Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Marketing és Kommunikációs Osztály
+36 72 536-206
info@aok.pte.hu
7624 Pécs, Szigeti út 12. I. emelet
banner image
általános orvos (O)
Képzési szint
osztatlan képzés
Munkarend
nappali
Telephely
Pécs
Nyelv
magyar
Képzési idő
12 félév
Képzési terület
orvos- és egészségtudomány
Finanszírozási forma
állami ösztöndíjjal támogatott
Állami támogatás összege
1 350 000 Ft/félév

Minimum pontot nem határozott meg a felsőoktatási intézmény.

A felsorolás azt tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.
Az alábbiak közül egyet kell választani:
biológia(E)
Az alábbiak közül egyet kell választani:
kémia(E) vagy fizika(E)

A felsorolás azt tartalmazza, hogy a tanulmányi pont számításához a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv mellett 5. tantárgyként illetve vizsgatárgyként melyek vehetők figyelembe a felsőoktatási intézmény döntése alapján.
Középiskolai osztályzatok
biológia - egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, digitális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, állampolgári ismeretek, természettudomány, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia, családi életre nevelés, fenntarthatóság, Idegen nyelv (második vagy harmadik)(1), Célnyelvi civilizáció(2), testnevelés
Érettségi átlag
Nemzetiségi nyelv és irodalom(3), Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv(4), latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés, filozófia, természettudomány, mozgóképkultúra és médiaismeret, Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)(5), digitális kultúra, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, informatika, emberismeret és etika, társadalomismeret, ember- és társadalomismeret, etika, pszichológia, Nemzetiségi nyelv(6), diakónia-ápolástan, mentálhigiéniai ismeretek, mikrobiológia, szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógiai ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, egészségügy ismeretek, szociális alapismeretek, egészségügyi alapismeretek
(1) Idegen nyelv (második vagy harmadik): albán, angol, angol nyelv, arab, azeri nyelv, beás, bengáli nyelv, bolgár, cigány, cseh, dán, eszperantó, észt nyelv, finn, francia, héber, holland, horvát, horvát-szerb nyelv, japán, kínai, kirgiz nyelv, latin, lengyel, lovári, magyar mint idegen nyelv, német, német nyelv, norvég, ógörög, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, svéd nyelv, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán, üzbég nyelv, görög, horvát-szerb
(2) Célnyelvi civilizáció: célnyelvi civilizáció, angol célnyelvi civilizáció, célnyelvi civilizáció német, célnyelvi civilizáció német nyelvtan, francia célnyelvi civilizáció, német célnyelvi civilizáció, olasz célnyelvi civilizáció, orosz célnyelvi civilizáció, spanyol célnyelvi civilizáció, szlovák célnyelvi civilizáció
(3) Nemzetiségi nyelv és irodalom: szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom, szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, román nemzetiségi nyelv és irodalom, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom, ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom
(4) Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv: ruszin nyelv, szlovén nyelv, cseh nyelv, török nyelv, újgörög nyelv, eszperantó nyelv, portugál nyelv, bolgár nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, szerb nyelv, román nyelv, magyar mint idegen nyelv, lengyel nyelv, kínai nyelv, japán nyelv, horvát nyelv, holland nyelv, héber nyelv, finn nyelv, lovári nyelv, beás nyelv, arab nyelv, spanyol nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv, német nyelv, francia nyelv, angol nyelv
(5) Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén): szlovén nemzetiségi népismeret, szlovák nemzetiségi népismeret, szerb nemzetiségi népismeret, román nemzetiségi népismeret, roma/cigány nemzetiségi népismeret, német nemzetiségi népismeret, horvát nemzetiségi népismeret
(6) Nemzetiségi nyelv: ukrán nemzetiségi nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, szlovák nemzetiségi nyelv, szerb nemzetiségi nyelv, román nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, bolgár nemzetiségi nyelv

Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
1. Felvételi alcsoport
50 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Szóbeli vizsga
0 - 50 pont

Igazolás módja:

A szóbeli vizsgát a 4 általános orvos képzést végző képzőhely egységes szempontrendszer alapján folytatja le, és elfogadja egymás eredményeit! A szóbeli alkalmassági vizsgához szükséges dokumentumok: - hagyományos önéletrajz (maximum 1 A/4 oldal terjedelmű). - kézzel írt motivációs levél (maximum ½ A/4 oldal terjedelmű) - ajánlólevél, melyet a jelentkező az osztályfőnökétől, vagy egy, a véleménye szerint tanulmányai alatt meghatározó szerepet játszó tanárától vagy szakköri, munkahelyi vezetőjétől kapott (maximum ½ A/4 oldal terjedelmű) Ezen dokumentumokat a szóbeli elbeszélgetésre a résztvevőknek személyesen kell magukkal hozniuk, melyet a helyszínen a vizsgabizottság fog áttekinteni. A vizsga tartalmai területei: önértékelés, motiváció és tanulási stílus, érzelmi intelligencia. A kérdéseket a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kérdésbankokból, a helyszínen véletlenszerűen választják ki a jelentkező számára. A szóbeli vizsga időtartama körülbelül 20 - 30 perc. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szóbeli vizsga nem kötelező, a vizsgán maximum 50 intézményi pontot szerezhetnek, mely más módon azonban nem érvényesíthető!


Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
2. Egyéb kategóriák
50 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Fogyatékosság igazolása
20 pont

Igazolás módja:

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során megadott dokumentumpótlási időszak végéig az alábbi kritériumoknak igazolhatóan megfelel. A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt fogadható el. Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthattak ki szakértői véleményt.) Az a jelentkező, akinek fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság megállapítását 2020. szeptember 1-jét követően az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálattól kérheti. A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogelődjei (pl. fővárosi és megyei kormányhivatalok, NRSZH, OOSZI stb.) által kiállított és végleges (azaz felülvizsgálati időt nem tartalmazó) szakértői vélemények elfogadhatók. Külföldön élő/tartózkodó jelentkező esetében, vagy ha a jelentkező nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemény fogadható el.


Gyermekgondozás igazolása
40 pont

Igazolás módja:

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során megadott dokumentumpótlási időszak végéig az alábbi kritériumoknak igazolhatóan megfelel, intézményi pontra jogosult: gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesül, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja. Gyermekgondozásért járó intézményi pontra való jogosultságot magyarországi hatóság által kiállított dokumentummal kell igazolni az alábbiak szerint: a) csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal, b) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, c) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, d) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással, e) hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással. További részletek az igazolással kapcsolatban a PTE felvételi szabályzatában találhatóak.


Hátrányos helyzet igazolása
40 pont

Igazolás módja:

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során megadott dokumentumpótlási időszak végéig az alábbi kritériumoknak igazolhatóan megfelel. A hátrányos helyzet igazolására kizárólag a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása vagy határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el. Az igazolást, határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza: a) a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, b) a jogosultság tényét, idejét, c) a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát, d) a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
5 pont
BSC diploma- 2,00-3,50 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni.

Igazolás módja:

felsőfokú oklevél


Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
10 pont
BSC diploma- 3,51-4,50 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni.

Igazolás módja:

felsőfokú oklevél


Felsőoktatási alapképzésben (BA/BSc/BProf) szerzett oklevél
20 pont
BSC diploma- 4,51-5,0 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni

Igazolás módja:


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
10 pont
MSc vagy osztatlan diploma- 2,00-3,50 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni.

Igazolás módja:

felsőfokú oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
20 pont
MSc vagy osztatlan diploma- 3,51-4,50 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni.

Igazolás módja:

felsőfokú oklevél


Felsőoktatási mesterképzésben (MA/MSc) szerzett oklevél
30 pont
MSc vagy osztatlan diploma- 4,51-5,0 átlag
A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező maximum 30 többletpontot jogosult szerezni.

Igazolás módja:

felsőfokú oklevél


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
PTE Kari szervezésű rendezvények - Brain Bee tanulmányi verseny
15 pont
1-3. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Brain Bee tanulmányi verseny
10 pont
4-6. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Brain Bee tanulmányi verseny
5 pont
7-10. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Brain Bee tanulmányi verseny
15 pont
különdíjas
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Dr. Szentágothai János biológia verseny
15 pont
1-3. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Dr. Szentágothai János biológia verseny
10 pont
4-6. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Dr. Szentágothai János biológia verseny
5 pont
7-10. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Dr. Szentágothai János biológia verseny
15 pont
különdíjas
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel - Felvételi előkészítő tanfolyam (minimum féléves időtartamú)
10 pont
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel - Középiskolások Hete nyári felkészítő tábor
10 pont
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel - Őszi felvételi előkészítő tábor
5 pont
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel - Tavaszi felvételi előkészítő tábor
5 pont
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny
15 pont
1-3. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny
10 pont
4-6. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny
5 pont
7-10. helyezés
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


PTE Kari szervezésű rendezvények - Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny
15 pont
különdíjas
Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra.

Igazolás módja:

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Munkatapasztalat
15 pont
Egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, legalább egybefüggően 6 hónap időtartamban (legalább 700 óra) a Kar felvételi honlapján közzétett és folyamatosan elérhető listájában szereplő FEOR-kódot tartalmazó munkáltatói igazolással és munkaköri leírással igazolt egészségügyi ágazatspecifikus munkakörben végzett tevékenység. A jelentkező több munkáltatónál és több FEOR-kód szerinti tevékenységi körben is teljesítheti egybefüggően az elvárt időtartamot, de az ezen a jogcímen szerzett intézményi pontjainak száma nem haladhatja meg a 15 pontot. A 15 intézményi pont kizárólag a fenti minimum követelmények együttes teljesülése esetén adható, részpontszámok megállapítására nincs lehetőség.

Igazolás módja:

FEOR kódot tartalmazó munkáltatói igazolás


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
B2 államilag elismert, külön ÍRÁSBELI és külön SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás együttes megléte esetén VAGY B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
28 pont
angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy portugál nyelvből

Igazolás módja:

Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal


C1 államilag elismert, külön ÍRÁSBELI és külön SZÓBELI nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás együttes megléte esetén VAGY C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
40 pont
angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy portugál nyelvből

Igazolás módja:

Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény
10 - 30 pont
legalább 3. helyezés
Intézményi pontra kizárólag abban az esetben jogosult a jelentkező, amennyiben az arra jogosító eredményt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban és legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Igazolás módja:

Sporteredmény igazolója: Magyar Diáksport Szövetség


Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény
10 - 30 pont
legalább 3. helyezés
Intézményi pontra kizárólag abban az esetben jogosult a jelentkező, amennyiben az arra jogosító eredményt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban és legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Igazolás módja:

Sporteredmény igazolója: az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás


Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény
10 - 30 pont
legalább 3. helyezés
Intézményi pontra kizárólag abban az esetben jogosult a jelentkező, amennyiben az arra jogosító eredményt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban és legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Igazolás módja:

Sporteredmény igazolója: az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége


Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért eredmény, ide nem értve a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetet
10 - 20 pont
legalább 3. helyezés
Intézményi pontra kizárólag abban az esetben jogosult a jelentkező, amennyiben az arra jogosító eredményt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban és legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Igazolás módja:

Sporteredmény igazolója: az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége vagy a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
20 pont
első díjas, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy TUDOK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
30 pont
nagydíjas, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy TUDOK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


OKTV eredmény
50 pont
1-10. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OKTV versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, Oktatási Hivatal által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni.


OKTV eredmény
30 pont
11-20. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OKTV versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, Oktatási Hivatal által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni.


OKTV eredmény
20 pont
21-30. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OKTV versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, Oktatási Hivatal által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni.


OTDK eredmény
50 pont
1. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OTDK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


OTDK eredmény
35 pont
2. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OTDK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


OTDK eredmény
25 pont
3. helyezés, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OTDK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


OTDK eredmény
25 pont
különdíjas, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból
Tantárgyanként csak egy OTDK versenyeredmény vehető figyelembe.

Igazolás módja:

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.

 • Oklevél minősítés
 • Igazolás módja

  A Kar a Magyarországon, az orvos- és egészségtudományi képzési területen osztatlan képzésben felsőfokú oklevelet szerzett jelentkezőket az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolja. Kizárólag a korábban általános orvos, fogorvos vagy gyógyszerész osztatlan képzésben szerzett felsőfokú oklevél fogadható el. 

 • summa cum laude minősítés esetén 400 pont

 • cum laude minősítés esetén 390 pont

 • rite minősítés esetén 350 pont

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása is szükséges.


Beiratkozás sajátos feltételei
A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet értelmében az általános orvos, fogorvos osztatlan mesterképzési szakokon a Pécsi Tudományegyetem által, az Intézmény Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjában szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Juttatásokkal és önköltségekkel kapcsolatos információk
 • Tanulmányi ösztöndíj összege: 42000-323000 forint/félév
 • Intézményi, szakmai ösztöndíj : 41650-416500 forint/félév
 • Közéleti ösztöndíj: 1500-833000 forint/félév
 • Rendszeres szociális ösztöndíj: 41650-647850 forint/félév
 • Rendkívüli szociális ösztöndíj : 15000-232000 forint/alkalom

Bővebb információk a PTE Térítési és juttatási szabályzatában olvashatók: https://adminisztracio.pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok 


Képzési és kimeneti követelmények
A képzési és kimeneti követelményeket a Felvi.hu Szakleírások menüpontja tartalmazza.

Szakmai gyakorlat
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató tanárképzésről szóló fejezetében.