felvi.hu


2.2.2.1. Milyen vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat?

2019.12.19

A felvételi eljárás előtt két évvel határozzák meg képzési területenként, egyes esetekben szakonként, hogy az alapképzésekre és az osztatlan mesterképzésekre jelentkezők számára melyik kettő – a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám. A 2020. évre vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan mesterszakok és a hozzájuk tartozó, a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak összefoglalva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban. A felsőoktatási intézmények saját hatáskörben nem módosíthatják a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyakat, tehát azoktól egyedileg nem térhetnek el.

Ez alól kivételt jelent, hogy a felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányok maximum 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani. Ebben az esetben nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki rendelkezik legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával (kivéve ha olyan szakra jelentkezik, ahol a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga eredményéből határozzák meg), vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.


A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény teljesíthető


A felvétel feltételeként meghatározott érettségi vizsgatárgyak intézményekre és szakokra bontva is megtalálhatók a következő helyeken: