felvi.hu


7.2. Állami ösztöndíjasként folytatható tanulmányok állampolgárság alapján

2021.10.15

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre magyar állampolgárok és az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárok vehetők fel.

Az Nftv 39. § (1) bekezdése alapján állami ösztöndíjas képzésben tanulmányok folytatásának joga megilleti:

  1. a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat),
  2. az 1. pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet,
  3. nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,
  4. azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
  5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,
  6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
  7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,
  8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat.

A fenti felsorolt státuszokat a megfelelő okirat másolatával igazolni kell. A fentiekből következően kizárólag önköltséges képzésre vehetők fel azok a külföldi állampolgárok, akiknek státusza az 1-8. pontban nincs felsorolva, illetve azok a jelentkezők, akik olyan képzésre jelentkeznek, amelyet kizárólag önköltséges formában hirdettek meg.

Az állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatokat az Oktatási Hivatal kizárólag a felsőoktatási felvételi eljárás során, és csak azzal kapcsolatban kezeli, használja fel.

Figyelem! A szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeznek és a felsőoktatási felvételi jelentkezés során büntetőjogi felelősségük tudatában határon túli magyarnak vallják magukat – a nemzeti felsőoktatási törvény szerint állami ösztöndíjas képzésre nyerhetnek felvételt az adott képzés állami ösztöndíjas finanszírozási formájú ponthatárának elérése esetén. Ők pályázhatnak az emberi erőforrások minisztere által adható ösztöndíjra is.