felvi.hu


Doktori képzések


Nevezhetjük akár az „oktatási piramis csúcsának" is. Ma már nemcsak az akadémiai tudósok utánpótlását jelentik a doktorandusz hallgatók, hanem sokan közülük a kutatás-fejlesztés területén dolgozva érnek sikereket a végzés után.

A doktori képzés (PhD) a legmagasabb szintű posztgraduális képzés, amelynek célja a tudományos ismeretek bővítése, a hallgatók felkészítése az első tudományos (a doktori) fokozat megszerzésére. Jelentkezni a mesterfokozat (vagy azzal egyenértékű oklevél) és szakképzettség megszerzése után lehet.

A PhD-képzés rendszeres egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó, tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakaszok lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni. Ezt követi a fokozatszerzési eljárásban a kutatási és disszertációs szakasz.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell benyújtania. (Különös méltányolást érdemlő esetekben ez az időszak legfeljebb egy évvel meghosszabbítható). A fokozatszerzési eljárásban legfeljebb két félévig lehet szüneteltetni a hallgatói jogviszonyt.

Magyarországon a képzést doktori iskolák végzik, ezek fogják össze az egyetemeken működő doktori programokat, a doktoranduszok munkáját, valamint gondozzák a képzéssel kapcsolatos szakmai és adminisztrációs teendőket.

Jelenleg 29 hazai intézmény doktori iskoláinak programjai közül választhatnak a leendő doktoranduszok.

A doktori képzéseket minden évben a Felvin és az intézményi honlapokon hirdetik meg a jogszabályi határidőn belül.

Tovább a doktori képzésekhez »