felvi.hu


4.1. Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés

2020.12.28

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik és oklevelet szerzett. Az oklevél-igazolás csak a felvételi eljárásban való részvételre jogosít fel.

A felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás és a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a megszerzett oklevél bemutatása.

A legalább alapképzésben szerzett végzettség azonban önmagában még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében [8/2013. (I.30.) EMMI és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet, valamint 222/2019. (IX.25.) Korm. rendelet] megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A mesterképzések bemeneti követelményeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

Az előzményként elfogadott alapképzési szakok lehetnek:


Aki olyan szakon szerez oklevelet, amely az adott mesterképzésen teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az intézményi meghirdetésekben meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális és a szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor nem nyerhet besorolást és felvételt az adott mesterképzési szakra.

A kreditelismerési eljárás a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik, ezért bővebb információt attól a felsőoktatási intézménytől lehet kérni, amelybe a jelentkező jelentkezni kíván!

Lehetőség van előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatására is. Ezt is írásban, de még a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes” a kreditelismerési eljárás). Ebben az esetben a kreditelismerési határozat még a jelentkezés benyújtása előtt rendelkezésre állhat, és az abban foglaltak figyelembevételével dönthet a jelentkező a továbbtanulásról.

A kreditelismerési eljárásért a felsőoktatási intézmények díjat kérhetnek.

Figyelem! A kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során nem kell feltölteni!