felvi.hu


6.4. Az osztatlan tanárképzésről

2015.12.23

 

FIGYELEM!
Ez a fejezet az érettségire épülő új, osztatlan tanárképzés rendszerét ismerteti, melynek keretében vagy az érettségi vizsga letétele után vagy már alapfokozat és szakképzettség birtokában tanári szakképzettség szerezhető. Az osztatlan tanári szak szakterületi ismereteinek részeként a tanári szaknak megfelelő alapképzési ismeretekből legalább 100 kreditet kell elismerni. Az alapképzésben a második tanári szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismereteket - az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez - 50 kredit beszámításával kell elismerni. E mellett a jelentkezőknek a felsőfokú végzettségétől függően lehetősége van osztott képzés szerinti tanári mesterképzések közül is választania.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet alapján létrejött egy új tanárképzési forma az osztatlan tanárképzés. Ez azt teszi lehetővé, hogy érettségit követően, további alapképzési tanulmányok nélkül kezdje meg valaki a tanárképzést.

A tanárképzésnek a köznevelésben való alkalmazhatóság szerint, a köznevelés intézményrendszerének megfelelően alapvetően négy formája van:


KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS

 

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek két formája jött létre: a 4+1 éves tanárképzés és a 5+1 éves tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. A tanárszakok egy része indulhat mindkét képzési formában, amely egy három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal indul. 11 tanárszakon a 4+1 éves képzésben általános iskolai, az 5+1 éves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. A rövidebb és hosszabb idejű tanárképzésben is mesterfokozatot lehet szerezni. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolait tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként kívánja-e elvégezni.

A tanárszakok másik része – a nyelvi szakok – csak 5+1 éves formában, és vannak olyan képzések is – például az erkölcstan- és etikatanár, a hon- és népismerettanár, az ének-zene tanár és a természetismeret-környezettan tanár –, amelyek csak 4+1 éves formában indulhatnak, illetve vannak olyan tanárszakok is, amelyek csak egy szakterületi mesterszak elvégzése után vehetők fel (filozófiatanár, művészettörténet-tanár).

A tanári szakképzettség megszerzésére az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakot követően, újabb oklevelet adó 2 féléves, a tanári felkészítés (a pedagógiai, a pszichológiai, a szakmódszertani, a szakmai gyakorlat) megszerzésére irányuló mesterképzésben is lesz lehetőség.

Az alábbi táblázat mutatja be az általános és középiskolai tanárszakok, valamint a vegyes tanárszakok (egy általános iskolai és egy középiskolai szakképzettség) esetén a képzési időt és a megszerzendő kreditek számát érettségire épülő jelentkezés esetén.

A közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete* Általános iskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség általános iskolai tanár)
Középiskolai tanár szakok (mindkét szakképzettség középiskolai tanár)
Vegyes tanár szakok (egy általános iskolai és egy középiskolai tanár szakképzettség választása)
képzési idő 4+1 év = 5 év 5+1 év = 6 év
4,5+1 év = 5,5 év
megszerzendő kreditek összesen
300 kredit
360 kredit
330 kredit
szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen
200 kredit (100 kredit/szakképzettség)
260 kredit (130 kredit/szakképzettség)
230 kredit (100 kredit és 130 kredit)
a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok
50 kredit
50 kredit
50 kredit
az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat
2 félév, 40 kredit
2 félév, 40 kredit
2 félév, 40 kredit

 

* Ugyanilyen szerkezete van a zeneművészeti osztatlan tanárképzésnek is.

MŰVÉSZETI TANÁRKÉPZÉS

 

A művészeti tanárszakokon osztott képzésben (érettségit követően művészeti alapképzési oklevelet kell szerezni, és az oklevél birtokában lehet jelentkezni tanári mesterképzésre) vagy egyszakos osztatlan képzésben vagy az osztott képzésben, a nem tanári mesterképzéssel párhuzamosan szerezhető tanári oklevél.

A zeneművészeti tanárszakoknak két csoportja van. A zenetanárszakok az alapfokú művészetoktatásra, a zeneművésztanár szakok a középfokú művészetoktatásra is felkészítenek. A zenetanárszakokon – az ének-zene tanár és zeneismeret tanárszak kivételével – osztatlan egyszakos (4+1 éves) képzésben indulhat a tanárképzés. Az ének-zene tanár és zeneismeret-tanár szakképzettségek megszerzésére irányuló képzések (4+1 éves képzésben) szakpárban vehetők fel.

A zeneművésztanár szakokon a nem tanári mesterképzéssel párhuzamosan szerezhető tanári oklevél, kivéve a kóruskarnagyművész-tanár, az ének-zene művésztanár, a zeneelmélet-tanár, az egyházzeneművész-tanár, valamint a népi hangszeres, a népzeneelmélet és a népi ének tanárszakokat, amelyeken kétszakos osztatlan (5+1 éves) képzésben szervezhető meg a tanárképzés. (Osztatlan képzésben a képzési szerkezetet az előző táblázat mutatja be.)

A tánctanár szakon osztott képzésben lehet tanári szakképzettséget szerezni. A képzőművészeti tanár, a design-és vizuálisművészet- tanár szakképzettségek a nem tanári mesterképzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettségek.

SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS

 

A szakmai tanárképzés a műszaki, az agrár, a közgazdasági szakképzés számára képez elméleti tárgyakat oktató tanárokat. A szakmai tanárképzéshez tartozik még a gyógypedagógiai tanárképzés is.

A szakmai tanárszakokon osztott (4 féléves) képzésben, a mesterképzési ciklusban vagy osztatlan (4+1 éves) képzésben szervezhető meg a tanárképzés. A tanári szakképzettség megszerzésének lehetősége az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakot követően e területen is biztosított, a tanári felkészítés (a pedagógiai, a pszichológiai, a szakmódszertani, a szakmai gyakorlat) megszerzésére irányuló 2 féléves mesterképzésben.

Az alábbi táblázat mutatja osztatlan képzésben a szakmai tanárszakok és a művészeti területen a mesterszakkal párhuzamosan felvett tanárszakok képzési szerkezetét.

A szakmai tanárszakok szerkezete Szakmai tanárképzés (egy szakképzettség megszerzésére irányuló osztatlan képzés) Művészeti mesterszakkal párhuzamos mester tanárképzés
képzési idő 4+1 év = 5 év
1 év
megszerzendő kreditek összesen 300 kredit 60 kredit
szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen legalább 160 kredit
a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok
50 kredit
40 kredit
összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat ideje
2 félév, amelyből a tanítási gyakorlat kreditértéke 40 kredit
1félév, amelyből a tanítási gyakorlat kreditértéke 20 kredit

 

A mellékelt táblázat mutatja azt, hogy a hatályos jogszabályok alapján milyen tanári szakok kerülhetnek meghirdetésre.

műveltségi terület tanárszak
magyar nyelv és irodalom 
magyartanár1 (általános iskolai)
magyartanár1 (középiskolai)
idegen nyelvek angol nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
angol nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára2
finn nyelv és kultúra tanára3
francia nyelv és kultúra tanára2
holland nyelv és kultúra tanára2
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára2
japán nyelv és kultúra tanára2
latin nyelv és kultúra tanára2
lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára2
kínai nyelv és kultúra tanára2
olasz nyelv és kultúra tanára2
orosz nyelv és kultúra tanára2
portugál nyelv és kultúra tanára2
román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára2
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)2
spanyol nyelv és kultúra tanára2
szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára2
szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára2
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára2
újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára2
ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára2
matematika matematikatanár1 (általános iskolai)
matematikatanár1 (középiskolai)
ember és társadalom
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (általános iskolai)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (középiskolai)
filozófiatanár3
erkölcstan- és etikatanár2
hon- és népismerettanár2
könyvtárostanár2
közösségi művelődés tanár2
ember és természet biológiatanár1 (egészségtan) (általános iskolai)
biológiatanár1 (egészségtan) (középiskolai)
kémiatanár1 (általános iskolai)
kémiatanár1 (középiskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
természetismeret-környezettan tanár2
földünk-környezetünk
földrajztanár1 (általános iskolai)
földrajztanár1 (középiskolai)
informatika
informatikatanár1 (általános iskolai)
informatikatanár1 (középiskolai)
művészetek
ének-zene tanár2
népzene- és népikultúra-tanár2
média-, mozgókép- és kommunikációtanár2
rajz- és vizuáliskultúra-tanár2
művészettörténet-tanár3
dráma- és színházismeret-tanár2
testnevelés és sport
testnevelő tanár1 (általános iskolai)
testnevelő tanár1 (középiskolai)
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár2
életvitel és gyakorlat
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár2

 

A közismereti tanárszakok párosítási feltételei

1) A tanárszakok egymással és a 2) szakokkal is párosíthatók osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben.

2) A tanárszak csak az 1) tanárszakokkal párosítható osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben. Az ének-zene tanár, a népzene- és népikultúra-tanár, a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a dráma- és színházismeret-tanár szakok egymással is párosíthatók. A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak csak a testnevelő tanár szakkal párosítható.

3) A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.

Szakmai és művészeti tanárszakok

szakmai terület tanárszak
műszaki osztatlan mérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnika-elektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és biztonságvédelem, műszaki-gazdasági)
közgazdasági osztatlan közgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek);
agrár osztatlan agrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész, élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés);
gyógypedagógia gyógypedagógia-tanár
zeneművészet1 zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár, hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár, furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár, jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár, jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár, jazzénektanár, jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár, ének-zene tanár.)
zeneművészet1 zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművésztanár, zongorakísérő-korrepetítor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár, hárfaművésztanár, gitárművésztanár, cimbalomművész-tanár, harmonikaművész-tanár, hegedűművész-tanár, mélyhegedűművész-tanár, gordonkaművész-tanár, gordonművésztanár, fuvolaművész-tanár, oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár, fagottművésztanár, kürtművésztanár, trombitaművész-tanár, harsonaművész-tanár, tubaművésztanár, ütőhangszerművész a tanár, énekművésztanár, régizene csembalóművész-tanár, régizene blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművész-tanár, népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi dudaművésztanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár, népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár, népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművész-tanár (egyházzene-kóruskarnagy, egyházzene-orgonaművész) zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár, kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
táncművészet tánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, tánctörténet és -elmélet)
táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc)
ipar-, építő-, film- és videoművészet, multimédia design- és vizuálisművészet-tanár
képzőművészet képzőművésztanár
neveléstudomány pedagógiatanár2

 

A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei

1) Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakirányokkal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a kóruskarnagyművész-tanár szakirányokkal, az egyházzeneművész-tanár szakirány az ének-zene művésztanár szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár szakirány a népi ének szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár és a népi ének szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi hangszeres szakirányok egymással párosíthatók.

2) A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.

 

Hitéleti tanárszak

szakmai terület tanárszak
hitoktatási terület hittanár-nevelőtanár1

 

A hittanár-nevelőtanár szak párosítási feltételei

1) A hittanár-nevelőtanár szak hitéleti szak. A képzést az egyházi felsőoktatási intézmény egyszakos osztatlan képzésben vagy közismereti tanárszakkal szakpárban hirdeti meg. Az egyházi felsőoktatási intézmény a párosítható közismereti tanárszakot,megállapodás alapján hirdeti meg, azzal hogy a közismereti tanárszak képzést egy másik felsőoktatási intézmény oktatja.

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN
TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

 

Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében. A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági vizsgálat, az alkalmassági vizsga elemei:

Kötelező elem: A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút-fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.

Vagylagosan:

 

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Az alkalmassági vizsga második elemeként meghatározott beszámoló időtartama jelentkezőnként 15-20 perc, amely beszélgetésen az értékelő háromfős bizottságot a felsőoktatási intézmény tanárképzésben részt vevő (ahol tanárképző központ működik, ott a központ által delegált) pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.

Az alkalmassági vizsgára egy helyen, az első osztatlan tanárképzési jelentkezési hely intézményében kerül sor. Annak eredménye valamennyi  további osztatlan tanári jelentkezésre érvényes. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas" vagy „nem alkalmas" lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

 

A Program célja a magas szinten képzett, hivatástudattal és gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása, valamint a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós munkavállalásra, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt – elsősorban a hiányszakokat, szakpárokat – választó tanárjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés pedagógus ellátottságának megerősítése.

Ennek keretében hallgatók ösztöndíjjal támogatja azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll.

A támogatás feltétele a hallgató kötelezettségvállalása, miszerint a diploma megszerzése után a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményben tanári munkát vállal, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Ki pályázhat?

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat.

A pályázatok benyújtási tervezett határideje minden év szeptemberének utolsó napja.

További részletek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján (www.klik.kormany.hu) találhatóak. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)