felvi.hu


7. Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

2020.10.15

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben): magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges formában. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre magyar állampolgárok és az Nftv-ben meghatározott nem magyar állampolgárok vehetők fel.

Az Nftv. értelmében a jelentkező magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, azonban ez nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára a tanulmányai során. Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni, helyükre pedig bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók.

A magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató az Nftv.-ben meghatározott sajátos feltételek (oklevélszerzés, hazai munkaviszony fenntartása) teljesítésére köteles – ezek alól csak néhány, szintén a törvényben meghatározott esetben mentesülhet.