felvi.hu


3.3.6. Hátrányos helyzet igazolása

2017.10.15

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző, az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2018. január 11. közötti valamely időtartamban kell fennállnia.

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:


A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított aktív tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania.

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben olvashatók részletesen. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A jelentkezéskor már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani!