felvi.hu


Tudnivalók határon túli jelentkezőknek


Cikkünkben azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik határainkon túl élnek, és valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Összefoglaljuk, mire kell figyelniük a határon túl élő fiataloknak, ha itteni egyetemekre, főiskolákra szeretnének jelentkezni.

A határon túl élő magyar fiatalokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha magyarországi egyetemre, főiskolára jelentkeznek, mint itthoni társaikra.

Mire kell figyelni a jelentkezéskor?

Az alábbiakban kiemelünk néhány pontot, amelyre érdemes figyelni az E-felvételi űrlapok kitöltésekor.

A „Kijelentem, hogy határon túli magyar nemzetiségű vagyok" mezőt akkor kell megjelölni, ha a jelentkezők olyan ország állampolgárai, amely nem az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy Svájc állampolgárai.

Ez azért fontos, mert ha a jelentkezők nem a fenti országok állampolgárai, DE határon túli magyarok, akkor jogosultak lehetnek az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre. Jellemzően ezt a mezőt a szerb és az ukrán fiataloknak kell kitölteniük, hiszen mind Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Ausztria uniós tagállam.

A határon túli magyarságot dokumentummal nem kell igazolni, a jelentkezők csak büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozhatnak erről a státuszról. Az E-felvételiben ez a mező eleve csak akkor jelenik meg, ha olyan állampolgárságot választanak a személyes adatoknál, amelynél ez a kérdés felmerülhet.

Egy lakóhelyet vagy tartózkodási helyet kötelező megadni.

Külföldi állampolgárok esetében is kötelező egy rendszeresen olvasott e-mail cím megadása, mivel a felvételi eljárásban a különböző hivatalos értesítések, esetleges felszólítások elektronikus formában érkeznek. Ezen túl javasolt egy vezetékes vagy mobilszám rögzítése is, amelyen a jelentkezők elérhetők, vagy számukra üzenet hagyható (ezeknek az elérhetőségeknek nem kell magyarországinak lenniük, lehetnek külföldiek is).

Ennél a pontnál a következőre kell különösen figyelniük a felvételizőknek: ha külföldön működő iskolában végeztek (ami valószínűsíthető), akkor ezt kell bejelölniük (az ország megjelölésével együtt) a jelentkezéskor és nem azt, hogy gimnázium vagy szakközépiskola stb. Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végzett a jelentkező. De a határon túli magyarok esetében a mérvadó és helyes válasz a külföldön működő középiskola (akkor is, ha magyar tannyelvű).

A külföldieknek vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában végzetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is.

Ehelyett a megfelelő dokumentummásolatokat (érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány összes év végi eredményeket tartalmazó oldala) kell a jelentkezésükhöz (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni. A nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!

Jelentkezhet határon túli magyar fiatal állami ösztöndíjas képzésre?

A magyarországi egyetemek, főiskolák képzésein, különösen azok állami ösztöndíjas formáin meghatározott feltételekkel lehet részt venni. A nem magyar állampolgárok akkor jelentkezhetnek támogatott képzésre, ha az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgárai.

A szerb és ukrán határon túli magyarok azonban szintén jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésre. (Erről a felsőoktatási törvény, illetve a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezik.) Ennek a feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről.

Azok a jelentkezők, akik a Magyar Köztársaság területén élő hontalanok, menekültek, menedékesek, befogadottak, bevándoroltak vagy letelepedettek, akkor a megfelelő státuszt igazoló okirat másolatának benyújtásával szintén jogosultak jelentkezni állami ösztöndíjas képzésre.

Csak akkor jelentkezhet bárki támogatott képzésre, ha a választott szakot valóban meghirdették ebben a formában is (hiába a jogosultság, ha a képzést csak önköltséges formában hirdetik meg), illetve ahhoz, hogy a jelentkezők támogatott képzésben tanulhassanak, el kell érniük az állami ösztöndíjas képzés meghatározott ponthatárát.

A fentiekben leírtak csak azt jelentik, hogy egyeseknek van lehetőségük, hogy állampolgárságuk alapján támogatott képzésre jelentkezzenek. Ha azonban korábban már tanultak támogatott képzésben Magyarországon, akkor esetükben figyelembe kell venni az úgynevezett támogatási időt is. (A támogatási időről bővebben az aktuális Tájékoztatóban lehet olvasni.)

Mit jelent az idegen nyelvű dokumentumok esetében a hiteles fordítás?

Ha a jelentkezők olyan dokumentummásolatot nyújtanak be, amelyet idegen nyelven állítottak ki, akkor csatolniuk kell a benyújtott okirat vagy okiratok magyar nyelvű fordítását (kivéve, ha a dokumentum angol, német vagy francia nyelvű), nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is.

Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha azt az alábbi szervezetek valamelyikének hitelesítési záradékával látták el:


Szintén hiteles fordításnak minősül


A kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál, amelyben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség a fordításra.

Amire figyelni kell: