felvi.hu


5.4. Az elismeréshez szükséges dokumentumok

2019.12.19

Érettségi végzettség és középiskolai eredmények igazolása

A jelentkezőnek a középfokú végzettség igazolásához az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 

Hiteles fordításnak minősül:

 

Nem kell magyar nyelvű fordítást benyújtani, ha a külföldi közhiteles dokumentumot (pl. érettségi bizonyítvány) a külföldi közoktatási intézmény magyar vagy angol vagy francia vagy német nyelven is kiállította vagy ezekből a nyelvekből kétnyelvű a dokumentum.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz – kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett – egyéb dokumentumot (pl. leckekönyv) is kér, úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

Felsőfokú végzettség igazolása

A külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismeréséhez a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 

Hiteles fordításnak minősül:

 

Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén – amennyiben a felsőoktatási intézmény felsőfokú végzettség alapján számít pontszámot –, illetve mesterképzésre történő jelentkezés esetén csak oklevél fogadható el a jelentkezés és a beiratkozás előfeltételeként.

Az oklevél megszerzéséről szóló igazolás (tanúsítvány) csak abban az esetben fogadható el, ha az adott ország jogrendje szerint azonos jogokat biztosít, mint az oklevél. Ez utóbbit a jelentkezőnek az igazolás, illetve a tanúsítvány benyújtásával egyidejűleg az adott ország jogrendje szerinti jogszabályhely megjelölésével igazolnia kell. Amennyiben a jelentkező a felvételi eljárás során oklevél igazolást nyújt be, és felvételt nyer, akkor köteles bemutatni eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Annak a jelentkezőnek, aki a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségét, legkésőbb 2020. július 15-ig kell beküldenie az oklevele másolatát.