Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
+36 1 886-4711
tanulmanyi.osztaly@itk.ppke.hu
1083 Budapest, Práter u. 50/a.
banner image
mérnökinformatikus (A)
Képzési szint
alapképzés (BA/BSc/BProf)
Munkarend
nappali
Telephely
Budapest
Nyelv
magyar
Képzési idő
7 félév
Képzési terület
informatika
Finanszírozási forma
állami ösztöndíjjal támogatott
Állami támogatás összege
325 000 Ft/félév

A felsőoktatási intézmény által meghatározott minimum pont: 300

A felsorolás azt tartalmazza, hogy az adott felsőoktatási intézmény melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.

Legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alábbiak közül egyet kell választani:
matematika
Az alábbiak közül egyet kell választani:
informatika vagy fizika vagy digitális kultúra vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3)
(1) választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: szoftver technológia alapismeretei; informatikai alapismeretek; hardver technológia alapismeretei; elektronikai alapismeretek
(2) választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: optika ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; távközlési ismeretek; távközlés ismeretek; optikai ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek
(3) választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: automatikai és elektronikai ismeretek

A felsorolás azt tartalmazza, hogy a tanulmányi pont számításához a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv mellett 5. tantárgyként illetve vizsgatárgyként melyek vehetők figyelembe a felsőoktatási intézmény döntése alapján.
Középiskolai osztályzatok
etika, biológia - egészségtan, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, digitális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, állampolgári ismeretek, természettudomány, dráma és színház, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és tánc, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia, tánc és mozgás, magyar mint idegen nyelv, családi életre nevelés, jelenismeret, katonai alapismeretek, pénzügyi és gazdasági kultúra, vállalkozzunk, munkapiac, etikus vállalkozói ismeretek, közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, saktika (sakk-matematika), természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, belügyi rendészeti ismeretek, iskolai labdarúgás, karate, honvédelmi alapismeretek, közigazgatási ismeretek, gazdasági és pénzügyi kultúra, tanulásmódszertan, fenntarthatóság, hittan (katolikus), Idegen nyelv (második vagy harmadik)(1), Célnyelvi civilizáció(2), honvédelem, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció, angol célnyelvi civilizáció, célnyelvi civilizáció német, célnyelvi civilizáció német nyelvtan, francia célnyelvi civilizáció, német célnyelvi civilizáció, olasz célnyelvi civilizáció, orosz célnyelvi civilizáció, spanyol célnyelvi civilizáció, szlovák célnyelvi civilizáció, testnevelés
Érettségi átlag
Nemzetiségi nyelv és irodalom(3), Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv(4), latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, ének, vizuális kultúra, testnevelés, filozófia, evangélikus hittan, katolikus hittan, református hittan, természettudomány, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret, Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén)(5), célnyelvi civilizáció, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, judaisztika, bibliaismeret - hit gyülekezete, honvédelmi alapismeretek, digitális kultúra, állampolgári ismeretek, közigazgatási ismeretek, fenntarthatóság, bibliaismeret – baptista hittan, rajz, informatika, katonai alapismeretek, emberismeret és etika, társadalomismeret, ember- és társadalomismeret, etika, utazás és turizmus, művészettörténet, népművészet, pszichológia, Nemzetiségi nyelv(6), ábrázoló és művészeti geometria, a magyar népzene alapjai, hangtani és akusztikai ismeretek, hangkultúra, a sajtó és nyilvánosság, anyanyelvi kommunikáció, buddhista vallás, csillagászat, diakónia-ápolástan, épületgépészet alapjai, euritmia, európai uniós ismeretek, folklórismeret, gépírás és információkezelés, ikonfestés elmélete és gyakorlata, környezettan, közlekedésépítő alapismeretek, művészetek története, mentálhigiéniai ismeretek, mikrobiológia, pünkösdista hittan, szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben, tánc- és mozgásművészet, vendégfogadói ismeretek, zenei angol, zene angolul, angol irodalom, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, pedagógiai ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, hang-, film- és színháztechnikai ismeretek, épületgépészeti ismeretek, kohászati ismeretek, távközlési ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, könnyűipari ismeretek, faipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, turisztikai ismeretek, optikai ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, földmérési ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, sport ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, közművelődési ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek, fodrászati ismeretek, kozmetikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, szórakoztatózenész-ismeretek, táncos ismeretek, artista ismeretek, egészségügy ismeretek, szociális alapismeretek, pedagógia ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, hang-, film és színháztechnika ismeretek, épületgépészet ismeretek, kohászat ismeretek, távközlés ismeretek, informatika ismeretek, vegyipar ismeretek, könnyűipar ismeretek, faipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, turisztika ismeretek, optika ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, földmérés ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, rendészet ismeretek, bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, építőipar ismeretek, nyomdaipar ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, ügyvitel ismeretek, szépészet ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, oktatási alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, informatikai alapismeretek, vegyipari alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, faipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, gépészeti alapismeretek, elektronikai alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, szórakoztató zenész ismeretek, Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető), Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető), Egyházzenész II. (Kántor-orgonista), Egyházzenész II. (Kántor-gitáros)
(1) Idegen nyelv (második vagy harmadik): albán, angol, angol nyelv, arab, azeri nyelv, beás, bengáli nyelv, bolgár, cigány, cseh, dán, eszperantó, észt nyelv, finn, francia, héber, holland, horvát, horvát-szerb nyelv, japán, kínai, kirgiz nyelv, latin, lengyel, lovári, magyar mint idegen nyelv, német, német nyelv, norvég, ógörög, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, svéd nyelv, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán, üzbég nyelv, görög, horvát-szerb
(2) Célnyelvi civilizáció: célnyelvi civilizáció, angol célnyelvi civilizáció, célnyelvi civilizáció német, célnyelvi civilizáció német nyelvtan, francia célnyelvi civilizáció, német célnyelvi civilizáció, olasz célnyelvi civilizáció, orosz célnyelvi civilizáció, spanyol célnyelvi civilizáció, szlovák célnyelvi civilizáció
(3) Nemzetiségi nyelv és irodalom: szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom, szerb nemzetiségi nyelv és irodalom, román nemzetiségi nyelv és irodalom, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom, ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom
(4) Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv: ruszin nyelv, szlovén nyelv, cseh nyelv, török nyelv, újgörög nyelv, eszperantó nyelv, portugál nyelv, bolgár nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, szerb nyelv, román nyelv, magyar mint idegen nyelv, lengyel nyelv, kínai nyelv, japán nyelv, horvát nyelv, holland nyelv, héber nyelv, finn nyelv, lovári nyelv, beás nyelv, arab nyelv, spanyol nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv, német nyelv, francia nyelv, angol nyelv
(5) Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén): szlovén nemzetiségi népismeret, szlovák nemzetiségi népismeret, szerb nemzetiségi népismeret, román nemzetiségi népismeret, roma/cigány nemzetiségi népismeret, német nemzetiségi népismeret, horvát nemzetiségi népismeret
(6) Nemzetiségi nyelv: ukrán nemzetiségi nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, szlovák nemzetiségi nyelv, szerb nemzetiségi nyelv, román nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, bolgár nemzetiségi nyelv

Az alábbi csoportokból szerezhető pontszám:
1. intézményi pont alcsoport
100 pont

Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Emelt szintű érettségi
50 pont
ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi (szakmai vizsga) eredményéből számítják

Igazolás módja:


Középfokú szakképzettség VAGY OKJ képesítés VAGY Szakgimnáziumi képesítés
40 pont
KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉG csoport 1.
Informatika és Műszaki képzési területeken max. 40 pont összesen együtt a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél és a Szakképesítés jogcímeken

Igazolás módja:


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Fogyatékosság igazolása
30 pont

Igazolás módja:

mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos; beszédfogyatékos; autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható (ha fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok aaltt is fennáll(t), a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján; ha fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat igazolása alapján)


Gyermekgondozás igazolása
30 pont

Igazolás módja:

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyerme- kük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik


Hátrányos helyzet igazolása
30 pont

Igazolás módja:

aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
40 pont
Informatika és Műszaki képzési területeken max. 40 pont összesen együtt a Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél és a Szakképesítés jogcímeken

Igazolás módja:


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Helyi katolikus egyházközség életében történő aktív részvétel
10 pont

Igazolás módja:

plébánosi igazolás, az Egyetem által kialakított formanyomtatványon


Középiskolában katolikus hittan tantárgy egy éves tanulása
15 pont

Igazolás módja:

igazolása középiskolai bizonyítvánnyal történik


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar kari nyíltnapon való részvétel
10 pont
egy teljes nyíltnapon való részvétel

Igazolás módja:

A kar által kiadott részvételi igazolás szükséges.


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
40 pont

Igazolás módja:


C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás
60 pont

Igazolás módja:


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredmény
10 pont
legalább 3. helyezés
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 8 éven belül szerzett eredmény

Igazolás módja:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredményért


Európa-bajnokságon elért eredmény VAGY Világbajnokságon elért eredmény
30 pont
legalább 3. helyezés
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 8 éven belül szerzett eredmény

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségé- nek, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérül- tek Sportszövetségének igazolása alapján


Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért eredmény
20 pont
legalább 3. helyezés
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 8 éven belül szerzett eredmény

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján


Magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb szintűként elismert ORSZÁGOS BAJNOKSÁGon elért eredmény
15 pont
legalább 3. helyezé
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 8 éven belül szerzett eredmény

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért eredményért


Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel - a 423 / 2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve
50 pont
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 8 éven belül szerzett eredmény

Igazolás módja:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövet- sége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján


Jogcim
Pont
Feltétel/Szint
További feltételek
Igazolás módja
"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
100 pont
1. helyezés, (biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem)
Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
75 pont
2. helyezés, (biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem)
Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:


"Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény
50 pont
3. helyezés, (biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem)
Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

Igazolás módja:


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
100 pont
1-10. helyezés

Igazolás módja:


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
75 pont
11-20. helyezés

Igazolás módja:


Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyen elért eredmény VAGY OKTV eredmény VAGY Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
50 pont
21-30. helyezés

Igazolás módja:


Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény
100 pont
1-3. helyezés

Igazolás módja:

ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
30 pont
első díjas
Bármely tantárgy elfogadható.

Igazolás módja:


Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) elért eredmény
50 pont
nagydíjas
Bármely tantárgy elfogadható.

Igazolás módja:


Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény
100 pont
egyéni 1-3. helyezés (Fizikai, Kémiai, Biológiai, Informatikai, Matematikai, valamint Csillagászati és Asztrofizika)
Fizikai, Kémiai, Biológiai, Informatikai, Matematikai, valamint Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia vehető figyelmebe, ha az adott szakra vonatkozóan az adott érettségi vizsgatárgy érettségi pontot adó tárgyként van meghatározva.

Igazolás módja:

A Fizikai, Kémiai, Biológiai, Informatikai, Matematikai, valamint Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia vehető figyelmebe, ha az adott szakra vonatkozóan az adott érettségi vizsgatárgy érettségi pontot adó tárgyként van meghatározva.


OSZTV eredmény
50 pont
szakirányú továbbtanulás esetén, ha versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (mindhárom része) alól kapott felmentés

Igazolás módja:


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
50 pont
1-3. helyezés

Igazolás módja:


OTDK eredmény VAGY TDK eredmény
25 pont
különdíj

Igazolás módja:


A szakon érettségi pont számításához figyelembe vehető szakmák és szakképesítések:
Szakmák
Szakképesítések
 • 506121201Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
 • 506131203Szoftverfejlesztő és -tesztelő
 • 507140401Automatikai technikus
 • 507140403Elektronikai technikus
 • 507140405Ipari informatikai technikus
 • 507151005Gépész technikus
 • 506121202Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • 507141204Távközlési technikus
 • 507130404Erősáramú elektrotechnikus
 • 507140406Közlekedés-automatikai technikus
 • 507141912Mechatronikai technikus
 • 507151907Ipari szerviztechnikus
 • 507141909Járműipari karbantartó technikus
 • 510311105Honvéd kadét - elektronikai technikus
 • 510311105Honvéd kadét - infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
 • 510311105Honvéd kadét - informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák.
 • 5448106Informatikai rendszerüzemeltető
 • 5421305Szoftverfejlesztő
 • 5548102Információrendszer-szervező
 • 5521304Mobilalkalmazás-fejlesztő
 • 5521305Multimédia-alkalmazásfejlesztő
 • 5521302Webfejlesztő
 • 5452301Automatikai technikus
 • 5452302Elektronikai technikus
 • 5552304Orvosi elektronikai technikus
 • 5452201Erősáramú elektrotechnikus
 • 5448105Műszaki informatikus
 • 5448101CAD-CAM informatikus
 • 5485303Vízgépészeti technikus
 • 5448102Gazdasági informatikus
 • 5448103Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
 • 5448201IT mentor
 • 5452305Távközlési technikus
 • 5552301Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
 • 5552302Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 5552305Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
 • 5452303Közlekedésautomatikai műszerész
 • 5452304Mechatronikai technikus
 • 5552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
 • 5448104Informatikai rendszergazda
 • 5552307Járműipari karbantartó technikus
 • 5521302Internetes alkalmazásfejlesztő
 • 5552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető
Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések.

Specializációkkal kapcsolatos információk

A szakokról és a specializációkról a https://kepzes.itk.ppke.hu/mernokinformatikus/ oldalon található további információ.


Szakmai gyakorlat
A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató tanárképzésről szóló fejezetében.

Képzési és kimeneti követelmények
A képzési és kimeneti követelményeket a Felvi.hu Szakleírások menüpontja tartalmazza.