felvi.hu


2. Pontszámítás

2019.12.19

A felvételi pontszámítást bemutató prezentáció a képre vagy ide kattintva indítható el.


Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki.

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2020. július 23-án történik.


A felvétel alapvető feltételei
alatt a következő feltételeket kell érteni:

 1. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés esetén az adott szakra vonatkozó bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.
 2. Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén főszabályként kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, ha a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga vagy felsőfokú oklevél alapján számít felvételi pontszámot.
 3. Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkezőnek rendelkeznie kell:

legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel (a művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjaira, az edző alapképzési szakra, valamint az osztatlan művészeti tanárképzés szakjaira [ahol csak gyakorlati vizsga van] jelentkezők kivételével) vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

 1. Az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.) teljesítése, amelyek eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám. Ezeket az Egyetemek, főiskolák menüpont részletezi.
 2. Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):
  • alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgaért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
  • felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
  • mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.

 

A felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben – jellemzően a szakos kapacitás okán – az előre megállapított ponthatár módosulhat:

Alapképzési szak neve Minimális felvételi követelmény
(pontszám)
alkalmazott közgazdaságtan 400
anglisztika 320
emberi erőforrások 400
gazdálkodási és menedzsment 400
gyógypedagógia (összes szakirány) 310
igazságügyi igazgatási 350
kereskedelem és marketing 400
kommunikáció- és médiatudomány 400
közösségszervezés - humánfejlesztő szakirány 310
közösségszervezés - ifjúsági közösségszervező szakirány 310
közösségszervezés - kulturális közösségszervező szakirány 310
lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320
magyar 310
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 350
műszaki menedzser 320
nemzetközi gazdálkodás 400
nemzetközi tanulmányok 400
ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310
pénzügy és számvitel 400
politikatudományok 320
pszichológia 400
régészet 340
sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány) 320
sport- és rekreációszervezés (sportszervezés szakirány) 320
szabad bölcsészet 340
szociológia 320
tájrendező és kertépítő mérnöki 325
történelem 320
turizmus-vendéglátás 400

 

Osztatlan képzés neve Minimális felvételi
követelmény (pontszám)
agrármérnöki 300
állatorvosi 400
általános orvos 380
építészmérnöki 330
erdőmérnöki 300
fogorvos 390
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 400
gyógyszerész 380
jogász 350
tanárképzés 305