felvi.hu


3.3.5. Sporteredmény igazolása

2019.10.15

A sporteredmény után járó többletpont jogcímeket és többletpontokat a Sporteredmény c. fejezet foglalja össze.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB), illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiak: NPB) által elismert sportágak országos sportági szakszövetségeit szintén a Sporteredmény c. fejezetben található táblázat tartalmazza.

Az alábbi táblázat jogcímenként nevesíti az elért sporteredményről szóló igazolás kiállítására jogosult szervezeteket:

Sporteredmény Sporteredmény igazolója
a NOB által elismert sportágban a Diákolimpia országos döntőjén elért 1-3. helyezés Magyar Diáksport Szövetség
a NOB által elismert sportág országos bajnokságán elért 1-3. helyezés az adott sportág országos sportági szakszövetsége
a NOB által elismert sportágban:
  • korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon
  • Universiadén
  • a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon
  • az Ifjúsági Olimpián
elért 1-3. helyezés
az adott sportág országos sportági szakszövetsége
a NOB vagy a NPB által elismert sportágban:
  • világbajnokságon
  • Európa-bajnokságon
elért 1-3. helyezés
  • NOB által elismert sportág esetén: az adott sportág országos sportági szakszövetsége
  • NPB által elismert sportág esetén: Magyar Paralimpiai Bizottság, vagy Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
a NOB által szervezett olimpiai játékokon való részvétel az adott sportág országos sportági szakszövetsége
1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián való részvétel Magyar Paralimpiai Bizottság, vagy Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel Magyar Sakkszövetség

 

A jelentkezőnek az elért sporteredményről a megfelelő szervezet által kiállított igazolást kell benyújtania. A többletpont-jogosultság igazolására oklevél, versenyjegyzőkönyv, érmekről, kupákról készült fénykép, újságcikk stb. nem fogadható el.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:


Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben olvashatók részletesen. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A jelentkezéskor már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani! Azokat, amelyeket ezt követően kapott kézhez, legkésőbb 2020. január 9-ig pótolhatja.