felvi.hu


2.3.1. Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény

2017.12.22

Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, amennyiben a jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetében és az edző alapképzési szakon, ahol gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a jogcímen.

FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben – részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (Pl. a jelentkező történelemből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik és az általa megjelölt képzésen a következő vizsgatárgyakat határozták meg a felvétel feltételéül: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika. Ebben az esetben a történelem emelt szintű érettségi is beszámítható, azonban ha a másik két vizsgatárgy eredményei alapján kedvezőbb lenne az érettségi pontszám meghatározása, akkor azt az emelt szintű történelem érettségi vizsgatárgy és az érte járó többletpontok nélkül számítják ki. Számokra lefordítva: jelentkezőnk történelemből 45%-os emelt szintű érettségi eredménnyel rendelkezik, a másik két beszámítható vizsgatárgyból pedig egy 96%-os és egy 98%-os eredménnyel. Az emelt szintű vizsgaeredmények figyelembevételével 98+45+50 = 193 pontja van, e nélkül számítva azonban 98+96 = 194 pontja, azaz számára kedvezőbb, ha nem számítják be az emelt szinten tett érettségijét.)

Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét tárgya – a két emelt szintű érettségivel kimeríti a maximálisan kapható 100 többletpontot, tehát más jogcímen már nem kaphat többletpontot.

Abban az esetben, ha a jelentkező a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt tett érettségi vizsgával rendelkezik és az adott tantárgyból az előírt feltételeknek megfelelően legalább 45%-os felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, úgy a „megfelelt" eredménnyel megkapja az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpontot, amennyiben az érettségi pontjait – részben – a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredményéből számítják ki. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldi érettségi vizsgaeredményük alapján tesznek legalább 45%-os felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.

Emelt szintű érettségi vizsgáért és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért összesen legfeljebb 100 többletpont szerezhető.

Az emelt szintű érettségi vizsgaeredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A benyújtandó dokumentumok c. fejezet Kötelezően beküldendő dokumentumok c. részében talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!