felvi.hu


Hogyan teljesíthetem az emelt szintű érettségi kötelezettséget?

2022.02.02

A magyarországi alap- és osztatlan képzésekre az a jelentkező nyerhet felvételt, akinek van legalább egy emelt szintű érettségi vizsgája. De hogyan teljesítheti ezt a kötelezettséget az, aki külföldön járt középiskolába?

Az emelt szintű érettségi követelményről ebben a fejezetben lehet olvasni a Tájékoztatóban »

Három úton is elindulhat az, aki külföldi középiskolai tanulmányai után szeretné megszerezni a magyarországi felsőoktatásba való belépéshez szükséges emelt szintű érettségi vizsgát:

  1. jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára,
  2. jelentkezhet magyarországi érettségire,
  3. megnézheti, hogy rendelkezik-e emelt szintűnek elismert (külföldi) érettségi vizsgatárggyal, vagy indíthat bevizsgálási eljárást.

Nézzük végig sorban az egyes lehetőségeket!

1. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felvételi eljárás része, a felsőoktatási intézmények szervezik – sikeres, legalább 45%-os eredményű vizsgával teljesíthető mind a felvételi követelményként, mind pedig a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára a felvételi jelentkezéssel együtt, az E-felvételiben kell jelentkezni, megjelölve a választott vizsgatantárgyat. Ez csak közismereti tantárgy lehet és legfeljebb három ilyen vizsgára lehet.

Ez a lehetőség csak akkor választható, ha a (külföldi) jelentkezőnek van az adott közismereti vizsgatárgyból


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról és lebonyolításáról a Tájékoztatóban »

2. Érettségi Magyarországon

Dönthet amellett is, hogy a szükséges tantárgy(ak)ból leteszi a magyarországi érettségi vizsgát. Erre a felvételi eljárástól külön kell jelentkezni, és az idén érettségizők is választhatják ezt a lehetőséget.

Az érettségi jelentkezés határideje szintén 2022. február 15.

A tudnivalók és a jelentkezési lap megtalálható a www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés/Érettségi menüpontban. Ugyanitt (Köznevelés/Érettségi) további hasznos információk is találhatók a magyarországi érettségiről, mint például az egyes vizsgatárgyak követelményei, korábbi feladatsorai megoldási útmutatóval stb.

3. Külföldi vizsgaeredmény beszámíttatása emelt szinten

Főszabályként középszintűnek ismerik el a külföldi érettségi bizonyítványban szereplő tárgyakat, ugyanakkor egyes országok/vizsgarendszerek esetén bizonyos tárgyak jogszabályi előírás vagy bevizsgálási eljárás alapján beszámíthatók emelt szinten.

A jogszabályok alapján emelt szintűnek minősülő vizsgatárgyak felsorolása megtalálható a Tájékoztatóban »

Aki itt nem találja a bizonyítványában szereplő tantárgyát, de szeretné azt emelt szintűként elfogadtatni, kérheti az Oktatási Hivatalt az ún. bevizsgálási eljárás lefolytatására.

Mikor fogadható el egy tantárgy emelt szinten?

A bevizsgálás eljárás során a következőket nézik:


A kérelem benyújtása előtt érdemes átnézni a magyar rendszer szerinti vizsgatantárgyak tartalmát, és összevetni a tanult (és beszámíttatni kívánt) tárgyéval. (Megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján, a Köznevelés / Érettségi / Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei menüpontban.)

Mi legyen a kérelemben?

A jelentkező által írt kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:


Az anyagokat hiteles magyar fordítással együtt kell beküldeni. (Ebben a cikkünkben megtalálható, hogy mi számít hiteles fordításnak.)

Hogyan zajlik a bevizsgálás?

A kérelmet Oktatási Hivatalhoz kell elküldeni a 1380 Budapest, Pf. 1190 címre. A tartalmi egyezés mértékét kirendelt szakértő állapítja meg (az ő munkadíja a szakértői díjelőleg). Amennyiben a tartalmi összevetés során a szakértő hiányosnak ítéli meg a beküldött anyagot, hiánypótlást kér a jelentkezőtől (ezt egy alkalommal teheti meg).

Fontos, hogy a bevizsgálási eljárás iránti kérelmet minél előbb elküldje a jelentkező, mivel ez egy hosszú folyamat, akár 60 nap is lehet.

A bevizsgálási eljárásról a Tájékoztatóban »