felvi.hu


Összefoglaló a határon túli magyar tanítási nyelvű képzések felsőoktatási felvételi eljárásairól

2019.01.25

Az alábbiakban a korábbi évhez hasonlóan átfogó tájékoztatást kívánunk nyújtani azon szomszédos országok – Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna – felsőoktatási felvételi eljárásairól, ahol magyar oktatási nyelven is folytatnak felsőoktatási képzéseket, ezzel segítve mindazon külhoni és magyarországi érdeklődőket, akik a határon túli felsőoktatási intézmények valamelyikében szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A tájékoztatóban a felsőoktatási felvételi eljárásokkal kapcsolatos általános információkat országonkénti (azon belül intézményi) bontásban ismertetjük, kitérve a jelentkezési feltételekre és a jelentkezés módjára; a határon túli képzések szintjeire, a képzésekhez szükséges bizonyítványokra, oklevelekre, végzettségekre és felvételi vizsgákra; továbbá arra, hogy milyen a felvételhez szükséges vizsgákat lehet magyar nyelven vagy magyar fordítással letenni.

Foglalkozunk az állami ösztöndíjas finanszírozású képzések igénybevételének lehetőségével, a felvételi során alkalmazott rangsorolással, pontszámítással, a felvételi eljárás és a képzések költségével, és azzal is, hogy hol és hogyan kérhető vagy érhető el a felvételi eljárásról szóló hivatalos tájékoztatás, illetve magyar nyelvű információszolgáltatás. Az egyes országok felvételi eljárását ismertető részek végén áttekintő táblázatokat mellékeltünk az adott országban magyar nyelven végezhető képzésekről felsőoktatási intézmény és kar szerinti bontásban.

Fontos kiemelnünk, hogy a külföldön, így e szomszédos államokban végzendő képzések esetében a hallgató az adott ország jogrendje szerint folytatja tanulmányait, vagyis rá az adott ország felsőoktatási, idegenrendészeti, társadalombiztosítási stb. jogszabályai vonatkoznak a tanulmányok időtartama alatt, illetve az adott országban való tartózkodás során.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az alábbiakban ismertetett, szomszédos országokban akkreditált felsőoktatási képzéseken megszerzett végzettség (végzettségi szint, pl. mesterszintű diploma) és szakképzettség (azaz az oklevél birtokosa rendelkezik az oklevél által tanúsított szakmai képesítéssel) az adott ország jogrendje szerinti végzettséget és szakképzettséget jelent, melyeket pl. a magyarországi munkavállaláshoz minden esetben elismertetni (honosítani) kell az ún. elismerési eljárás során. A külföldön szerzett felsőfokú oklevelek magyarországi elismerését az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja végzi, mely eljárásról további részletes információ az alábbi honlapról elérhető.

Amennyiben a külföldi oklevelet Magyarországon továbbtanulási céllal kívánja valaki felhasználni, akkor az elismerési eljárás annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben az érintett a tanulmányait folytatni kívánja, ez az elismerés azonban kizárólag a továbbtanulásra vonatkozik, nem ad jogosultságot szabályozott szakma gyakorlására Magyarországon.

Tekintettel azonban arra, hogy mind a határokon túl, mind az anyaországban továbbra is növekvő érdeklődést tapasztalunk a színvonalas külhoni felsőoktatási képzések iránt, hasznosnak tartottuk jelen összeállítás megjelenítését a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárást meghirdető www.felvi.hu oldalon, ezzel is hangsúlyozva: a szomszédos országok magyar nyelvű felsőoktatása is szerves része a magyar felsőoktatásnak, az egységes Kárpát-medencei oktatási térnek.