felvi.hu


1.3.6. A hitelesítés

2020.12.28

Az űrlapok kitöltése, a meglévő dokumentumok feltöltése és a kiegészítő eljárási díj befizetése után következő teendő a jelentkezés hitelesítése, amely nélkül a jelentkezés érvénytelen. A hitelesítést akkor érdemes vagy kell megtenni, amikor már biztos abban, hogy nem kíván változtatni az adatain, a választott jelentkezési helyein vagy a feltöltött dokumentumain. A jelentkezési határidő lejárta után a hitelesítési határidőig már csak hitelesítésre van lehetőség.

Ha már hitelesítette a jelentkezését, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit változtat az E-felvételiben (adatot módosít vagy dokumentumot tölt fel), a felvételi kérelmét újra hitelesítenie kell! Erre abban az esetben is szükség van, ha végül visszaállítja a módosítás előtti állapotot (azaz nem történik adatváltozás)!

A hitelesítés folyamata

Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével – a személyazonosság igazolása mellett – biztonságosan kapcsolatba lehet lépni elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást állampolgárságtól függetlenül mindenki igénybe veheti.

Ügyfélkapu regisztrációval történő hitelesítés során az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a háttérben megtörténik az ún. természetes személyazonosító adatok egyeztetése. Ennek eredményéről a jelentkező az E-felvételi felületén és e-mailben is értesítést kap. A természetes személyazonosító adatok egyezése esetén a hitelesítés automatikusan megtörténik. A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza.

Figyelem! Amennyiben az Ügyfélkapuval történő hitelesítés többszöri kísérlet után sem sikeres, annak egyik oka az lehet, hogy a természetes személyazonosítók karakterszinten eltérnek. Ilyenkor ellenőrizze, hogy az E-felvételi jelentkezés során megadott adatai teljes mértékben megegyeznek-e az Ügyfélkapun szereplő adataival (pl. a születési helyét jól adta-e meg, a nevében vagy édesanyja születési nevében szereplő két utónév esetén mindkettőt rögzítette-e).

Ha még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, akkor az egyszeri regisztrációt személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten teheti meg, vagy a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában elektronikusan indíthatja el. Ideiglenes regisztráció az E-felvételi jelentkezés hitelesítéséhez nem fogadható el! (Az E-felvételin kívül folyamatosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: a www.magyarorszag.hu oldalon található – A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.).

Ha a hitelesítési határidőig nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, vagy a hitelesítési folyamat többszöri kísérlet után is sikertelen (pl. olyan adateltérés miatt, amely a jelentkezési határidő lejárta miatt már nem javítható), akkor a 2021. évi általános felvételi eljárásban még lehetősége van az E-felvételi felületről kinyomtatható ún. hitelesítő adatlap segítségével hitelesíteni jelentkezését. A hitelesítő adatlapot nyomtatás után alá kell írnia és azt ajánlott küldeményként postáznia kell az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.

Csak az olyan, kizárólag a 2021. évi általános eljáráshoz tartozó hitelesítő adatlap fogadható el, amely

 

Kérjük, ügyeljen a megfelelő minőségű nyomtatásra, valamint arra, hogy ha a nyomtatást vagy benyújtást követően adatot módosított, akkor új adatlapot kell az E-felvételiből nyomtatnia, majd benyújtania!

A beérkezett hitelesítő adatlap feldolgozásának eredményéről e-mailben értesítést kap, illetve sikeres hitelesítés esetén az E-felvételi felületén is látható lesz a státusz változása.

Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2021. február 20.
A hitelesítés akkor tekinthető sikeresnek, ha arról visszajelzést kapott e-mailben, illetve az E-felvételi felületén is megjelenik a hitelesített státusz!
Amennyiben egy korábbi sikeres hitelesítést a jelentkezési határidő előtt, valamilyen okból (pl. adatmódosítás miatt, akár megtörtént az végül, akár nem) visszavont, akkor a hitelesítést újra el kell végeznie, hogy érvényes legyen a jelentkezése!