felvi.hu


7.1. Az állam által támogatott tanulmányok ideje: a támogatási idő

2017.10.15

Az állam által támogatott tanulmányokon érteni kell mind a korábbi rendszerű államilag támogatott, mind a 2012 szeptembere óta létező magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formát.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény) értelmében egy személy – főszabály szerint – összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az ún. támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathatja tovább tanulmányait.

A főszabálytól több esetben lehet eltérés, például:


A támogatási időbe beleszámít a megkezdett és aktívan folyó félév akkor is, ha a hallgató nem fejezi be a félévet. A támogatási idő számításakor azonban nem kell figyelembe venni többek között:


A rendelkezésre álló támogatási idő igénybevételét nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, de értelemszerűen csak a támogatási idő fennmaradó részének erejéig lehet további állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni másik szakon.

Ha valaki párhuzamosan több képzést folytat, félévente minden képzésén elhasznál egy-egy félévet a támogatási idejéből.

Figyelem! Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje (pl.: egy hallgató 6 féléves képzési idejű alapképzésben vesz részt, akkor ténylegesen 8 féléven keresztül folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, a 9. félévtől már kizárólag csak önköltséges formában tanulhat az adott képzésen. Ugyanazon a szakon a korábban már felhasznált támogatási idő is beszámít a képzési idő+2 félév számításakor, azaz, ha a hallgató pl. a 7 féléves gépészmérnöki alapképzési szakon korábban már felhasznált 4 félévet, az félbehagyja, majd újra felveszik erre a szakra, úgy legfeljebb már csak 3+2 félévig lehet állami ösztöndíjas).

Figyelem! Azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a felsőoktatásban tanulmányokat, a még felhasználható támogatási idejükről tájékozódhatnak a magyarorszag.hu állampolgári portálon ügyfélkapus azonosítás és oktatási azonosító megadását követően. E portálon található a hallgatói tájékoztató a támogatási idő számításának részleteiről!
Megjegyezzük, hogy a támogatási idő számításakor mind a 2012 előtt indult állami támogatott finanszírozási formájú féléveket, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formájú féléveket figyelembe kell venni.