felvi.hu


1.7.1. Hiánypótlás

2019.10.15

A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyújtotta be, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, azaz 2020. január 3-ig felszólítást kap a hiányok pótlására.

A következő esetekben érkezik hiánypótlási felszólítás:


Amennyiben a jelentkező a hiányt legkésőbb a hiánypótlási felszólításban megadott határidőn belül (vagy a kézhezvételkor rendelkezésre még nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2020. január 9-ig) nem pótolja, jelentkezési kérelmét a Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszüntetheti.

A jelentkezők legkésőbb 2019. december 26-ig általános tájékoztatást is kapnak az egyes pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról és ezek ellenőrzéséről. Az általános tájékoztató és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási felhívás nem azonos.

Figyelem! Nem minden dokumentum hiánya esetén kap hiánypótlási felhívást a jelentkező: ilyen például a többletpontra jogosító igazolás. Ennek oka, hogy minden jelentkező egyénileg dönthet arról, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok figyelembevételével kívánja a pontszámítást, ezért ennek alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére.

 

Ha a jelentkező az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben kötelező – mellékletet nem nyújtja be, a felsőoktatási intézmény hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására, a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 30 nappal.