felvi.hu


7.4. Tudnivalók a magyar állami ösztöndíjas finanszírozású képzés feltételeiről

2017.12.22

Az állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei

A magyar állami ösztöndíjas hallgató köteles

 

Az oklevélszerzési kötelezettség

Az állami ösztöndíjas hallgatónak az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési idő másfélszeresén belül kiállított oklevéllel kell rendelkeznie, vagyis ehhez egy 6 féléves képzési idejű szak esetében legfeljebb 9 félév áll rendelkezésre.

Az oklevélszerzési határidő számítására vonatkozó fontosabb tudnivalók:

 

Figyelem! Az adott képzésben igénybe vehető állami ösztöndíjas félévek száma (képzési idő + 2 félév) és az oklevélszerzési kötelezettség határideje nem biztos, hogy egybeesik!

Amennyiben a határidőn belül nem történik meg az oklevélszerzés, a hallgató köteles visszafizetni az addig igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50 %-át. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy – az igénybe vett féléveket félévente 150 napként figyelembe véve – hazai munkaviszonyt tartson fenn a félévek számát 365 nappal meghaladó időszakban, és ezzel törlessze a visszafizetendő összeget. Példa: a hallgató az előírt 9 félév helyett 10 félév alatt szerez oklevelet, amelyből 8 félévben volt magyar állami ösztöndíjas. Ha a képzésének költsége 200 000 Ft / félév volt, a 8 magyar állami ösztöndíjas félév költségének felére, vagyis 8 x 200 000 Ft felére, azaz 800 000 Ft-ra keletkezik visszatérítési kötelezettsége, de vállalhatja, hogy 8 félév x 150 nap = 1200 + 365 nap alatt inkább hazai munkaviszonyt tart fenn 1200 napnyi ideig.

Ha megszűnik az állami ösztöndíjas hallgatói jogviszony, a magyar állami ösztöndíj további sorsa szempontjából a következő esetek lehetségesek:

 

A munkaviszony-fenntartási kötelezettség

A sikeres oklevélszerzést követően az Oktatási Hivatal nyomon követi a munkaviszony-fenntartás alakulását. A nyomon követéshez szükséges adatokat – főszabályként – az állami társszervektől (pl. adóhatóság), elektronikusan kapja meg a Hivatal. Az Oktatási Hivatal évente tájékoztatást küld arról, hogy a munkavállalási szakaszban lévő hallgatóra vonatkozóan – az előző évre vonatkozóan – mennyi munkaviszonyt regisztrált, 20 év elteltével pedig összesítést készít, és ha szükséges, rendelkezik a fennmaradó, inflációval növelt összeg visszafizetéséről.

Mentesülés az állami ösztöndíjas kötelezettségek, illetve szankciók alól

Néhány jogszabályban meghatározott esetben a hallgató – kérelemre, részben vagy egészben – mentesülhet a kötelezettségek, illetve a szankciók alól. Ilyenkor a mentesülés következtében – az Oktatási Hivatal határozata alapján – megszűnik az állami ösztöndíjas kötelezettség.

 

Az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján található. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)