felvi.hu


2.3.2. Nyelvtudás

2017.10.15

Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni a jelentkező nyelvtudásáért, amennyiben teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve az edző alapszak, a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, valamint művészeti tanárképzés esetében, ahol gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

A nyelvvizsgák adatainak megadása kötelező a pontszámításhoz, de a 2003. január 1. után szerzett nyelvvizsgák dokumentumait nem kell benyújtani. Ezeket az Oktatási Hivatal a közhiteles nyelvvizsga adatbázisból ellenőrzi.
Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a – a magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:


Amennyiben a jelentkező fogyatékossággal élő, és az előírt hatóság által igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni:


A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. Ha a jelentkező a magyar tannyelvű középiskola által kiállított igazolást nyújt be, miszerint legalább egy közismereti tárgyat legalább két évig az adott állam hivatalos nyelvén tanult, úgy érettségi bizonyítványa C1 komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott állam hivatalos nyelvéből.

A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg.

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

A 2003. január 1-je után letett nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező megadni az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.

Ha a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

A nyelvtudást igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A benyújtandó dokumentumok c. fejezet A többletpontokat igazoló dokumentumok c. részében talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!