felvi.hu


1.4. Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?

2021.10.15

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot. Az ezt követően kézhez kapott dokumentumokat legkésőbb 2022. január 10-ig pótolhatja! Az eljárás során az adott évben külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlást ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig, azaz 2022. január 16-ig teheti meg.

NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:
1. a 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességét a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából ellenőrzik. Ehhez a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) kötelező megadni az E-felvételiben.
2. a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből, ezek adatait nem kell megadni a jelentkezés során.
3. a 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegen nyelven végezte a jelentkező.
4. a magyar felsőoktatási szakképzésről és a 2006. február 1. után kibocsátott szakirányú továbbképzésről szóló oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

A jelentkező az ügyintézési időszakban folyamatosan nyomon követheti a fenti közhiteles nyilvántartásokból átvett adatait, információit. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, azt a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.

 

Hogyan kell feltölteni?

Minden dokumentummásolatot kizárólag egyféleképpen és egy példányban kell benyújtani: vagy E-felvételibe való feltöltéssel, vagy postai úton.

 

Fontos tudnivalók az E-felvételiben való feltöltéshez:


A dokumentum-feltöltés menete a mentés gombra kattintással ér véget!

További tudnivalók postai benyújtás esetén

Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát – célszerű ajánlott küldeményként – postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.


Javasoljuk, hogy a postai úton benyújtott dokumentummásolatokat ajánlott küldeményként adja fel, hogy annak elküldése később bizonyítható legyen.

Ügyeljen arra, hogy az E-felvételi felületére feltöltött vagy postai úton benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatók legyenek, és a dokumentumok teljes egészét tartalmazzák!