felvi.hu


1.3.2. Az E-felvételi jelentkezés kitöltése

2017.12.22

Az E-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő menüpontokban rögzíti a szükséges adatokat:


Az E-felvételiben számos segítő funkció támogatja a jelentkezőt a kérelem kitöltésében útmutatók, üzenetek, figyelmeztetések és keresők formájában. A rendszer automatikusan kiszűri az általa felismerhető hibákat és jelzi, ha javításra van szükség. Az űrlapok kitöltése bármikor abbahagyható és folytatható, az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt megadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a rendszerbe beépített ellenőrző és segítő funkciók nem helyettesítik a Tájékoztató figyelmes tanulmányozását, mindössze megkönnyítik a jelentkezés folyamatát!


Figyelem! Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – az E-felvételiben feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is kell, az alábbiak kivételével:

  1. A 2003. január 1-je után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező megadni a bizonyítványok adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
    A 2018. február 15. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványok adatait az e-ügyintézés során kell rögzíteni (ld. a Tájékozódás, ügyintézés c. fejezetet).
  2. A 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban és érettségi tanúsítvány(ok)ban szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből.

A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti a nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából és a köznevelés információs rendszeréből átkerült adatait.

A 2018. évi általános eljárásban a 2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok, valamint a 2006. január 1. utáni magyar rendszerű érettségi bizonyítványok másolatait NEM KELL FELTÖLTENI.

Amennyiben a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok és a dokumentumokon szereplő adatok eltérnek, vagy nem jelennek meg az E-felvételi ügyintézési időszakában a „Közhiteles nyilvántartásokból származó információk" menüpontban, akkor a fentieket dokumentummal kell igazolnia a jelentkezőnek.


A jelentkező egyéni döntése, hogy pontszámítását milyen eredmények alapján kezdeményezi, ezért figyelnie kell arra, hogy minden olyan dokumentumot benyújtson, amely alapján pontot szeretne számíttatni. (A többletpontokat igazoló dokumentumokra vonatkozóan nincs hiánypótlási felszólítás – kivéve a 2003. január 1-je után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatainak és a 2003. január 1-je előtt megszerzett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának hiányát.) Az érintett – és a jelentkezési határidőig rendelkezésre nem álló – bizonyítványmásolatok benyújtásának határideje 2018. július 11.

Figyelem! A dokumentumfeltöltő felület csak a feltöltések sikerességének tényét igazolja vissza, azt nem jelzi, hogy a jelentkező a megfelelő dokumentumot és annak valamennyi (szükséges) oldalát csatolta-e az adott kategóriába – ezt feltöltés után érdemes leellenőrizni! Amennyiben a feltöltött dokumentum nem abba a kategóriába tartozik, ahová a jelentkező feltöltötte, a Hivatal a dokumentumot a megfelelő helyre átsorolja. A feldolgozottság státusza az E-felvételi felületén nézhető meg, az ügyintézési időszakban.

A dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos tudnivalók a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben találhatók.

Ha a jelentkező még a jelentkezési időszakban meggondolja magát, változik a szándéka, az E-felvételiben egyszerűen és biztonságosan javíthat, módosíthat. A jelentkezési határidő lejártával, azaz 2018. február 15. után ezek a lehetőségek a jogszabályoknak megfelelően korlátozottak.

Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti, és az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.