felvi.hu


2.3.7. Sporteredmény

2017.10.15

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ilyen többletpont agrár, államtudományi, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok), sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (ld. 1. sz. táblázat).

Az alábbi jogcímekért adható többletpont:


A sporteredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A benyújtandó dokumentumok c. fejezet A többletpontokat igazoló dokumentumok c. részében talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!