felvi.hu


1.6.4. A külön eljárási díj

2020.12.28

A felsőoktatási intézmények, amennyiben pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek, amelyet a felsőoktatási intézményhez kell befizetni. A befizetés módjáról, határidejéről az érintett intézménytől kap tájékoztatást (általában a vizsgabehívóban). A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát az érintett intézmény elérhetőségére kell eljuttatni a megadott határidőig.

A külön eljárási díj összegét és befizetési határidejét a Tájékoztató 7. sz. táblázata tartalmazza.