Semmelweis Egyetem (SE)
Semmelweis Egyetem Felvételi Iroda
+36 20 825-0368
felveteli.iroda@semmelweis.hu
1085 Budapest, Üllői út 25.
banner image
gyógyszerész (O)
Képzési szint
osztatlan képzés
Munkarend
nappali
Telephely
Budapest
Nyelv
magyar
Képzési idő
10 félév
Képzési terület
orvos- és egészségtudomány
Finanszírozási forma
állami ösztöndíjjal támogatott
Állami támogatás összege
800 000 Ft/félév

A felsőoktatási intézmény által meghatározott minimum pont: 360

A felsorolás azt tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.
Az alábbiak közül egyet kell választani:
fizika(E) vagy biológia(E)
Az alábbiak közül egyet kell választani:
kémia(E) vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(E)(1) vagy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(E)(2)
(1) választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(E): vegyipari alapismeretek
(2) választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(E): vegyész ismeretek; vegyipari ismeretek; vegyipar ismeretek

A felsorolás azt tartalmazza, hogy a tanulmányi pont számításához a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv mellett 5. tantárgyként illetve vizsgatárgyként melyek vehetők figyelembe a felsőoktatási intézmény döntése alapján.
Középiskolai osztályzatok
biológia, fizika, kémia, informatika, digitális kultúra, természettudomány, katonai alapismeretek, fenntarthatóság
Érettségi átlag
fizika, kémia, biológia, természettudomány, digitális kultúra, informatika, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari alapismeretek

Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
1. intézményi pont alcsoport
100 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Művészeti alapvizsga
10 pont

Igazolás módja:

oklevél


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Középfokú szakképzettség
10 pont
szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait
középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben, illetve szakmai bizonyítványban szereplő szakmai vizsga: gyógyszertári asszisztens, vegyésztechnikus, gyógyszerkészítmény-gyártó

Igazolás módja:

technikumi középfokú szakképzettséget igazoló oklevél (2021-től), szakmai bizonyítvány


OKJ képesítés
10 pont
A 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés
gyógyszertári asszisztens, gyógyszeripari szaktechnikus, vegyésztechnikus, vegyipari rendszerkezelő, vegyipari rendszerüzemeltető, gyógyszerkészítmény gyártó, drog és toxikológiai szakirány

Igazolás módja:

"2012 után szerzett, 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány."


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Fogyatékosság igazolása
5 pont

Igazolás módja:

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani.


Gyermekgondozás igazolása
5 pont
(fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik)

Igazolás módja:

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot - Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal, - gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, - fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, - rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, - hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással kell igazolni.


Hátrányos helyzet igazolása
5 pont
(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be.)

Igazolás módja:

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza: - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, - a jogosultság tényét, idejét, - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát, - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
5 pont
2,00-3,50 átlag esetén
Intézményi pont csak egészségtudományi, biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
10 pont
3,51-4,50 átlag esetén
Intézményi pont csak egészségtudományi, biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
20 pont
4,51-5,0 átlag esetén
Intézményi pont csak egészségtudományi, biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
10 pont
2,00-3,50 átlag esetén
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
20 pont
3,51-4,50 átlag esetén
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
30 pont
4,51-5,0 átlag esetén
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
50 pont
orvos, fogorvos, állatorvos

Igazolás módja:

oklevél


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Semmelweis Egyetem és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete által közösen szervezett "Semmelweis Egészségverseny"
10 pont
a legjobb 10 csapat tagja

Igazolás módja:

oklevél


Semmelweis Egyetem és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete által közösen szervezett "Semmelweis Egészségverseny"
15 pont
a legjobb 3 csapat tagja

Igazolás módja:

oklevél


Semmelweis Egyetem és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete által közösen szervezett "Semmelweis Egészségverseny"
5 pont
döntőbe jutó csapat tagja

Igazolás módja:

oklevél


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Szóbeli vizsga
50 pont
kötelező
A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel.

Igazolás módja:

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Egészségügyben (ideértve az egészségügyi szolgáltató oktatási-kutatási egységét is), gyógyszeriparban, gyógyszerkereskedelemben (pl. gyó szociális szolgáltatónál, vagy természettudományi kutatóhelyen kutatásban) szerzett munkatapasztalat
1 - 20 pont
1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység (kivéve az önkéntesség)
Egészségügyben (ideértve az egészségügyi szolgáltató oktatási-kutatási egységét is), gyógyszeriparban, gyógyszerkereskedelemben (pl. gyó szociális szolgáltatónál, vagy természettudományi kutatóhelyen kutatásban. Pontozás: 20 pont: 1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység (kivéve az önkéntesség), kevesebb óraszám esetén arányos a pontszám.

Igazolás módja:

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy NEAK igazolás


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
20 pont
angol vagy német nyelven szerzett
Ugyanazon nyelvből szerzett közép- és felsőfokú nyelvvizsga esetén a magasabb szintű kerül beszámításra.

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
15 pont
francia, olasz, spanyol, orosz, portugál, latin nyelveken szerzett
Ugyanazon nyelvből szerzett közép- és felsőfokú nyelvvizsga esetén a magasabb szintű kerül beszámításra.

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
40 pont
angol vagy német nyelven szerzett
Ugyanazon nyelvből szerzett közép- és felsőfokú nyelvvizsga esetén a magasabb szintű kerül beszámításra.

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
30 pont
francia, olasz, spanyol, orosz, portugál, latin nyelveken szerzett
Ugyanazon nyelvből szerzett közép- és felsőfokú nyelvvizsga esetén a magasabb szintű kerül beszámításra.

Igazolás módja:

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban legalább megyei szinten elért eredmény
5 pont
1. helyezés
Nyolc éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban adható intézményi pont.

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján


Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban országos bajnokságban elért eredmény
15 pont
1-3. helyezés
Feltétel részletezése: 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban adható intézményi pont

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján


Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény
10 pont
legalább 3. helyezés
Feltétel részletezése: 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban adható intézményi pont

Igazolás módja:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján


Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény
20 pont
legalább 3. helyezés
Feltétel részletezése: 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban adható intézményi pont

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény
50 pont
1-10. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény
30 pont
11-20. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény
20 pont
21-30. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény
50 pont
1-10. helyezés

Igazolás módja:

oklevél


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
20 pont
első díjas
egy tárgyból vehető figyelembe

Igazolás módja:

oklevél


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
30 pont
nagydíjas
egy tárgyból vehető figyelembe

Igazolás módja:

oklevél


OKTV eredmény
20 pont
1-10. helyezés
Többletpont biológia, fizika, kémia, matematika és informatika tárgyak kivételével bármely tárgy esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


OKTV eredmény
50 pont
1-10. helyezés
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, matematika vagy informatika tárgyból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


OKTV eredmény
30 pont
11-20. helyezés
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, matematika vagy informatika tárgyból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


OKTV eredmény
20 pont
21-30. helyezés
Többletpont csak biológia, fizika, kémia, matematika vagy informatika tárgyból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Országos művészeti tanulmányi versenyen elért eredmény
20 pont
1-10. helyezés
egy tárgyból vehető figyelembe

Igazolás módja:

oklevél


OTDK eredmény
50 pont
orvos-egészségtudomány szekció 1. hely

Igazolás módja:

oklevél


OTDK eredmény
35 pont
orvos-egészségtudomány szekció 2. hely

Igazolás módja:

oklevél


OTDK eredmény
25 pont
orvos-egészségtudomány szekció 3. hely és különdíj

Igazolás módja:

oklevél


Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
50 pont
1-10. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
30 pont
11-20. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
20 pont
21-30. helyezés
Többletpont csak vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi ismeretek tantárgyakból elért eredmény esetén számítható!

Igazolás módja:

oklevél


A szakon érettségi pont számításához figyelembe vehető szakmák és szakképesítések:
Szakmák
Szakképesítések
 • 507112408Vegyész technikus
 • 509130302Egészségügyi asszisztens - gyógyszertári asszisztens
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák.
 • 5452403Vegyész technikus
 • 5552403Műszeres analitikus
 • 5552406Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
 • 5552401Drog- és toxikológiai technikus
 • 5552405Gyógyszeripari szaktechnikus
 • 5472003Gyógyszertári asszisztens
 • 5452402Vegyipari technikus
Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.

 • Oklevél minősítés
 • Igazolás módja

  A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben osztatlan képzésben vagy mesterfokozattal járó képzésben orvos, fogorvos, vegyész, vegyészmérnök, biológus, fizikus, közgazdász, kémia vagy biológia szakos tanári diplomát szereztek – a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

 • summa cum laude minősítés esetén 400 pont

 • cum laude minősítés esetén 390 pont

 • rite minősítés esetén 350 pont

 • Oklevél minősítés
 • Igazolás módja

  A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben osztatlan képzésben vagy mesterfokozattal járó képzésben orvos, fogorvos, vegyész, vegyészmérnök, biológus, fizikus, közgazdász, kémia vagy biológia szakos tanári diplomát szereztek – a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

 • jeles minősítés esetén 400 pont

 • jó minősítés esetén 360 pont

 • közepes minősítés esetén 340 pont

 • elégséges minősítés esetén 310 pont

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.


Képzési és kimeneti követelmények
A képzési és kimeneti követelményeket a Felvi.hu Szakleírások menüpontja tartalmazza.

Szakmai gyakorlat
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató tanárképzésről szóló fejezetében.