felvi.hu


4.1. Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés

2017.10.15

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség azonban önmagában még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében [8/2013. (I.30.) EMMI és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet] megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A mesterképzések bemeneti követelményeit a Legfontosabb táblázatok c. fejezet 3. sz. táblázata tartalmazza.

Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki oklevelet szerzett, a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás feltétele a megszerzett oklevél bemutatása.

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, a honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában, az intézményi oldalakon meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet. Figyelem! Erről a döntést a felsőoktatási intézmény hozza meg!

Annak a jelentkezőnek, aki olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.

Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor nem nyerhet besorolást és felvételt az adott mesterképzési szakra.

Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális és a szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallgatói Követelményrendszerében meghatározottak szerint meg kell szereznie.

Tekintettel arra, hogy a kreditelismerési eljárás a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik, bővebb információt attól a felsőoktatási intézménytől lehet kérni, amelybe a jelentkező jelentkezni kíván.

Lehetőség van előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatására is. Ezt is írásban, de még a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás). Ebben az esetben a kreditelismerési határozat még a jelentkezés benyújtása előtt rendelkezésre állhat, és az abban foglaltak figyelembevételével dönthet a jelentkező a továbbtanulásról.

Előzetes kreditelismerési eljárás esetén célszerű a kreditelismerési határozat másolatát is mellékelni a jelentkezéséhez.

A kreditelismerési eljárásért a felsőoktatási intézmények díjat kérhetnek.