Fel kell tölteni a 2006. január 1-je előtt kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány minden oldalának fénymásolatát. A középfokú szakképzettséget igazoló oklevelet, a külföldi érettségi bizonyítványok és mellékletük minden oldalának fénymásolatát. Nem kell feltölteni a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt, mert az abban szereplő érettségi vizsgaeredményeket az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből. Amennyiben a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok és a rendelkezésre álló bizonyítványon szereplő adatok eltérnek, vagy nem jelennek meg az adatok az E-felvételi ügyintézési időszakában a „Közhiteles nyilvántartásokból származó információk” menüpontban, akkor a javítást, kiegészítést dokumentummal igazolva kell kérnie a jelentkezőnek.


Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
50 pont
vizsgatárgyanként, legalább 45% -os eredménnyel

Igazolás módja:

Az igazolás módja: a vizsgáztató intézmény rögzíti a felvételi rendszerben az FFSZV vizsga eredményét.


Középfokú szakképzettség VAGY OKJ képesítés VAGY Szakgimnáziumi képesítés
40 pont
Szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait
Szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés, vagy középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, vagy szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés.

Igazolás módja:

Szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés, vagy középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, vagy szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés. Az igazoló dokumentum másolatát az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Középszintű érettségi vizsga
50 pont
vizsgatárgyanként, MTMI (természettudomány, műszaki és informatika) területen

Igazolás módja:

Érettségi bizonyítvány


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Fogyatékosság igazolása
40 pont

Igazolás módja:

Meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén. Az igazolást az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt fogadható el. Az igazolási jogcímnek a Felvételi Tájékoztató megjelenése és a felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok pótlásának határideje közötti valamely időtartamban fenn kell állnia. (Ez a dátum nem azonos a dokumentum kiállítási dátumával.) A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény, a szakvélemény-kiegészítés és a kiállító szerv igazolása még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő lenne. Szintén nem fogadható el az előzetes szakértői vélemény sem, mert az csak tájékoztatást nyújt a végleges szakértői vélemény várható tartalmáról, és amelyet a szülő vagy a nagykorú tanuló még megfellebbezhet. Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthattak ki szakértői véleményt.) Az a hallgató (jelentkező), akinek fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság megállapítását 2020. szeptember 1-jét követően az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálattól kérheti.


Gyermekgondozás igazolása
40 pont
Fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik.

Igazolás módja:

Gyermekgondozásért járó intézményi pontra való jogosultságot az alábbiak szerint kell igazolni az E-felvételi rendszerébe történő feltöltéssel: csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal, gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással.


Hátrányos helyzet igazolása
40 pont

Igazolás módja:

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el, amit az E-felvételi renszerébe kell feltölteni. Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. Az igazolási jogcímnek a Felvételi Tájékoztató megjelenése és a felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok pótlásának határideje közötti valamely időtartamban kell fennállnia. Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, a jogosultság tényét, idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát, a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél VAGY Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
25 pont
vagy ennek megfeleltethető képzési szinten szerzett oklevél, egyéb - nem természettudomány, műszaki és informatika - képzési területen szerzett

Igazolás módja:

Korábbi alap- vagy mesterképzésben, illetve ennek megfeleltethető képzésben szerzett oklevél (MTMI: természettudomány, műszaki és informatika képzési terület). Igazolás módja az oklevél másolata. Nem kell feltölteni a 2006. február 1. után szerzett magyar okleveleket, azokat az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a Felsőoktatás Információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegennyelven végezte a jelentkező. Fel kell tölteni a külföldi okleveleket, valamint a 2006. február 1. előtt szerzett magyar okleveleket.


Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél VAGY Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
50 pont
vagy ennek megfeleltethető képzési szinten szerzett oklevél, természettudomány, műszaki és informatika képzési területen szerzett

Igazolás módja:

Korábbi alap- vagy mesterképzésben, illetve ennek megfeleltethető képzésben szerzett oklevél (MTMI: természettudomány, műszaki és informatika képzési terület). Igazolás módja az oklevél másolata. Nem kell feltölteni a 2006. február 1. után szerzett magyar okleveleket, azokat az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a Felsőoktatás Információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegennyelven végezte a jelentkező. Fel kell tölteni a külföldi okleveleket, valamint a 2006. február 1. előtt szerzett magyar okleveleket.


Felsőoktatási részképzés
20 pont
SZTE részképzésben legalább 25 kreditet szerzett (megfelelő képzési területen)

Igazolás módja:

SZTE részképzésben legalább 25 kreditet szerzett (megfelelő képzési területen). Az igazolás módja: a részismereti képzés elvégzését igazoló hivatalos kreditigazolás vagy mikrotanúsítvány másolata, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
40 pont
ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén
Többletpontra akkor jogosult a jelentkező, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították.

Igazolás módja:

Ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították. Nem kell beküldeni a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelet, mivel ezeket az adatokat az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Amennyiben a közhiteles adatok a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig nem érkeznek be a felvételi adatbázisba, úgy szükséges a dokumentum igazolása.


Tudományos fokozat
50 pont
PhD, azzal egyenértékű vagy magasabb szintű tudományos fokozat

Igazolás módja:

A tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
„A tanulás tanulása …” online kurzus elvégzése a Coursera for SZTE programon belül
5 pont

Igazolás módja:

A Coursera for SZTE „A tanulás tanulása …” program keretében elvégzett kurzusról kiállított oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe. Kizárólag a Coursera for SZTE programban magyar nyelven elvégzett kurzusról kiállított oklevél fogadható el. Nem elfogadható dokumentum: a kurzus elvégzéséről kapott tájékoztató e-mail.


ELI-ALPS Nyári Tábor
25 pont
a tábor végén megírt teszt legalább 80%-os teljesítése esetén

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


FizShow előadássorozat
25 pont
az előadások legalább 80%-án részvétel, valamint az utolsó alkalom során megírt teszt legalább 80%-os teljesítése
Többletpontra a jelentkező akkor jogosult, ha az SZTE Fizikai Intézet által kiadott igazolás az előadások legalább 80%-án részvét vett, valamint az utolsó alkalom során megírt teszt legalább 80%-osan teljesítette.

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


SZTE Asztrofizikai Szakkör
25 pont
a szakköri foglalkozások legalább 80%-án való részvétel esetén

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


SZTE előkészítő program
15 pont
szakirányú előkészítő
Többletpontra tárgyanként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

Az intézményi pontra való jogosultságot az előkészítő teljesítését igazoló, a Junior Akadémia által kiadott, egyedi azonosítószámmal és bélyegzővel ellátott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. A sikeres részvételt tanúsító igazolás alapján a felvételi szakkal azonos képzési területen.


SZTE Fizikai Intézet által szervezett nyári projektmunka fizikából
25 pont
10-15 oldalas dolgozat, a TDK dolgozat formai követelményei szerint megírva

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


SZTE Junior Akadémia
10 pont
részvétel, programonként egyszer adható

Igazolás módja:

Az intézményi pontra való jogosultságot a program teljesítését igazoló, a Junior Akadémia által kiadott, egyedi azonosítószámmal és bélyegzővel ellátott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. A sikeres részvételt tanúsító igazolás alapján jelenléti vagy online programon való sikeres részvétel.


SZTE TTIK Kutatóiskola program
25 pont
döntőben 1-5. helyezés

Igazolás módja:

SZTE TTIK által kiadott igazolás. Csak a felvételi szakkal azonos képzési területen


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
B2 államilag elismert ÍRÁSBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
15 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


B2 államilag elismert SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
15 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
30 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


C1 államilag elismert ÍRÁSBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
30 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


C1 államilag elismert SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
30 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
50 pont
Többletpontra nyelvenként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, abban az esetben is csak az intézményi pontrendszerben megállapított maximális intézményi pontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen jogosult intézményi pontra. Hazai nyelvvizsgák esetében a 2003. január 1. előtt kiállított nyelvvizsga-dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe. A 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok feltöltésére nincs szükség: a megadott adatok alapján történik a hitelesség ellenőrzése, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából. Akkor van lehetőség a nyelvtudásért járó intézményi pontok figyelembevételére, ha a közhiteles adatok legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott határidőig beérkeznek a felvételi adatbázisba.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény
10 pont
legalább 3. helyezés
Többletpontra a jelentkező sportáganként egyszer jogosult. Intézményi pont ezen a jogcímen kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban elért eredmény után adható.

Igazolás módja:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredményért. Javasoljuk, hogy a sporteredmény igazolásához az SZTE Intézményi Felvételi Tájékoztatójának 3. számú mellékletben szereplő igazolásmintát töltesse ki és töltse fel az E-felvételi rendszerébe. A tájékoztató megtalálható az SZTE felvételizőknek szóló honlapján. Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell: a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve), a sportág, annak esetleges szakága megnevezését, a sporteredmény megszerzésének időpontját, az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével, a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte, a verseny szintjének megnevezését, a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!


Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény
20 pont
legalább 3. helyezés

Igazolás módja:

Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés. Javasoljuk, hogy a sporteredmény igazolásához az SZTE Intézményi Felvételi Tájékoztatójának 3. számú mellékletben szereplő igazolásmintát töltesse ki és töltse fel az E-felvételi rendszerébe. A tájékoztató megtalálható az SZTE felvételizőknek szóló honlapján. Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell: a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve), a sportág, annak esetleges szakága megnevezését, a sporteredmény megszerzésének időpontját, az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével, a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte (A nemzetközi, illetve az országos bajnokságon elért versenyeredmények esetén a korcsoport feltüntetésének hiánya az igazolás elutasítását vonhatja maga után: a világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezés attól függően ér 30, illetve 20 pontot, hogy felnőtt vagy korosztályos (utánpótlás) versenyről van-e szó.), a verseny szintjének megnevezését, a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!


Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény
15 pont
legalább 3. helyezés
Többletpontra sportáganként egyszer jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért eredményért. Javasoljuk, hogy a sporteredmény igazolásához az SZTE Intézményi Felvételi Tájékoztatójának 3. számú mellékletben szereplő igazolásmintát töltesse ki és töltse fel az E-felvételi rendszerébe. A tájékoztató megtalálható az SZTE felvételizőknek szóló honlapján. Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell: a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve), a sportág, annak esetleges szakága megnevezését, a sporteredmény megszerzésének időpontját, az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével, a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte (A nemzetközi, illetve az országos bajnokságon elért versenyeredmények esetén a korcsoport feltüntetésének hiánya az igazolás elutasítását vonhatja maga után: a világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezés attól függően ér 30, illetve 20 pontot, hogy felnőtt vagy korosztályos (utánpótlás) versenyről van-e szó.), a verseny szintjének megnevezését, a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!


Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve
50 pont
sportáganként egyszer adható

Igazolás módja:

Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel. Javasoljuk, hogy a sporteredmény igazolásához az SZTE Intézményi Felvételi Tájékoztatójának 3. számú mellékletben szereplő igazolásmintát töltesse ki és töltse fel az E-felvételi rendszerébe. A tájékoztató megtalálható az SZTE felvételizőknek szóló honlapján. Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell: a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve), a sportág, annak esetleges szakága megnevezését, a sporteredmény megszerzésének időpontját, az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével, a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte, a verseny szintjének megnevezését, a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!


Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért eredmény, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet
30 pont
legalább 3. helyezés
Többletpontra a jelentkező sportáganként egyszer jogosult.

Igazolás módja:

Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasoljuk, hogy a sporteredmény igazolásához az SZTE Intézményi Felvételi Tájékoztatójának 3. számú mellékletben szereplő igazolásmintát töltesse ki és töltse fel az E-felvételi rendszerébe. A tájékoztató megtalálható az SZTE felvételizőknek szóló honlapján. Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell: a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név, születési hely, születési idő, anyja neve), a sportág, annak esetleges szakága megnevezését, a sporteredmény megszerzésének időpontját, az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel) megjelenítésével, a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte, a verseny szintjének megnevezését, a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
100 pont
1. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján adható, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:

Az "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt, azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
50 pont
2.helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján adható, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:

Az "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt, azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
25 pont
3. helyezés
Többletpont tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján adható, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:

Az "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt, azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.


„Itthon otthon vagy” Országos Földrajzverseny VAGY Curie Környezetvédelmi Emlékverseny VAGY Szőkefalvi-Nagy Gyula Emlékverseny
50 pont
1-10. helyezés

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


„Itthon otthon vagy” Országos Földrajzverseny VAGY Curie Környezetvédelmi Emlékverseny VAGY Szőkefalvi-Nagy Gyula Emlékverseny
25 pont
részvétel az országos döntőben

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
100 pont
1-10. helyezés
Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakriányú tárgy esetében is.

Igazolás módja:

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakirányú tárgy esetében is adható. OKTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolással vagy az oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. SZÉTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. ÁSZÉV-n az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
100 pont
11-20. helyezés
Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakriányú tárgy esetében is.

Igazolás módja:

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakirányú tárgy esetében is adható. OKTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolással vagy az oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. SZÉTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. ÁSZÉV-n az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
75 pont
21-30. helyezés
Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakriányú tárgy esetében is.

Igazolás módja:

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakirányú tárgy esetében is adható. OKTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolással vagy az oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. SZÉTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. ÁSZÉV-n az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
75 pont
részvétel országos döntőben
Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakriányú tárgy esetében is.

Igazolás módja:

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, viszont bármely nem szakirányú tárgy esetében is adható. OKTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolással vagy az oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. SZÉTV-n elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. ÁSZÉV-n az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolással vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny VAGY Athletica Galactica Kárpát medencei Középiskolai - Csillagászati és Asztrofizikai Verseny VAGY Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny VAGY Földtudományi Civil Szervezetek közössége (FÖCIK) - Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi verseny VAGY Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai földrajzi verseny VAGY Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia VAGY Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny VAGY Kovács János Országos Középiskolai Földrajzverseny VAGY Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzverseny VAGY Less Nándor Földrajzverseny VAGY Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny VAGY Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny VAGY Országos Szilárd Leó Fizikaverseny VAGY Ortvay Rudolf nemzetközi fizikai problémamegoldó verseny VAGY SZTE VegyÉSZtorna VAGY Zrínyi Ilona Matematikaverseny
100 pont
1-20. helyezés

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny VAGY Athletica Galactica Kárpát medencei Középiskolai - Csillagászati és Asztrofizikai Verseny VAGY Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny VAGY Földtudományi Civil Szervezetek közössége (FÖCIK) - Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi verseny VAGY Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai földrajzi verseny VAGY Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia VAGY Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny VAGY Kovács János Országos Középiskolai Földrajzverseny VAGY Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzverseny VAGY Less Nándor Földrajzverseny VAGY Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny VAGY Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny VAGY Országos Szilárd Leó Fizikaverseny VAGY Ortvay Rudolf nemzetközi fizikai problémamegoldó verseny VAGY SZTE VegyÉSZtorna VAGY Zrínyi Ilona Matematikaverseny
75 pont
részvétel a döntőben

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny
50 pont
1-3 helyezés

Igazolás módja:

SZTE Fizikai Intézet által kiadott igazolás


Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny
25 pont
részvétel a döntőben

Igazolás módja:

SZTE Fizikai Intézet által kiadott igazolás


EGMO (European Girl's Mathematical Olympiad) VAGY Európai Lány Informatikai Diákolimpián (EGOI European Girls' Olympiad in Informatics) VAGY Európai Unió Természettudományos Diákolimpiája (European Union Science Olympiad, EUSO) 2021-től European Olympiad of Experimental Science (EOES) VAGY Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI Central European Olympiad in Informatics) VAGY MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) VAGY Nemzetközi Ifjúsági Természettudományi Diákolimpia VAGY Nemzetközi Informatikai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Kémiai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Kémiai Torna (International Chemistry Tournament, IChTo) VAGY Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpia (International Mendeleev Chemistry Olympiad, IMChO)
100 pont
egyéni 1-3. helyezés

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


EGMO (European Girl's Mathematical Olympiad) VAGY Európai Lány Informatikai Diákolimpián (EGOI European Girls' Olympiad in Informatics) VAGY Európai Unió Természettudományos Diákolimpiája (European Union Science Olympiad, EUSO) 2021-től European Olympiad of Experimental Science (EOES) VAGY Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI Central European Olympiad in Informatics) VAGY MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) VAGY Nemzetközi Ifjúsági Természettudományi Diákolimpia VAGY Nemzetközi Informatikai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Kémiai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Kémiai Torna (International Chemistry Tournament, IChTo) VAGY Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért eredmény VAGY Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpia (International Mendeleev Chemistry Olympiad, IMChO)
75 pont
részvétel a döntőben

Igazolás módja:

A versenyek szervezői által kiállított igazolás/oklevél másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény
50 pont
1-20 helyezés

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány alapján bármely, nem csak szakirányú versenyeredmény számít


Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény
25 pont
részvétel az országos döntőben

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány alapján bármely, nem csak szakirányú versenyeredmény számít


KÖMAL A-B-C pontverseny
100 pont
1-50. helyezés

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány


KÖMAL A-B-C pontverseny
50 pont
51-100. helyezés

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
20 pont
első díjas
Többletpont a jelentkezőnek tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt, azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. A Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
30 pont
nagydíjas
Többletpont a jelentkezőnek tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért eredmény, tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján adható, ha a versenyeredményt, azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. A Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény
100 pont
egyéni 1-3. helyezés
Többletpontra akkor jogosult a jelentkező, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Igazolás módja:

A Nemzetközi Tudományos Diákolimpia versenyein elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.


Országos művészeti tanulmányi versenyen elért eredmény
20 pont
egyéni 1-3. helyezés
Többletpontra legfeljebb egy, a középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára szervezett versenyen elért eredmény után jogosult a jelentkező.

Igazolás módja:

A középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára szervezett legfeljebb egy, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen egyéni versenyzőként elért versenyeredményt az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Legfeljebb egy, a középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért.


Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (bármely verseny)
30 pont
szakirányú továbbtanulás esetén, a versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól kapott felmentés

Igazolás módja:

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést a verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) által kiadott igazolással kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni. Szakirányú továbbtanulás esetén, a versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól kapott felmentés.


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
20 pont
1-3. helyezés
Többletpontra akkor jogosult a jelentkező, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt.

Igazolás módja:

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező. A versenyen elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
10 pont
különdíj
Többletpontra akkor jogosult a jelentkező, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt.

Igazolás módja:

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező. A versenyen elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


Polygon pályázat matematikából
50 pont
1-2. helyezés

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány


Polygon pályázat matematikából
25 pont
3-4. helyezés

Igazolás módja:

A helyezést igazoló oklevél / tanúsítvány


Szegedi Innovatív Informatika Verseny
100 pont
1-3. helyezés

Igazolás módja:

SZTE TTIK Informatikai Intézet által kiadott igazolás.


Szegedi Innovatív Informatika Verseny
50 pont
különdíj

Igazolás módja:

SZTE TTIK Informatikai Intézet által kiadott igazolás.


Szegedi Innovatív Informatika Verseny
25 pont
részvétel a döntőben

Igazolás módja:

SZTE TTIK Informatikai Intézet által kiadott igazolás.


SZTE Fizikai Intézet által szervezett Játsszunk fizikát!
50 pont
1-3. helyezés

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


SZTE Fizikai Intézet által szervezett Játsszunk fizikát!
25 pont
részvétel döntőben

Igazolás módja:

Az SZTE Fizikai Intézet által kiállított igazolás másolatának feltöltése az E-felvételi rendszerébe.


WorldSkills, EuroSkills versenyen elért eredmény
50 pont
1-3. helyezés, szakirányú továbbtanulás esetén

Igazolás módja:

Az intézményi pont szakirányú továbbtanulás esetén adható az SZTE intézményi pont táblázatában meghatározott mértékben. Az eredményt a szervező által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


WorldSkills, EuroSkills versenyen elért eredmény
30 pont
4-10. helyezés, szakirányú továbbtanulás esetén

Igazolás módja:

Az intézményi pont szakirányú továbbtanulás esetén adható az SZTE intézményi pont táblázatában meghatározott mértékben. Az eredményt a szervező által kiállított igazolás másolatával kell igazolni, amit az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni.


A szakon érettségi pont számításához figyelembe vehető szakmák és szakképesítések:
Szakmák
Szakképesítések
 • 506131203Szoftverfejlesztő és -tesztelő
 • 507140401Automatikai technikus
 • 507140403Elektronikai technikus
 • 506121202Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • 507141204Távközlési technikus
 • 507141912Mechatronikai technikus
 • 509140308Radiográfiai szakasszisztens
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák.
 • 5421305Szoftverfejlesztő
 • 5452301Automatikai technikus
 • 5452302Elektronikai technikus
 • 5552304Orvosi elektronikai technikus
 • 5448105Műszaki informatikus
 • 5448101CAD-CAM informatikus
 • 5448102Gazdasági informatikus
 • 5585003Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
 • 5452305Távközlési technikus
 • 5452304Mechatronikai technikus
 • 5572516CT/MR szakasszisztens
 • 5572519Nukleáris medicina szakasszisztens
 • 5572520Sugárterápiás szakasszisztens
Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések.

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.


Juttatásokkal és önköltségekkel kapcsolatos információk

Ösztöndíjakkal, juttatásokkal kapcsolatos információk: a https://u-szeged.hu/felveteli oldalon találhatók.


Képzési és kimeneti követelmények
A képzési és kimeneti követelményeket a Felvi.hu Szakleírások menüpontja tartalmazza.

Specializációkkal kapcsolatos információk
A specializációkról bővebben az alábbi elérhetőségen található információ: https://www.physx.u-szeged.hu/fizika-intezet/felvetelizoknek.

Szakmai gyakorlat
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató tanárképzésről szóló fejezetében.
A szak más intézményekben