felvi.hu


1.6.4. A külön eljárási díj

2021.10.15

A felsőoktatási intézmények pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tarthatnak, amiért külön eljárási díjat kérhetnek.

A külön eljárási díjat a felsőoktatási intézményhez kell befizetni, ennek módjáról, határidejéről a jelentkező az érintett intézménytől kap tájékoztatást (általában a vizsgabehívóban). A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát az érintett intézmény elérhetőségére kell eljuttatni a megadott határidőig.

A külön eljárási díj összegét és befizetési határidejét a Tájékoztató 7. sz. táblázata tartalmazza.