felvi.hu


3.3.6. Hátrányos helyzet igazolása

2020.12.28

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. közötti valamely időtartamban kell fennállnia.

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:


A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania.

Figyelem! A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben olvashatók részletesen. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2021. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2021. július 8-ig pótolhatja.