felvi.hu


1.6.3. Számlázás, a befizetett kiegészítő eljárási díj visszaigénylése

2021.10.15

A felvételi eljárás során befizetett kiegészítő eljárási díj összegéről a jelentkező számlát kap, amelyet az E-felvételi felületéről tölthet le.

A kiállított számla a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így amennyiben nem a saját nevére és címére kéri a befizetést igazoló számlát, abban az esetben ezt jeleznie kell a jelentkezéskor, a befizető nevének és címének feltüntetésével. Ha nem ad meg más befizetőt és címet a számla kiállításához, úgy a jelentkező nevére és címére készül el a számla, amelynek utólagos módosítására nincs lehetőség.

A fizetendő kiegészítő eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező


A visszatérítést elsősorban átutalással teljesíti a Hivatal, az ehhez szükséges bankszámlaszámot a jelentkező a Felvi.hu Kérvénytárában található adatbekérő lap segítségével tudja megadni.

Postacímre történő kézbesítés esetén a visszafizetés a kezelési költség levonásával történik.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és törli az összes jelentkezési helyét (visszavonja jelentkezési kérelmét), vagy egyes jelentkezési helyeit, a kiegészítő eljárási díj visszafizetésére nincs mód!