felvi.hu


5. A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről

2019.12.19

A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését Magyarországon a két- és többoldalú nemzetközi elismerési egyezmények, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) szabályozza. Jogi értelemben egy külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogszabályi rendelkezés vagy elismerés hiányában, illetve tudományos fokozatot tanúsító oklevél honosítás nélkül semmilyen hazai végzettségi szintet, tudományos fokozatot, szakképesítést vagy szakképzettséget nem tanúsít, ebből eredően ilyen jogosultságot se lehet rá alapozni. Ezek a bizonyítványok és oklevelek jogszabály alapján, valamint az elismerés, illetve honosítás megtörténtével biztosítanak tulajdonosuknak ugyanolyan jogokat, mint az a magyar bizonyítvány vagy oklevél, amellyel egyenértékűnek nyilvánították.

A hatályos szabályozás alapján a külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezők két elismerési forma közül választhatnak:

 

A továbbtanulási célú elismerés a felsőoktatási felvételi eljárás része. A külföldi rendszerű érettségi és a felsőfokú végzettségek elismerése az Oktatási Hivatal szakmai véleményének figyelembevételével azon felsőoktatási intézmény hatásköre, amelyben a jelentkező tanulmányait folytatni szándékozik. Az elismerés ezen formája kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő intézménytípusba történő jelentkezésre jogosít. (Az érettségi bizonyítvány vagy az oklevél munkavállalás szempontjából történő elismeréséhez az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által történő, teljes jogosultságot biztosító elismerése szükséges.)